Oekraïne, een tweede Sarajevo?

Een keerpunt in de grote strategie van de hegemon

Irnerio Seminatore (2022)

Was Sarajevo, vanuit het oogpunt van het Europese concert en de geopolitiek van de wereld van die tijd, een uitdaging voor het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk, een macht in verval, die het in de richting van een versnelling van de eerste wereldoorlog duwde, de huidige Oekraïense crisis in de Donbass en indirect in de Krim, markeert een moment van grote vraagtekens bij het Europese en mondiale evenwicht, volgend op het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Is het een test voor de Russisch-Amerikaanse wil om het vertrouwen tussen de geëngageerde actoren van het Oosten en het Westen te verbreken en onverschilligheid te tonen voor de onberekenbare repercussies van mondiale aard? Net als toen was het eerste concept dat in duigen viel dat van de bondgenootschappen en de geruststellingen na de Frans-Pruisische oorlog en de proclamatie van het Duitse Rijk in Versailles. In de huidige situatie is een reeks overeenkomsten en verdragen die de toekomstige betrekkingen van vriendschap en samenwerking tussen Oost en West in Midden- en Oost-Europa na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie regelden, een dode letter gebleven.

Wat op het spel staat voor de uitoefening van de onafhankelijkheid en de soevereiniteit van Oekraïne, een voormalige lidstaat van de USSR sinds het Verdrag van Brest-Litovsk in juli 1918, historisch zwak, verdeeld en onderhevig aan diverse destabiliserende druk, is zijn veiligheid en zijn territoriale en politieke eenheid, en zijn vermogen om weerstand te bieden aan de invloed van beide zijden. De prijs voor het zich niet onderwerpen aan de opgelegde orde is een lakmoesproef – burgeroorlog of openlijk conflict, gepaard gaande met een onderschatting van de geschiedenis en de vitale belangen van een zusterstaat – Rusland. Deze onderschatting, onder druk van het Westen, is een misrekening, want er is een heel systeem van politieke en geostrategische betrekkingen op gang gebracht op Europese en Euro-Atlantische schaal, waardoor de zelfverdedigingsreacties van elke partij worden versneld en de politieke en territoriale lusten en ambities van de Grote en Middel-Mogendheden – China, Turkije, Israël, Iran – worden aangewakkerd.

Bij de analyse van de situatie moet dus rekening worden gehouden met de confrontatie die door deze spanning op alle niveaus en op alle strijdtonelen – reëel of virtueel – wordt veroorzaakt, en met de moeilijkheid om vandaag de dag een beperkt regionaal conflict uit te lokken en onder controle te houden. Maar als de inzet van de Oekraïense crisis, gezien vanuit Rusland, hoofdzakelijk gebaseerd is op de noodzaak om het lidmaatschap van Oekraïne van de NAVO en het directe en nabije gevaar van laatstgenoemde tegen te gaan, dan wordt het ter discussie stellen, bij volmacht, van de veiligheidsstatus-quo van de kant van de Hegemon, een kans voor Rusland, dat het geen controle kan geven over de maritieme ruimte van de Zwarte Zee. Anderzijds kan het een belangrijk strategisch knooppunt worden tussen de Oostzee (Litouwen, Letland, Estland, Polen) en de Grote Middellandse Zee (Middellandse Zee vanaf Gibraltar, plus de Zwarte Zee tot de Kaspische Zee).

Dit knooppunt, gesteund door de spil van de Krim, zou tegelijkertijd een enorme geopolitieke tang naar het Zuiden creëren, aangezien het de controle van de Levant en de Golfstaten (Saudi-Arabië, Irak en de Verenigde Arabische Emiraten) mogelijk zou maken, via Syrië en de haven van Tartous, halverwege tussen de Bosporus en het Suezkanaal. De Rode Zee, de vroegere imperiale route van het VK naar India en de Indische Oceaan, zou ook in dit spel worden betrokken. Een uitgestrekte conflictzone, perifeer tijdens de Koude Oorlog, zou centraal komen te staan in het perspectief van een wereldwijd conflict, aangezien zij zich bevindt tussen de Balkan, Oost-Europa, Klein-Azië, de Kaukasus en Centraal-Azië. Het is een gebied dat een integrerend deel uitmaakt van het Grote Middellandse-Zeegebied, dat door Turkije aan de Bosporus is afgesloten en toegang geeft tot verschillende conflicthaarden en bevroren oorlogen. Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie wilden de Europese Unie en de NAVO de landen van Oost-Europa, ondanks de vijandige houding van Rusland, opnemen in een uitbreidingsplan dat gericht was op politieke stabiliteit en diversificatie van de energievoorziening.

Volgens een concept dat politieke concurrentie vervangt door economische concurrentie, omkaderd door regels en recht, heeft de Europese Unie de tegenstelling tussen vrije bepaling van soevereiniteit en onderwerping aan de regel van voorzichtigheid van Realpolitik, met betrekking tot het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne en Georgië, slechts uitgesteld. Het kruitvat zou met nog meer explosief materiaal worden gevuld naarmate de spanningen opliepen na de staatsgreep op de Maidan en de reïntegratie van de Krim in Rusland. De teruggave van de Krim aan Rusland betekende dat de Atlantische vloot zich niet langer in Sevastopol kon vestigen en Moskou in zijn hart kon bedreigen.

Het belang van de Zwarte Zee, dat Winston Churchill in het verleden, bij het militaire fiasco van Gallipoli, niet was ontgaan, bevredigde niet de eetlust van Erdogan, die een Turks-Russisch partnerschap in deze maritieme ruimte voorstelde, in tegenstelling tot het project van een NAVO-vloot.

Het westerse tegenmanoeuvre voor de stoutmoedige geopolitiek van Rusland in Oekraïne bestond in het nemen van geruststellende maatregelen op de NAVO-top van Newport in 2014 en vervolgens op de top van Warschau in 2016, waarbij werd voorzien in de installatie van hoofdkwartieren en de roulatie van troepen rond de Oostzee. Kunnen deze maatregelen een invasie van Rusland, de multipolaire antagonist van het Atlantische blok, afweren? Bovendien lijkt het aan het front van Azië en de Stille Oceaan ondenkbaar dat andere crisisgebieden, zoals Taiwan, de beide Korea’s en de Indo-Pacifische regio, onaangeroerd zouden blijven door de tsunami van het systeem aan zijn westzijde, aangezien de ANZUS- (Australië, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten – 1951) en AUKUS- (Australië, Groot-Brittannië, Verenigde Staten – 2021) allianties doelbewust waren opgezet om de Chinese macht in te dammen. Als gevolg daarvan vindt er een belangrijke verschuiving plaats in de strategie van de Hegemon, over de ambities en de resultaten waarvan we vandaag alleen maar kunnen speculeren

De verwachting van politiek-strategische winst van de kant van de Hegemon, rekenend op een geleidelijke verzwakking van Rusland en de Europese Unie en met het oog op een confrontatie van grote intensiteit en systemische draagwijdte tegen China, zou Israël en Saoedi-Arabië de vrije hand geven om Iran, dat zich bij Rusland en Syrië zou kunnen voegen, via Libanon te treffen.

De geostrategische betekenis van deze aanval zou zijn dat de as Moskou-Bagdad-Teheran wordt doorbroken, waardoor Centraal-Azië in tweeën wordt gedeeld en weer toegankelijk wordt voor westerse invloed en strijdkrachten. Tegelijkertijd zou de samenvoeging van de Chinese en Russische strijdkrachten, die reeds aanwezig zijn in Libië, Ethiopië en Afrika ten zuiden van de Sahara, een globale omsingelingsmanoeuvre completeren, om de hulpbronnen van het continent te delen, dat aldus aan Europa zou worden onttrokken

Om Oekraïne te intimideren of te dwingen, moet Rusland het opnemen tegen China aan de Aziatische achterkant en tegen de Verenigde Staten aan het westelijke front.

Na de verschuiving van Amerika naar de Indo-Pacific, met als doel zijn leiderschap in de wereld te herstellen, kan deze strategische verschuiving niet worden gemaakt zonder de consensus en de hulp van zijn Europese en Aziatische bondgenoten

In de Global Posture Review waartoe J. Biden in februari 2021 opdracht gaf aan zijn minister van Buitenlandse Zaken, werd de Amerikaanse diplomatie een optie ten opzichte van de welig tierende conflicten in de wereld en verloor zij de flexibiliteit die inherent is aan haar complementaire relatie met defensie.

Het resultaat was een verplichting om de Amerikaanse strijdkrachten af te stemmen op het buitenlands beleid van het land, met inachtneming van zijn prioriteiten in een internationale context die wordt gekenmerkt door de geleidelijke terugtrekking uit het Midden-Oosten en de Russische dreiging. De mislukking van het Afghaanse conflict en de heroriëntering van de nationale veiligheidsstrategie rechtvaardigden dat Rusland risico’s nam in Oost-Europa. In een geostrategische context van toegenomen concurrentie met Rusland en China behelst het richtsnoer van de Global Posture Review dus een aanpak die tegenovergesteld is aan de vorige.

Aangezien elke vorm van pivot naar Azië een stap weg betekent van Europa, dat een toegangspoort blijft tot de cruciale regio’s van het Nabije en Midden-Oosten, Centraal-Azië en Eurazië, hoe kunnen de NAVO en de aanwezigheid van VS-troepen de voortzetting van het touwtrekken met Rusland garanderen?

Met name het Grotere Middellandse Zeegebied en Zuid-Europa blijven een vitaal strategisch gebied in de driehoeksstrijd met Rusland en China. De kwetsbaarheid van de Europese landen, de cyberruimte en de herschikking van de strategische belangen van de Verenigde Staten op wereldschaal baren veel zorgen. Hoewel vormen van regionaal onevenwicht in de wereldmacht van de Verenigde Staten niet worden uitgesloten, weerspiegelen de Amerikaanse ambities in Azië en Europa de continuïteit van een geestesgesteldheid van de regering van Joe Biden met die van D. Trump.

Vanuit planetair oogpunt zouden de intercontinentale verbindingen een globale en totale oorlog uiterst kostbaar maken voor de externe maritieme macht, de Hegemon, waardoor deze, in de geweldsspiraal, zijn toevlucht zou moeten nemen tot het taboe van de afschrikking, door het gebruik van nucleaire dwang op het terrein, met als doel een militaire nederlaag op het slagveld en, in een tweede fase, een politieke nederlaag te willen lijden door middel van de nucleaire vernietiging van rivaliserende actoren. Als we kijken naar de doctrinaire keuzes van het buitenlands beleid van de VS na vier decennia van de Koude Oorlog, waarin Amerika een beleid van indamming van de Sovjet-Unie voerde, wijst Joseph Nye, een politicoloog aan de universiteit van Harvard, erop dat de Verenigde Staten sinds 2017 zijn teruggekeerd naar de logica van concurrentie tussen grootmachten. De erkenning van de ambitie om zijn toekomst rond de rivaliteit met China te bouwen, sluit de hypothese van een gereguleerde concurrentie met laatstgenoemde niet uit.

Op dit moment, en in verband met een regionale kwestie met mondiale repercussies, ontpopt de Oekraïense crisis zich als een beslissend keerpunt, niet alleen voor de grote spelers op het regionale toneel, maar ook om redenen die kennelijk niet erg voor de hand liggen in het internationale systeem en zijn hegemoniale en civilisatorische afwisseling.

Met de Oekraïense crisis, is een tweede Sarajevo in de maak, mogelijk met nog tragischere gevolgen.

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: Ukraine, un deuxième Sarajevo? : Euro-Synergies (hautetfort.com)Categorieën:Geopolitiek

Tags: , , , , , , , , , ,