Druïdisme vandaag

Gesprek met Morvan Coarer, opgetekend door Breizh-Info (2021)

Met “Le Monde des Druides” van Morvan Coarer, zelf een Druïde uit Bretagne, neemt de uitgeverij Yoran Embanner u mee op een ontdekkingsreis door een wereld die uiteindelijk heel weinig bekend is, ondanks alle mythologie die er omheen hangt.

Wat als de eiland-Kelten niet uit Centraal-Europa kwamen? Zou het kunnen dat de “noordelijke eilanden van de wereld”, waar het Druïdisme is ontstaan, in de Noordzee zijn gezonken? Na bestudering van deze twee hypotheses, die het resultaat zijn van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen, zullen wij de geschiedenis van het Bretonse bardisme bespreken, alvorens ons te buigen over de jongste uitdrukking ervan: de filosofische triades van de bard Iolo Morganwg en hun metafysische aspecten. Al deze elementen zijn verwoord en ingebed in Keltische mythen om een originele spiritualiteit te vormen, met respect voor de natuurlijke cycli en geworteld in onze oude tradities.

Om dit te bespreken, hebben we Morvan Coarer geïnterviewd.

Breizh-info.com: Kunt u zich voorstellen aan onze lezers? Hoe ben je lid geworden van de Kredeznn Geltiek Hollvedel, en wat bracht je tot het Druïdisme?

Morvan Coarer: Ik ben geboren in 1962 in Nantes, een stad waar ik mijn hele jeugd heb doorgebracht. Mijn ouders, Edmond Coarer /Ik Kalondan en Mona Coarer /Ik Gwezenn Dana waren beiden lid van de Goursez voordat zij in 1975 de Confraternité Philosophique des Druides oprichtten. Daaruit komt mijn belangstelling voor deze stroming voort, die mij ertoe bracht stichtend lid te worden van de druïdische broederschap TannTad alvorens in 2004 toe te treden tot de Kredenn Geltiek Hollvedel onder de naam Ulatocantos. In de wereldlijke wereld ben ik na mijn studie plantenfysiologie in dienst getreden van een belangrijk landbouwtechnisch instituut waar ik als microbioloog gespecialiseerd ben in genetische analyse en behoud van de microbiële biodiversiteit.

Breizh-info.com: Druïdisme is tolerantie, compassie, ecologie… schrijft u in uw boek. Wat zijn de grote principes die de geest van de Druïden, de wereld van de Druïden, smeden?

Morvan Coarer : Deze woorden zijn niet van mij, maar van Alain Le Goff, Uer Druis de la Kredenn Geltiek Hollvedel, maar ik kon er wel rekening mee houden. Deze “grote beginselen” zijn in feite bijzonder eenvoudig en zijn door de eeuwen heen uitgedrukt door verschillende drietallen, of het nu die van Diogenes Laerce is “Eer de goden, doe geen kwaad, beoefen dapperheid” of de Welshe zin “Gwybodaeth, Cariad, Nerth” (Kennis, Liefde, Kracht). De hoeksteen van onze hartelijkheid is ongetwijfeld Eerbied, eerbied voor de wet van de goede orde van het heelal, en dus van de natuur, eerbied voor de ander, eerbied voor zichzelf. De wet van de goede orde van het Universum wordt begrepen door eruditie, observatie en de organisatie van iemands leven volgens de natuurlijke cycli. Respect voor anderen wordt geleerd door broederlijke ontmoetingen, luisteren en wederzijdse aanvaarding van het anders-zijn. Respect voor jezelf wordt geleerd door introspectie en meditatie. Alles in volmaakte gelijkmoedigheid, zonder drammerigheid.

Breizh-info.com: In welk opzicht staat het tegenover de religies van het boek, de belangrijkste monotheïstische religies? Heeft Druïdisme gelijkenissen met andere religies in de wereld?

Morvan Coarer: Druïdisme heeft geen heilig boek, geen dogma, geen kerk. Druïden zijn polytheïsten, monisten of atheïsten, maar nooit monotheïsten. Wij eren geen wraakzuchtige, exclusieve god. Wij ontzeggen de ander niet het recht om zijn traditie en de gebruiken van zijn voorouders te volgen, wij leggen geen enkele verlossing op. Onze overtuigingen zijn niet beter dan die van anderen, ze sluiten gewoon beter aan bij onze volkeren en onze landen. Het is niet onze godsdienst die universeel is, maar het leven dat hij eert. In die zin staat het Druïdisme dus dicht bij de religies van de meeste inheemse volkeren, bij het Hindoeïsme, het Taoïsme en andere Europese heidensystemen.

Breizh-info.com: Zijn de Druïden alleen Kelten? Waar komen ze vandaan? Wat is het verschil tussen een bard en een druïde?

Morvan Coarer: Druïdisme dringt zich niet op aan niet-Keltische volkeren, maar dat betekent niet dat het niet door een niet-Keltisch persoon kan worden beoefend. De definitie zelf van het woord Keltisch moet nog worden vastgesteld, zoals de laatste ontwikkelingen in de genetica aantonen. Anderzijds heeft het Druïdisme alleen echte betekenis in een Keltische culturele omgeving en, indien mogelijk, in een Keltisch land. Caesar zegt dat de Druïdische Institutie is ontstaan op het eiland Brittannië. Ierse mythen verwijzen naar de eilanden van de noordelijke wereld (misschien Doggerland) als de oorsprong van de vier primordiale druïden. Het is waarschijnlijk dat het Druïdisme ontstond door de superpositie van mythen, riten en geloofsovertuigingen van Mesolithische en Neolithische Atlantische bevolkingsgroepen met die van ‘Indo-Europese’ bevolkingsgroepen, lang vóór enige culturele gisting in Halstatt.

Wat het verschil tussen Druïde en Bard betreft, dat is zowel eenvoudig als complex. Het woord druïde, dat “grote kennis” betekent, omvat, in zijn generieke dimensie, alle Keltische sacerdoten (dus ook de vaten en barden), maar in meer beperkende zin duidt het specialisten in abstracties aan, filosofen, metafysici of magistraten bijvoorbeeld, terwijl het woord bard overeenkomt met de waarneming van de werelden en de overdracht: Op een ander niveau kan het Welshe bardisme worden gezien als de middeleeuwse voortzetting van de oude druïdische instelling, met de nadruk op educatieve, sociale en artistieke aspecten. Tenslotte, in sommige Druïdische groepen is de bard een ‘lagere’ rang dan de druïde.  Deze begrippen staan niet haaks op elkaar en kunnen elkaar soms aanvullen.

Breizh-info.com: Wat is de huidige stand van het Druïdisme in 2021, zowel in Bretagne als in de Keltische landen?

Morvan Coarer: Ik zou geneigd zijn te zeggen dat het hetzelfde is als voor al onze landgenoten: de klimaatverandering zal leiden tot ongekende ecologische, economische en sociale veranderingen. In het beste geval zullen deze veranderingen kansen bieden voor evolutie, in het slechtste geval zullen zij rampen zijn. In ieder geval zullen de betrokken bevolkingsgroepen er belang bij hebben om aan deze veranderingen een geestelijke dimensie te geven.

Door te trachten de natuurlijke cycli en de goede orde van het heelal te respecteren, lijkt het Druïdisme mij een spirituele weg die bijzonder geschikt is om de Kelten te begeleiden in deze tijden van klimatologische veranderingen en sociale en beschavingsomwentelingen. De tijd is dus gekomen om af te stappen van de ruzies van kapellen, die in de Druïdische wereld net als in elke menselijke schepping kunnen hebben bestaan, en te evolueren naar samenhang en synergie. Ook hier is verdraagzaamheid vereist, zolang er waarheid, oprechtheid en broederschap is. Ik geloof dus dat de boodschap van de Druïden steeds meer hoorbaar en aanwezig zal zijn, wat nu al te zien is. Dit boek, en dat van andere Druïden dat onlangs is verschenen, is daar een voorbeeld van, evenals bepaalde interventies op sociale netwerken.

Maar pas op voor oplichters en sektariërs van allerlei pluimage!

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: https://www.breizh-info.com/2021/11/06/173887/morvan-coarer-druides-druidisme-philosophie/Categorieën:Identiteit

Tags: , , , , , , , ,