Amerikaanse schaliegasprijzen stijgen in Europa

Eduardo Vior (2022)

Nadat de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock zondag (12 december 2021) in een reportage op de publieke televisie (ZDF) had gezegd dat de Nord Stream 2 pijpleiding “nog niet kan worden goedgekeurd”, zijn de gasprijzen in Europa opnieuw sterk gestegen, wat de importeurs van vloeibaar aardgas (LNG) uit de VS ten goede is gekomen.

De gasprijzen hebben op maandag 13 december een nieuwe recordhoogte bereikt. De contracten voor 14 december bereikten in de namiddag een recordhoogte van 118 euro per megawattuur (MWh). Dat is ruim tien procent hoger dan vrijdag. Waarnemers van de industrie noemden verklaringen van de minister van Buitenlandse Zaken als de reden voor de stijging.

In een interview met het journaal Heute van de ZDF wees zij erop dat de pijpleiding “niet voldoet aan de eisen van de Europese energiewetgeving en dat de veiligheidsproblemen hoe dan ook niet zijn opgelost”.

De sociaal-democratische partij (SPD), de groenen en de liberaal-democratische partij (FDP) hebben in hun regeerakkoord bepaald dat energieprojecten onder de Europese wetgeving vallen, “en dat betekent dat in de huidige situatie deze pijpleiding niet kan worden goedgekeurd omdat zij niet voldoet aan de eisen van de Europese energiewetgeving en in ieder geval de veiligheidsproblemen niet zijn opgelost”, aldus de groene afgevaardigde. Het argument is dat het consortium Nord Stream AG geregistreerd is als een Zwitsers bedrijf en niet in een EU-land, maar dit is niet nieuw: het is al bekend sinds de Duitse staat instemde met de aanleg van de verbinding.

Hoe zit het met het beginsel van juridische continuïteit en de verplichting van staten om hun verbintenissen na te komen?

Baerbock voegde eraan toe dat de VS en de voormalige Duitse regering hadden gesproken “over het feit dat in geval van een verdere escalatie van de spanningen in Oost-Europa deze pijpleiding niet op het net zou kunnen worden aangesloten”. Ze verwees naar de gespannen situatie aan de Russisch-Oekraïense grens.

De pijpleiding van Rusland naar Duitsland is een paar weken geleden voltooid. De Bundesnetzagentur heeft tot begin januari de tijd om een besluit te nemen over de exploitatievergunning voor de pijpleiding, waardoor jaarlijks tot 55 miljard kubieke meter aardgas van Rusland naar Duitsland zal worden aangevoerd.

De huidige minister had zich tijdens de verkiezingscampagne voor de Bundestag al uitgesproken tegen Nord Stream 2. De nieuwe kanselier Olaf Scholz heeft echter nog geen duidelijk standpunt over deze kwestie ingenomen.

Het meest waarschijnlijke scenario is dat de definitieve bevestiging van de regelgeving kan worden uitgesteld tot het einde van het derde kwartaal of zelfs het vierde kwartaal van 2022, maar als het conflict tussen Rusland en de NAVO over Oekraïne escaleert, zal de druk van de VS en de Oost-Europese staten op de Duitse regering om het project te bevriezen waarschijnlijk toenemen.

Voor de Groenen en Annalena Baerbock zou dit een groot succes zijn in het buitenlands beleid. Het besluit van de regering blijft echter onbeslist, aangezien er binnen de SPD nog steeds enkele vooraanstaande voorstanders van de pijpleiding zijn, zoals de minister-president van Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig.

De vraag rijst welke alternatieven er zijn voor Russisch gas. Ondanks de expansie van hernieuwbare energiebronnen zullen Duitsland en andere EU-landen in de nabije toekomst afhankelijk blijven van de invoer van gas en olie, vooral omdat de Bondsrepubliek volgens de oprichtingsovereenkomst van de nieuwe coalitieregering van plan is de kolengestookte elektriciteitsopwekking geleidelijk af te bouwen en een einde te maken aan kernenergie. “Idealiter zou dit doel tegen 2030 moeten worden bereikt”, aldus de overeenkomst.

Als de goedkeuring wordt uitgesteld en de winter bitter koud is, zal de invoer van vloeibaar gas uit de VS, dat hoofdzakelijk wordt geproduceerd met behulp van de voor het milieu schadelijke hydraulische breukmethode, toenemen.

In zijn hoedanigheid van minister van Economie van de grote coalitie heeft de huidige kanselier Olaf Scholz afgelopen najaar de VS zijn steun aangeboden voor de invoer van Amerikaans aardgas via de Noordzee, parallel aan de aanleg van Nord Stream 2.

Het verzet van milieuactivisten en de hele Atlantische pers tegen de pijpleiding komt niet alleen de invoer van gas uit de VS ten goede en versterkt het anti-Russische blok in Europa, maar helpt ook om de militaire operaties van de EU in Afrika te rechtvaardigen.

In een recente studie beschuldigt Greenpeace Italië, Spanje en Duitsland ervan sinds 2018 meer dan 4 miljard euro te hebben uitgegeven om de invoer van olie en gas militair veilig te stellen. Volgens het onderzoek hebben vijf van de acht militaire missies van de EU dit doel. De “Irini”-missie langs de Libische kust is daar een voorbeeld van. Terwijl het geacht wordt toe te zien op de naleving van het VN-wapenembargo tegen Libië, controleert en reguleert het ook de illegale uitvoer van gestolen olie uit het Noord-Afrikaanse land.

Evenzo beschermt operatie Atalanta in de Hoorn van Afrika de vele olie- en gastransporten van de Golf naar Europa via de Rode Zee. Duitsland heeft nu een minister van Buitenlandse Zaken die, als lid van de oppositie in de Bundestag, de deelname van Duitsland aan “Atalanta” had goedgekeurd.

Baerbock was destijds in de minderheid in zijn parlementaire fractie, maar van de Groenen, als regeringspartners van SPD en FDP, kan worden verwacht dat zij snel weer zullen instemmen met militaire missies die de federale regering noodzakelijk acht. Vooral omdat zij in opdracht van de EU worden uitgevoerd, waarvan het traject door Baerbock als een “succesverhaal” wordt omschreven.

In de Europese context neemt de Duitse industrie thans het voortouw bij de overgang naar een volledig gebruik van hernieuwbare energiebronnen, maar de financiering van deze overgang is afhankelijk van de goede betrekkingen van Duitsland met Rusland en van zijn blijvende toegang tot de Chinese markt, zijn belangrijkste handels- en economische partner.

Bovendien heeft de Bundestag in 2012 besloten alle kerncentrales tegen 2022 te sluiten en is in het huidige regeerakkoord overeengekomen de beperking van het gebruik van steenkool als brandstof te vervroegen tot 2030. Tegelijkertijd zal de industrie, naarmate alternatieve energiebronnen (wind, water, waterstof, enz.) zich ontwikkelen en de samenleving als geheel zich aanpast aan het gebruik ervan, haar gasverbruik opvoeren.

De tweede pijpleiding door de Oostzee is bedoeld om de gasvoorziening tijdens de overgangsperiode veilig te stellen. Voorstanders van het Atlantisch bondgenootschap voeren aan dat het de Europese strategie afhankelijk zal maken van Rusland. Zij zetten dit argument kracht bij door te verwijzen naar de crisis in Oekraïne, waarbij zij aanvoeren dat als Poetin dit buurland binnenvalt, het onmogelijk is om een gaspijpleiding toe te laten die de grote continentale macht tot belangrijkste energieleverancier zou maken van Midden- en West-Europa.

De misvatting van dit argument is dat Rusland niet van plan is Oekraïne binnen te vallen vanwege de kosten van een dergelijke operatie, dat Duitsland het meest te lijden zal hebben als de reeds voltooide pijpleiding niet in gebruik wordt genomen (naast de boetes die het zal moeten betalen) en dat de Verenigde Staten de enige begunstigden van de hele affaire zullen zijn. De Bondsrepubliek zou wel eens een hoge prijs kunnen betalen voor het pro-Atlantisch “milieubewustzijn” van haar minister van Buitenlandse Zaken en van de EU.

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: https://dossiersul.com.br/precos-do-gas-liquefeito-dos-eua-disparam-na-europa-eduardo-vior/

En: Les prix du gaz liquéfié américain s’envolent en Europe  : Euro-Synergies (hautetfort.com)Categorieën:Geopolitiek

Tags: , , , , , , , , ,