Sociaal futurisme en participatiedemocratie als verzet tegen de ijzeren wet van de financiële oligarchie

Francesco Carlesi – voorzitter van Stato e Partecipazione (2022)

Mosca, Pareto en Michels zijn drie grote denkers uit het begin van de 20e eeuw die de invloed van oligarchieën achter democratische processen bestudeerden. Michels sprak van de “ijzeren wet van de oligarchie”, volgens welke de particuliere belangen van georganiseerde en “verborgen” groepen zich uiteindelijk altijd zouden doen gelden in elke politieke partij en elk politiek systeem. Deze begrippen hebben hun geldigheid niet verloren; integendeel, zij lijken de brandende actualiteit van de crisis in politiek en samenleving te beschrijven. De laatste jaren heeft de liberale en representatieve democratie deze negatieve tendensen nog versterkt: individualisme en commercialiteit hebben de relatie tussen gezag en volk gereduceerd tot productie en consumptie, waardoor de ideeën van politieke participatie en gemeenschapszin, die als enigen gemeenschappen vooruithelpen, uiteenvallen. De massa’s raken steeds meer geïsoleerd, apathisch en gedepolitiseerd en zijn niet in staat een debat te leiden over de grote vraagstukken van de toekomst.

Daarom vindt het politieke leren niet meer plaats in de regio’s of in partijscholen, maar in de wereld van het bankwezen, de financiële wereld en de multinationals. Dit is dezelfde wereld die de oligarchieën voortbrengt die de wet dicteren, zonder aanvechting, gelegitimeerd door het idee van technologie, volgens hetwelk elke deskundige beslissing objectief, perfect, bijna verplicht is.

De gewone burger staat machteloos; als hij of zij zich zelfs maar probeert te verzetten tegen de “technische” beslissingen, wordt hij of zij bestempeld als een “soevereinist”, een onbenul of een racist. Draghi’s investituur, geprezen door de media, meestal gecontroleerd door de machtsoligarchieën (van de bankgroepen tot de familie Agnelli, zie Flaminia Camilletti’s “Prepotere”), beantwoordde precies aan dit dictaat. De voormalige Goldman Sachs-bankier werd zo afgeschilderd als de redder van het land, als een quasi-goddelijke figuur die zichzelf oplegde door een “extra-constitutionele wil”, zoals Galli Della Loggia openhartig schreef in Corriere della Sera. Het beeld dat naar voren komt is dat van een representatieve democratie in diepe crisis, met een parlement dat steeds meer gemarginaliseerd wordt en niet in staat is de eisen van het volk te vertegenwoordigen, als we denken dat de stemming van 2018 duidelijk “gesproken” had in anti-eurocratische zin, terwijl we vandaag de voormalige ECB-gouverneur als premier aantreffen. Onze koude en procedurele democratie heeft de beslissingen overgelaten aan de “bestuurders”, waardoor de partijen en de mogelijkheden om cultuur, oppositie en langetermijnprojecten tot stand te brengen, zijn leeggelopen.

Spiritualiteit en sociaal futurisme voor een participatieve democratie

Om uit dit moeras te geraken en de macht van de oligarchieën te beperken, kan het antwoord niet alleen conservatief of defensief zijn. Wij moeten de weg durven inslaan van een participatieve democratie, die het idee van het vaderland als een gemeenschappelijke bestemming en van politieke participatie als een vitaal element van de samenleving nieuw leven inblaast. Ook moet de medezeggenschap worden uitgebreid tot het bedrijfsleven, teneinde artikel 46 van de Italiaanse grondwet ten uitvoer te leggen: “Met het oog op de economische en sociale verheffing van de arbeid en in harmonie met de behoeften van de productie, erkent de Republiek het recht van de werknemers om, op de bij de wet bepaalde wijze en binnen de bij de wet bepaalde grenzen, mede te werken aan het bestuur van ondernemingen”. Dit zou een belangrijke stap zijn in het “sturen” van innovatie (wat anders het prerogatief van de Amerikaanse en Chinese multinationals is) via processen van betrokkenheid van de werknemers bij de beheersmechanismen van de bedrijven, waardoor groei, empowerment en verbetering van de kennis van de werknemers worden bevorderd.

Dit alles zou er ook toe kunnen bijdragen de ondernemingen aan hun grondgebied te binden (door de bedrijfsverplaatsingen, die zo’n negatieve invloed op het nationale sociale weefsel hebben gehad, een halt toe te roepen) en de weg te effenen voor nieuwe vormen van arbeidsverhoudingen en gemeenschapsgroei, die van essentieel belang zijn om niet nog verder te worden verpulverd door de invloeden van nationale en internationale oligarchieën. De categorieën, verenigingen en de diverse wereld van de “producenten” en de reële economie, vaak vernederd door de regering en gepasseerd door de werkgroepen, moeten opnieuw worden geëvalueerd en erbij worden betrokken, denkend aan een hervorming van de CNEL, of zelfs aan een echte tweede Kamer van Arbeid die de bevoegdheden zou “politiseren” in een kader van doorzichtigheid, verantwoordelijkheid, opoffering en gemeenschapszin die zou proberen de burgers eindelijk hun waardigheid terug te geven.

Dit alles moet bezield worden door een ware geestelijke inspanning, die de beste traditie in ere herstelt, die haar wortels heeft in het interclassisme van Mazzini en tot aan het nationalisme en het sociaal futurisme gaat van mannen als Enrico Corradini, Filippo Carli en Filippo Tommaso Marinetti.

Gaetano Rasi en zijn na-oorlogse “sociaal-rechts” hebben deze erfenis uitdrukkelijk in ere hersteld, en in een van zijn artikelen van 50 jaar geleden, gewijd aan Mazzini, vinden we vele ideeën van buitengewone relevantie:

“Het huidige probleem van Italië is er een van “herstel” en “inzet”. Het is noodzakelijk de – vaak edelmoedige – krachten te hervinden die zich thans richten op destructieve woede, uiteraard geïnstrumentaliseerd, maar ook tot uiting komend in de haat tegen onrechtvaardigheid, corruptie en inefficiëntie, gewild of toegestaan door bevoorrechte oligarchieën, gecamoufleerd achter het scherm van de door partijen gedomineerde tirannie. Op deze weg kan het zeer pedagogische denken van Mazzini een leidraad zijn, net zoals de inzet van zijn prediking een voorbeeld moet zijn. De Italianen van vandaag lijden aan een vorm van vermoeidheid die niet voortkomt uit de verzadiging van behoeften, maar uit ontevredenheid en onverdraagzaamheid. Onthechting is geboren als een filosofie die gepredikt wordt door de “stichtende” partijen van het regime en die tot uiting komt in individualistische bevrediging, de botsing van ego’s, de vergelijking van materiële bezittingen. De maatstaf van de mens, in de wederzijdse beschouwing, wordt uitsluitend gegeven door de hoeveelheid dingen die kan worden tentoongesteld en succes wordt alleen geëvalueerd in termen van geldhoeveelheden”.

Een openbaar ambt wordt gezien als een eindpunt voor het uitdelen van gunsten en beloningen aan klanten, in plaats van een plicht en een dienst aan de gemeenschap. Er wordt gesproken van “machtsuitoefening” in plaats van “bevelsuitoefening”, waarbij de nadruk wordt gelegd op de voordelen van hoge posities in plaats van op de verplichtingen van degenen die leiding geven en beschikken. Vandaar de ontevredenheid en het ongeduld die op sociaal en economisch gebied leiden tot het opgeven van werk, de “desinteresse” voor ondernemersactiviteiten, de toevlucht van hele categorieën werknemers en ondernemers tot de steun van de overheidsfinanciën. Hoe kan er sprake zijn van een geordende en beschaafde maatschappij, als er geen ideale spanning bestaat in het beheer van “publieke zaken” en er geen overtuigde naleving is van de dagelijkse uitvoering van gemeenschappelijke taken? Onze toekomst hangt nog steeds af van het antwoord.

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: https://www.lavocedelpatriota.it/futurismo-sociale-e-democrazia-partecipativa-contro-la-legge-ferrea-delloligarchia-finanziaria/

En: Futurisme social et démocratie participative contre la loi d’airain de l’oligarchie financière : Euro-Synergies (hautetfort.com)Categorieën:Metapolitiek

Tags: , , , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s