Ursula von der Leyen, de Atlantic Council en de CEO van Pfizer: op naar een betere wereld!

Marie d’Armagnac (2021)

Op hetzelfde moment dat Emmanuel Macron besliste over de onbesuisde stormloop van zijn gezondheidsbeleid met steeds meer beperkingen, vloog de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen naar de Verenigde Staten om een prijs in ontvangst te nemen: de Distinguished Leadership Awards die worden uitgereikt door de Atlantic Council.

De voormalige minister van Angela Merkel reikte vervolgens de Leader of Business award uit aan Albert Bourla, CEO van Pfizer, en Özlem Türeci en Uğur Şahin van BioNTech, “om de uitzonderlijke mensen te eren die de buitengewone uitdagingen van vandaag het hoofd bieden”. In een wijdverspreide video laat zij zien hoe vertrouwd zij is met de leidinggevenden van de farmaceutische reus. De sociale netwerken lachten, soms behoorlijk hard, om deze glinsterende, glitterende omhelzing. Het hoogtepunt was uiteraard niet deze, maar wel de toespraak die de voorzitter van de Europese Commissie hen gaf: “Beste Özlem Türeci, beste Uğur Şahin, dankzij jullie ontdekkingen op het gebied van mRNA hebben jullie miljoenen levens gered. Niets van dit alles zou mogelijk zijn geweest zonder jullie toewijding, jullie bereidheid risico’s te nemen en jullie ongelooflijke passie. Gefeliciteerd. En dank u. De technologie verandert snel, de economische krachten veranderen. Wij willen de bevoorradingsketens diversifiëren en veerkracht opbouwen. Dit jaar heeft ons eraan herinnerd dat we de democratie elke dag moeten verdedigen. […] Sommige lidstaten stellen de fundamentele democratische beginselen van de Europese Unie ter discussie. Het is tijd om onze waarden te verdedigen. Laten we samen moderne regels voor de wereldeconomie schrijven”.

Wat heeft dat met de pandemie te maken? En wat is de Atlantic Council?

Deze Amerikaanse denktank, opgericht in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog, heeft als missie “samen vorm te geven aan de toekomst van de wereld” via “de artikels die zij publiceert, de ideeën die zij voortbrengt, de toekomstige leiders die zij vormt en de gemeenschappen die zij opbouwt”. Een soort hefboom van invloed, een lobby op wereldschaal. Het is zeer leerzaam naar de doelstellingen ervan te kijken.

Onder de vlag van “Diversiteit, Gelijkheid, Inclusie” verbindt de Atlantic Council zich ertoe “een cultuur te versterken waarin diversiteit wordt gevierd, gelijkheid wordt nagestreefd en belemmeringen worden weggenomen in het streven naar inclusie. Alleen een organisatie die een afspiegeling is van de wereld om haar heen – en de historische ongelijkheden, structuren en vooroordelen erkent die deze tot op de dag van vandaag in stand houden – kan werken aan het wegnemen van deze belemmeringen voor vooruitgang en zo helpen vorm te geven aan een betere en rechtvaardiger mondiale toekomst. Onze missie is wereldwijd, maar ons werk begint thuis.

Historische ongelijkheden, structuren en vooroordelen: heeft de denktank het over nationale identiteiten, historische wortels, het beschavingsfundament dat de Europese naties sticht en verankert? Ongetwijfeld is dit wat moet worden bestreden voor “een betere en rechtvaardiger mondiale toekomst”.

Onder het kopje “mediarelaties” legt de organisatie uit: “Wij helpen het publieke debat over mondiale vraagstukken vorm te geven door samen te werken met een breed scala aan mediakanalen in de Verenigde Staten en over de hele wereld”. Wij laten het aan u over om conclusies te trekken over de onafhankelijkheid en vrijheid van “dit brede spectrum” van de pers in de wereld.

Hier citeren wij gewoon uit de eigen taal van een openlijk gesloten en elitaire wereld die ons zoveel goeds wil doen. Het is natuurlijk frappant om te zien hoe gemakkelijk de voorzitter van de Europese Commissie zich in deze wereld van haar beweegt. En het is ontroerend om te zien hoe deze niet-gekozen invloedrijke kringen zich zo inzetten om ons voor te bereiden op “een betere en rechtvaardiger mondiale toekomst”.

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: https://www.bvoltaire.fr/aux-etats-unis-ursula-von-der-leyen-remet-le-prix-de-latlantic-council-au-pdg-de-pfizer-en-route-pour-un-monde-meilleur/  Categorieën:pandemie, totalitarisme

Tags: , , , , , ,