Van vrije handel naar eerlijke handel: an Amerivan way!

Hervé Juvin (2021)

2021: het einde van de vrijhandelsdoctrine?

Op het moment dat president Xi Jin Ping de Internationale Handelsconferentie van Shanghai opent en herhaalt dat China zich verder wil openstellen voor de globalisering, met name in de digitale economie, en een week nadat de G20 werd gekenmerkt door de afwezigheid van vijf van zijn leden (de presidenten van China, Rusland, Mexico, Zuid-Afrika en Japan, niet minder), bracht de INTA-commissie van het Europees Parlement een bezoek aan Washington. Onder voorzitterschap van Berndt Lange, onderhandelaar over het nooit geratificeerde ontwerp van een transatlantische vrijhandelsovereenkomst, hebben zes leden van het Europees Parlement een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van de vele verschillende instellingen van de VS die zich bezighouden met internationale handel, douane en kapitaalcontrole.

Paradigmaverschuiving

De meest herhaalde boodschap, vooral van de adviseurs van het Witte Huis, is de oproep tot een nieuwe alliantie tussen de lidstaten van de EU en de Verenigde Staten van Amerika. De Amerikaanse obsessie keert zich af van Rusland en richt zich op China, waardoor de “Thucydides-val” de geopolitieke figuur van het moment wordt. Om China in toom te houden, ten eerste. Als het idee om China door druk van buitenaf te veranderen is opgegeven, als er geen sprake meer van is China te dwingen de markteconomie te worden die het niet is, willen de Verenigde Staten duidelijk een toezegging van de Europese Unie verkrijgen om de rol van China in strategische sectoren, van zonnepanelen tot elektronische componenten, te verkleinen en de machtsstijging van het land tegen te gaan. In de marge van de G20 hebben de opschorting van de tarieven waartoe Donald Trump heeft besloten tegen de invoer van staal en aluminium uit Europa, in strijd met de WTO-regels, en die van de tarieven die de Europese Unie in ruil daarvoor heeft aangenomen tegen Harley-Davidson of Amerikaanse bourbon, een voor de hand liggende betekenis: in plaats van onderling te vechten, laten we afspreken om tegen China te vechten!

Ten tweede, om de multilaterale instellingen om te vormen. De grote vernieuwing van de overeenkomst is niet zozeer de schorsing van de tarieven voor 4,4 miljoen ton Europees staal gedurende twee jaar, en 3,3 miljoen ton daarna, als wel de daaraan verbonden milieu- en sociale voorwaarden; de overeenkomst koppelt de schorsing van het tarief aan productievoorwaarden die het Europese staal “schoon” maken – in tegenstelling tot anderen, volg mij, die “vuil” staal produceren. En er is al een eis voor vakbondsvrijheid voor staalarbeiders, die IG Metall en de AFL CIO kan verenigen. Het is duidelijk dat de Verenigde Staten vrede sloten om het bondgenootschap van Duitsland te verkrijgen, dat besloot tot dat van de Europese Unie. En zij openden een hoofdstuk in de wederopbouw van een WTO waarvan de criteria duidelijk politiek zouden zijn, met inbegrip van verschillende ideologische elementen die ongunstig zijn voor China en die het Amerikaanse model tot de wereldreferentie zouden maken.

Deïndustrialisering van Detroit

Om een beleid te dienen, natuurlijk en boven alles. De boodschap van de Amerikaanse autoriteiten is duidelijk : het internationale handelsbeleid is in de eerste plaats beleid, het dient politieke belangen, en in de eerste plaats het nationale belang. En dit is de nieuwe internationale handelsronde waarbij de Europese Unie en Frankrijk achterop lijken te hinken, een internationale handelsronde die zonder het te zeggen een einde maakt aan het centrale principe waarop de WTO is gegrondvest: de politiek moet buiten de handelsakkoorden blijven! Alleen zaken hadden een plaats in de overeenkomsten. Die bladzijde is omgeslagen, en goed ook. Het Amerikaanse realisme heeft er twintig jaar over gedaan om te erkennen wat de heersende ideologie in de Unie haar nog steeds niet toestaat te aanvaarden : vrijhandel is een economisch instrument in dienst van de overheersende mogendheid, een wapen in dienst van de meest concurrerende economie. Wanneer China de meest concurrerende economie is, dient vrijhandel niet de belangen van de Verenigde Staten, evenmin als die van de Europese Unie; miljoenen vernietigde banen, een geruïneerde industriële structuur, verlaten gebieden zijn de prijs die moet worden betaald voor een vrijhandelspraktijk die in de eerste plaats ten goede is gekomen aan de aandeelhouders van multinationals die snel op zoek zijn naar de laagste fiscale, sociale en milieunormen. En deze erkenning verandert alles. Welk ander land dan Frankrijk kan aanvaarden dat al het materieel voor zijn leger uit het buitenland komt, en soms van een buitenlander die vriend noch bondgenoot is?

Het einde van de Amerikaanse vrijhandel

Het is duidelijk dat de Verenigde Staten de bladzijde van de economische naïviteit hebben omgeslagen. Door een versterkte controle op buitenlandse investeringen, die op discretionaire wijze en geval per geval wordt uitgeoefend, door een geleidelijke invoering van regels tegen dwangarbeid, kinderarbeid, eerbiediging van de mensenrechten, dwang uitgeoefend op ondernemingen, alsmede milieubescherming, neemt zij alle middelen in handen om het beleid van haar nationaal belang op het gebied van de handel te voeren. En ook om in internationale instellingen de deelnemers te marginaliseren die niet voldoen aan de normen die zij zelf vaststellen, met de verzekerde zelfgenoegzaamheid van de Europese Unie.

Het is aan ons om te erkennen dat elk internationaal handelsbeleid de sociale vooruitgang, de werkgelegenheid en de manier van leven op het spel zet. Het gaat om nationale veiligheid, via de netelige kwestie van bevoorradingsketens, diversificatie en controle van de bevoorrading. Het gaat om onafhankelijkheid, zoals zo goed wordt geïllustreerd door het Chinese quasi-monopolie op batterijen voor elektrische motoren (hoe ironisch dat staatssteun voor de aankoop van elektrische auto’s in de eerste plaats China ten goede komt en zijn monopolie versterkt!), maar ook de dominante positie van India op het gebied van generieke geneesmiddelen… en die van de Verenigde Staten in de digitale economie.

General Motors blijft investeren in Mexico ondanks het plan van Biden om elektrische voertuigen in de VS te promoten. (Mauricio Palos/Bloomberg)

Het gaat om het recht, en de overbescherming van buitenlandse investeringen door arbitragehoven, een drift die de mogelijkheden van staten om beleid te voeren – en zich bijvoorbeeld te verzetten tegen de overname door China – ernstig inperkt. En het brengt het milieu in gevaar, door de race naar de bodem die de globalisering in de hand heeft gewerkt. Kortom, de tijd dat het vooruitzicht van lagere consumentenprijzen alleen vrijhandelsovereenkomsten en de buitensporige uitbreiding van de bevoorradingsketens rechtvaardigde, is voorbij. De tijd is gekomen om de controle terug te krijgen, om in sommige gevallen de productie te verplaatsen, om in andere gevallen de productielocaties dichter bij elkaar te brengen en te diversifiëren, en vooral om de continuïteit van de voorziening en de nationale productiecapaciteiten te waarborgen.

Dit is een belangrijke verandering, en de gekozen Democraten die deze omarmen vatten het heel goed samen: het internationale handelsbeleid moet goed zijn voor de middenklasse en de werkende armen. Het zoeken naar de laagste prijs rechtvaardigt niet alles – banenverlies, fabriekssluitingen, afhankelijkheid van het buitenland, enz. – maar wel de noodzaak van een nieuw handelsbeleid. Dit is waar de VS en Europa samen aan moeten werken. Zonder zich illusies te maken over hun belangen, die verschillend zijn en blijven. Maar om de uiteenlopende standpunten over de digitale economie met elkaar te verzoenen. Samen de grote vraagstukken op het gebied van veiligheid, milieu en ontwikkeling aanpakken. Maar bovenal, en dit is ongetwijfeld het interessantste, ervoor zorgen dat de internationale handel concrete voordelen oplevert voor de middenklasse en de werkende armen. Voordelen in termen van banen, voordelen in termen van de kwaliteit van het werk, voordelen in termen van toekomstperspectieven, en dus, iets anders dan lagere consumentenprijzen!

Dit staat ver af van de religie van de vrijhandel die het geforceerde denken van de laatste dertig jaar heeft beheerst. Vrijhandel is een economisch instrument als alle andere – net als normen, tarieven, en net als de koolstofaanpassingsheffing aan de grenzen. Een nuttig instrument wanneer de resultaten ervan de samenleving als geheel ten goede komen. Een instrument waarmee voorzichtig moet worden omgegaan wanneer de effecten ervan de nationale productiecapaciteit in vitale sectoren kunnen vernietigen. Zoals elk economisch instrument, zoals de aandelenmarkt of opties, is vrije handel op zichzelf goed noch slecht; het hangt ervan af wanneer, hoe en door wie. Zoals de Verenigde Staten hebben begrepen, hebben de Europese naties weinig tijd om over hun nationale belangen te beslissen en deze te behartigen op het nieuwe onderhandelingstoneel dat aan het ontstaan is.

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: https://hervejuvin.com/libre-echange-juste-echange/Categorieën:Economie

Tags: , , , , , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s