Metapolitiek

Gesprek met “Ego Non”

Gesprek opgetekend door The Conservative Enthusiast (2021) Wie bent u? “Ik ben Belg, ik ben 24 jaar oud en ik ben dit jaar klaar met mijn studie filosofie. Een paar maanden geleden ben ik een politiek filosofiekanaal begonnen op YouTube.”… Read More ›

Aleksandr Doegin: anatomie van het moderne Japan

Aleksandr Doegin (2021) De bedrieglijke metamorfoses van de Grote Moeder: het Mishima-archetype Het Mishima-archetype in de naoorlogse Japanse cultuur is het hoogste voorbeeld van een subtiele dialectiek, waarin de eigenaardige combinatie van modernistisch liberalisme vermengd met een aantal matriarchale aspecten… Read More ›

Neoliberalisme en de “omega-val”

Pierluigi Fagan (2021) Het begrip “omega-val” is te danken aan een Duitse fysicus-klimatoloog, H. J. Schellnhuber, die de mentale val beschrijft waardoor men ervan overtuigd raakt dat wanneer de dingen niet meer werken zoals gewoonlijk of zoals verwacht, het beeld… Read More ›

Wat is het Imperium?

Charles Mallet (2014) Sinds enkele jaren wordt in nationalistische en Euraziatische kringen, met name binnen “Nieuw Rechts”, het begrip imperium opnieuw toegeëigend als een middel tot herstel/oprichting en bestendiging van de Europa-natie of Europa-macht. Dit begrip wordt vaak verward met… Read More ›

Democratie als imperiale mystiek

Petru Romosan (2021) De democratie zoals wij die kennen in de belangrijkste landen van deze traditie (VK, Frankrijk, VS) is onvolmaakt, omdat niets menselijks volmaakt is, volmaaktheid behoort alleen God toe. En dan is er nog de beroemde uitspraak van… Read More ›

Huldeschrift voor Guillaume Faye

Andrew Joyce (2021) Guillaume Faye’s postuum gepubliceerde Ethnic Apocalypse, oorspronkelijk in het Frans verschenen met de titel Guerre civile raciale, was een de beste lezingen die in in 2019 bijwoonde. Het was dus met grote belangstelling dat ik ontdekte dat… Read More ›

Ernst Jünger en Europa

Joakim Andersen (2021) Ernst Jünger (1895-1998) was een van de goede Europeanen van de 20e eeuw, Nietzsche’s te parafraseren. Oorlogsheld, schrijver, psychonaut en entomoloog, Jünger had vele gezichten. In de loop van zijn carrière ging hij ook over van een… Read More ›