Metapolitiek

Bruno Colson over Clausewitz

Gesprek opgetekend door Yann Vallerie (2011) Bruno Colson is de auteur van een biografie van Clausewitz, uitgegeven bij Perrin. Bruno Colson, Belgisch en Franstalig hoogleraar aan de Universiteit van Namen, is gespecialiseerd in militaire geschiedenis en heeft onder meer La… Read More ›

Archeofuturistische tegencultuur

Luca Leonello Rimbotti (2022) “Polemos”, een tijdschrift geschreven door een handvol gedurfde fysiotherapeuten, gewend aan het disciplineren van lichaam en ziel, gepassioneerd door brutale geluiden en tegendraadse ideeën, een niet te missen culturele mijn. Archeofuturistische perspectieven, een verlangen om “traditie… Read More ›

Manifest van het prometheïsme

(2022) 1 DE BESTORMING VAN DE HEMEL – Het vuur van de technologie wordt vandaag gedomineerd door een machtssysteem dat beweert vooruitstrevend te zijn, maar in werkelijkheid onverdraagzaam, bijgelovig en stagnerend is. Onder technologie verstaan wij niet alleen alle praktijken… Read More ›

De commercialisering van het Leven

Hervé Juvin (2021) Een Nederlands bedrijf, Rijk Zwaan, heeft de resistentie van een sla tegen “Navanovia”-bladluizen waargenomen en octrooi aangevraagd op deze opmerkelijke eigenschap van sla (octrooi EP921/720). Na deze octrooiaanvraag werden verschillende Franse bedrijven die deze sla, waarvan zij… Read More ›

Evola en het Hyperboreaanse Mysterie

Giovanni Sessa (2021) Julius Evola was een productief schrijver. Naast een aanzienlijk aantal boeken, gewijd aan zeer uiteenlopende kennisgebieden, van dadaïsme tot filosofie, van hermetisme tot de kritiek van de moderniteit, schreef hij ook een talrijke essays en artikelen in… Read More ›

Gesprek met Alain de Benoist: Ecologie

Fare Verde – Firenze (2002) FV: De denkpistes van sommige ecologische kringen, vooral die welke verwijzen naar de zogenaamde “diepe ecologie”, lijken de ideologie van de vooruitgang in twijfel te trekken. Hoe kan de ontwikkeling van nieuwe uitdagingen worden verwezenlijkt… Read More ›

Carl Schmitt en identiteitspolitiek

Seyed Alireza Mousavi (2021) Identiteitspolitiek is een hefboom geworden in de machtsverhoudingen in de westerse wereld. Haar huidige vertegenwoordigers zijn meestal afstammelingen van nieuw links, dat in de jaren zestig rechten voor vrouwen of zelfbeschikkingsrechten voor minderheden eiste. Deze opvatting… Read More ›

Reflecties voor een postmodern rechts

Nils Wegner (2021) De gemakkelijkste manier om mensen voor te liegen is hun persoonlijke perceptie van de objectieve werkelijkheid te veranderen – tot nu toe was dit moreel verwerpelijk (hoewel inhoudelijk onbetwistbaar). Men kan dus de verontwaardiging begrijpen over de… Read More ›

Xi Jinping en Ezra Pound

Pound leerde een eeuw geleden ons alles wat we moeten weten over China. Wij namen hem niet au sérieux en zijn boeken over Confucius, het ideogram en de Chinese cultuur zijn nergens meer te vinden. Eugenio Montale schreef ook over… Read More ›

Dante: de droom van een universeel rijk

Andrea Muratore (2021) Dante Alighieri is een van de grootste vertegenwoordigers van de wereldliteratuur aller tijden en kan vanuit cultureel oogpunt worden omschreven als de “vader” van het moderne Italië. Maar de figuur van de Florentijnse dichter overstijgt deze fundamentele… Read More ›

Gesprek met “Ego Non”

Gesprek opgetekend door The Conservative Enthusiast (2021) Wie bent u? “Ik ben Belg, ik ben 24 jaar oud en ik ben dit jaar klaar met mijn studie filosofie. Een paar maanden geleden ben ik een politiek filosofiekanaal begonnen op YouTube.”… Read More ›

Aleksandr Doegin: anatomie van het moderne Japan

Aleksandr Doegin (2021) De bedrieglijke metamorfoses van de Grote Moeder: het Mishima-archetype Het Mishima-archetype in de naoorlogse Japanse cultuur is het hoogste voorbeeld van een subtiele dialectiek, waarin de eigenaardige combinatie van modernistisch liberalisme vermengd met een aantal matriarchale aspecten… Read More ›

Neoliberalisme en de “omega-val”

Pierluigi Fagan (2021) Het begrip “omega-val” is te danken aan een Duitse fysicus-klimatoloog, H. J. Schellnhuber, die de mentale val beschrijft waardoor men ervan overtuigd raakt dat wanneer de dingen niet meer werken zoals gewoonlijk of zoals verwacht, het beeld… Read More ›

Wat is het Imperium?

Charles Mallet (2014) Sinds enkele jaren wordt in nationalistische en Euraziatische kringen, met name binnen “Nieuw Rechts”, het begrip imperium opnieuw toegeëigend als een middel tot herstel/oprichting en bestendiging van de Europa-natie of Europa-macht. Dit begrip wordt vaak verward met… Read More ›