Europa

Pax Americana: een zombie

Pepe Escobar (2021) De Pax Americana is in feite een eeuwige terugkeer van de levende doden. De “Pax” was nooit het doel; het is Oorlog, Inc. die regeert. Het einde van de Tweede Wereldoorlog leidde direct tot de Koude Oorlog…. Read More ›

Geopolitiek voor nerds

Leonid Savin (2021) Technologie speelt een cruciale rol in de geopolitiek, hoewel dit feit vaak over het hoofd wordt gezien. De ontwikkeling van maritieme technologieën heeft geleid tot een tweedeling tussen de macht over zee en over land, die in… Read More ›

Europa moet zijn economie beschermen

Ligne Droite (2021) Door alle handelsbelemmeringen tussen de EU en de buitenwereld weg te nemen, heeft het Europa van Brussel de Europese ondernemingen blootgesteld aan wilde en oneerlijke concurrentie. Daardoor heeft zij massale bedrijfsdelokaliseringen teweeggebracht, massale werkloosheid gecreëerd en een… Read More ›

Mensenrechten vs het Avondland

Marcello Veneziani (2021) Maar wat staat er op het spel met de wet op de homotransfobie, de open deuren voor migranten, de verdediging van de grenzen, het soevereiniteitsbeginsel, de politieke correctheid, de cancel cultuur, de relaties met moslims, zwarten en… Read More ›

De geopolitiek van het mediterrane aardgas

Joseph W. Micallef (2021) In de afgelopen twee decennia heeft een reeks belangrijke aardgasvondsten in het oostelijk Middellandse-Zeegebied een diepgaande invloed gehad op de internationale betrekkingen in de regio. Belangrijker nog is dat uit geologisch bewijsmateriaal blijkt dat deze vondsten… Read More ›

Rusland en Europa: de grote kloof

Héléna Perroud (2021) Wij geven hieronder een standpunt weer van Héléna Perroud, gepubliceerd op Geopragma.fr en gewijd aan de immer diepere kloof tussen Rusland en Europa, vrucht van een langetermijnbeleid onder leiding van de pro-Atlantische strategen. Héléna Perroud die vlot… Read More ›

Ernst Jünger en Europa

Joakim Andersen (2021) Ernst Jünger (1895-1998) was een van de goede Europeanen van de 20e eeuw, Nietzsche’s te parafraseren. Oorlogsheld, schrijver, psychonaut en entomoloog, Jünger had vele gezichten. In de loop van zijn carrière ging hij ook over van een… Read More ›

Wat is een autochtoon Europeaan?

Antonin Campina (2021) Volgens de Van Dale is een autochtoon een oorspronkelijke bewoner van een land die van oorspronkelijke bewoners afstamt. Deze definitie heeft het voordeel dat zij de grondslag van de inheemsheid correct weergeeft: de versmelting van afstamming en… Read More ›

Het einde van de Pax Americana

Andreas Moelzer (2021) Toen de in Japan geboren Amerikaanse politicoloog Francis Fukuyama na de ineenstorting van het Sovjet-communisme voorspelde dat het “einde van de geschiedenis” was aangebroken, ging hij ervan uit dat de liberale democratie naar westers model nu wereldwijd… Read More ›