Economie

Europa moet zijn economie beschermen

Ligne Droite (2021) Door alle handelsbelemmeringen tussen de EU en de buitenwereld weg te nemen, heeft het Europa van Brussel de Europese ondernemingen blootgesteld aan wilde en oneerlijke concurrentie. Daardoor heeft zij massale bedrijfsdelokaliseringen teweeggebracht, massale werkloosheid gecreëerd en een… Read More ›