Filosofie

De commercialisering van het Leven

Hervé Juvin (2021) Een Nederlands bedrijf, Rijk Zwaan, heeft de resistentie van een sla tegen “Navanovia”-bladluizen waargenomen en octrooi aangevraagd op deze opmerkelijke eigenschap van sla (octrooi EP921/720). Na deze octrooiaanvraag werden verschillende Franse bedrijven die deze sla, waarvan zij… Read More ›

De ware staat volgens Plato

Giorgio Freda (2021) “Wij geloven dat de staat gelukkig gemaakt moet worden, niet door binnen de staat enkele individuen, die in een afzonderlijke en enkelvoudige vorm beschouwd worden, tot gelukkigen om te vormen, maar de staat in zijn geheel.” (Politeia,… Read More ›

Covid-19 en Foucault

Javier Barraycoa (2021) Thuis opgesloten zitten, de onderwerping aan de druk van het telewerken dat disciplinaire zelfregeling oplegt, of de verplichte sociale afstand van de medemens zodra men in halflege straten gaat winkelen: de filosofie van Michel Foucault biedt ons… Read More ›