Kapitalistische logica en geopolitieke logica, hun verenigbaarheid en onverenigbaarheid

Roberto Buffagni (2022)

Naar mijn mening: a) heeft, na de nederlaag van het reëel socialisme, niemand, ik bedoel niemand, vandaag de dag een globaal, samenhangend en uitvoerbaar idee over hoe uit de systemische kapitalistische logica te geraken door middel van een paradigmaverschuiving.

b) Bijgevolg wordt de systemische kapitalistische logica vandaag vereenzelvigd met de geavanceerde industriële samenleving (of, zo u wilt, met de Weberiaanse “stalen kooi”, of met technologie volgens Heidegger). Geen enkele staatsmacht kan aan deze logica ontsnappen, om de eenvoudige reden dat zij een onvergelijkbare technologische en wetenschappelijke macht ontwikkelt, zonder welke men wordt weggevaagd door degenen die haar bezitten.

c) De kapitalistische systeemlogica is echter in bepaalde opzichten strijdig en onverenigbaar met andere, niet minder dwingende logica’s, zoals in de eerste plaats de geopolitieke logica, die het conflict tussen mogendheden stuurt.

d) De geopolitieke logica heeft in feite als voornaamste criteria elementen als geografische ligging, demografie, cultuur, sociale samenhang, enz. die bestonden vóór de systemische logica, die bestonden vóór de systemische kapitalistische logica en die ook zullen bestaan na het einde ervan (niets is eeuwig). Anderzijds is de systemische kapitalistische logica, na de implosie van de USSR en de daaruit voortvloeiende economische mondialisering, die slechts één aspect is van de wereldhegemonie van de Verenigde Staten, ook aan het mondialiseren, neigt naar mondialisering en veronachtzaming van de verschillen tussen staten, culturen, volkeren, enz.: de logische conclusie zou een wereldregering zijn, de enige manier om het voortbestaan van de wereld te verzekeren. De logische conclusie zou een wereldregering zijn, die er echter nooit komt, omdat de verschillen blijven bestaan, en conflicten het permanente kenmerk zijn van de politieke dimensie, die op haar beurt inherent is aan de antropologische constitutie van de mens (universele eensgezindheid zal nooit worden bereikt, het is een eschatologisch doel, geen historisch doel.

e) Het conflict tussen de kapitalistische systeemlogica en de geopolitieke logica, en hun wederzijdse gedeeltelijke onverenigbaarheid, komt zeer duidelijk naar voren in het macroscopische historische feit van de massale verplaatsing van de productie van de VS naar China na de implosie van de USSR. Vanuit het oogpunt van de kapitalistische logica is dit een rationele zet (theorie van de comparatieve kosten van Ricardo), vanuit het oogpunt van de geopolitieke logica is het waanzin, omdat de Verenigde Staten op die manier China, een mogendheid van zijn eigen omvang, de factoren van economische, wetenschappelijke en technologische macht hebben verschaft waaraan het ontbrak: factoren die nodig waren om China tot hun voornaamste vijand te maken en hun wereldwijde hegemonie te bedreigen.

f) Wat moeten de anti-hegemoniale machten, China en Rusland, doen om de hegemonie van de VS te weerstaan en te bestrijden? Enerzijds moeten zij gehoorzamen aan de systemische kapitalistische logica, d.w.z. economische macht ontwikkelen, de markt aanvaarden, enz.; anderzijds moeten zij gehoorzamen aan de geopolitieke logica, d.w.z. de Politiek voorrang geven boven de Economie. Dit is de reden waarom zij beide, in verschillende vormen, autoritaire staten zijn (in de zin van niet-liberaal of “onliberaal”) en waarom en hoe zij de systemische kapitalistische logica beperken. Om af te ronden: noch China noch Rusland halen het kapitalisme in door een kwalitatief ander sociaal systeem in te voeren; maar beiden leggen er politieke en culturele grenzen aan op, omdat zij een geopolitieke logica willen en moeten volgen om zich tegen de VS te verdedigen en, op den duur, de VS te verdringen.

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: https://www.ariannaeditrice.it/articoli/logica-capitalistica-e-logica-geopolitica-loro-compatibilita-e-incompatibilita

En: Logique capitaliste et logique géopolitique, leur compatibilité et leur incompatibilité : Euro-Synergies (hautetfort.com)Categorieën:Metapolitiek

Tags: , , , ,