Universiteiten geïnstrumentaliseerd door China

Françoise Monestier (2021)

Het gewicht van het linkse gedachtegoed in het Franse onderwijs is al lang bekend, van de kleuterschool tot de universiteit en de middelbare scholen, die allemaal gangreen zijn van de kinderziekte van het communisme die kameraad Lenin in zijn tijd beschreef. Voeg daarbij de islam en de tirades van de decolonialen (natuurlijke kinderen van mei 68 en de koloniale oorlogen) en je begrijpt dat ons onderwijssysteem aan het eind van zijn Latijn is, wat Jean-Michel Blanquer of Frédérique Vidal ook mogen zeggen, en alleen maar probeert de steeds groter wordende leemtes op te vullen. En terwijl zij sleutelen, rukt het communistische China op met zijn pionnen op het academische schaakbord door te proberen zijn wereldbeeld op te leggen, zoals senator Gattolin opmerkte in een recent verslag van het Luxemburgs Paleis over buitenlandse invloeden op de Franse universiteiten.

Ook het geval Turkije wordt genoemd, maar het is ontstellend te moeten constateren hoe naïef de Franse autoriteiten zijn, die de opvolgers van Mao ongemerkt hebben laten nestelen in de wereld van de kennis en die heel laat wakker worden als de worm in de vrucht zit en Peking geduldig zijn web heeft geweven met de medeplichtigheid – het is waar – van Jean-Pierre Raffarin, een echte reisassistent van de Chinese communistische leiders.

Sinds januari 2018 is Jean-Pierre Raffarin de speciale vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor China.  Zeven jaar eerder had hij samen met zijn vrouw Ce que la Chine nous appris geschreven, een boek dat in het Chinees was gepubliceerd – en waarvan hij de vertaling niet overzag, aangezien hij geen Chinees spreekt. In dit boek, waarin hij het regime prijst, verklaart hij dat “de Chinese leiders allemaal van hoge kwaliteit zijn, dat de Partijschool “de ENA van China” is en benadrukt hij het nut van de afwezigheid van politieke oppositie. Natuurlijk bekritiseert hij de Dalai Lama om zijn “separatistische doelstellingen”.  In een boek dat in 2019 is verschenen, staat echter: “We nemen een crescendo waar: na diensten, industrie en vervolgens voeding, zijn het nu onze principes en waarden die het doelwit zijn” (Emmanuel Dubois de Prisque/ Sophie Boisseau du Rocher in La Chine est le monde).

Instrumentalisering van de menswetenschappen en de sociale wetenschappen, druk op de Franse academische wereld, Chinese studenten die worden opgeleid om de Franse onderwijs- en studentenwereld te beïnvloeden of die worden gecontroleerd om op één lijn te blijven met de Chinese Communistische Partij, Peking stopt voor niets om zijn doelen te bereiken, zoals wordt bevestigd door Pierre Charon en Jean-Baptiste Jeangène, auteurs van een ander rapport, dit keer gepubliceerd door het Instituut voor Strategisch Onderzoek van de Militaire School (IRSEM) en waaruit blijkt dat “meer dan 300.000 mensen zouden worden gemobiliseerd door het Ministerie van Staatsveiligheid [Chinees] om propaganda in het buitenland te organiseren en zou een echt financieel manna vrijkomen dat het mogelijk zou maken zelfgenoegzame universiteiten water bij de wijn te doen. De twee onderzoekers wijzen erop dat “de Partijstaat de universiteiten gebruikt voor kennis en technologie via legale of illegale en heimelijke middelen zoals diefstal en spionage”.

“China lijkt de staat te zijn die het best in staat is een wereldwijde en systematische beïnvloedingsstrategie uit te voeren,” aldus de auteurs van het Senaatsrapport, waarin pogingen worden beschreven om niet alleen economische inlichtingen, maar ook academische vrijheid en wetenschappelijke integriteit te beïnvloeden.

Confucius om Tahiti en Nouméa te veroveren

Een van de instrumenten van Peking zijn de Confucius Instituten (CI’s), die over de hele wereld te vinden zijn. Hier in Frankrijk werd het eerste Confucius Instituut opgericht in Poitiers met de steun – zoals u zich kunt voorstellen – van de onvermijdelijke Raffarin. Er zijn er nu zeventien, van Montpellier tot Clermont-Ferrand, via Straatsburg, Montpellier en natuurlijk Parijs. Peking is de overzeese gebieden niet vergeten, aangezien het een filiaal heeft geopend in Tahiti om – ik citeer – “bruggen te slaan tussen de Polynesische en de Chinese cultuur” en van plan is een filiaal te openen in Noumea, de plaats van al zijn aandacht in afwachting van een overwinning van de Canakse onafhankelijkheidsstrijders in het volgende referendum over Nieuw-Caledonië, dat aldus een Chinees protectoraat zou worden, om nog maar te zwijgen van de territoriale wateren waar de gele marine in alle vrijheid zou kunnen dartelen.

Officieel is het doel de Chinese cultuur te bevorderen, hetzij zelfstandig hetzij in partnerschap met universiteiten. Maar deze instituten zijn in feite propaganda-instrumenten die de academische vrijheid van hun partners bedreigen en, in het ergste geval, spionnen kunnen herbergen. Bovendien worden de gebruikte leerboeken alle goedgekeurd door de Chinese regering, die aldus daadwerkelijk controle kan uitoefenen op allen die Mandarijn leren en diegenen kan berispen die in de verleiding zouden kunnen komen om in hun toespraken over Tibet of de Oeigoeren te spreken.

Deze agenten van de Chinese president, die bijvoorbeeld Taiwan voorstellen als een integraal deel van China, worden sinds 2019 door het Centraal Comité van de Communistische Partij omschreven als de instrumenten van een “regeringsbeleid” en zijn relais van het officiële verhaal in faculteiten die niet over een eigen afdeling Chinese studies beschikken. Helaas! Door naïviteit of domheid hebben de meeste Franse universiteiten partnerschappen en samenwerkingsvormen met Peking ondertekend die de mannen van het Chinese regime de leiding geven en zijn standpunten opdringen door zijn investeringen te financieren…

Het oog van Peking

De Chinese Communistische Partij is niet tevreden met het feit dat zij de Confucius-instituten onder de duim heeft, maar beschikt met het Verenigd Front over een instrument om de diaspora te controleren, dat zeer actief is binnen de gemeenschap en dat het mogelijk maakt Chinese ingezetenen in het buitenland “vast te houden”, met name studenten die hun diploma’s door hun autoriteiten moeten laten valideren om ze door Peking te laten erkennen. In het Gattolin-rapport wordt gealarmeerd dat “studenten inlichtingenopdrachten hebben gekregen over andere Chinese studenten die dissidente meningen hebben geuit”. Zij neemt echter geen aanstoot aan de populariteit die Raffarin geniet in Peking, dat ook zijn zinnen heeft gezet op een aanhanger van Mélenchon, Maxime Vivas. Deze obscure activist uit Hérault werd geciteerd door Wang Yi, de minister van Buitenlandse Zaken van Peking, omdat hij een boek had geschreven (Ouighours, pour en finir avec les Fake News), waarin hij beweert dat de Oeigoeren geenszins het voorwerp zijn van felle repressie door Peking. In dezelfde geest zetten de communistische leiders hun deuren wijd open voor alle Gallische leraren die er aldus mee instemmen “afhankelijk te worden van China en aldus relais van invloed te worden”, dikwijls omdat Frankrijk niet in staat is hun onderzoek te financieren.

Ogen openen

Beijing heeft een ongelooflijk vermogen om zich aan te passen aan de plaats waar het wil opereren. Omdat het de tekortkomingen van ons systeem heeft vastgesteld, richt het zich op kleine universiteiten waar de laboratoria per definitie minder goed bedeeld zijn en waar het tegen geringe kosten resultaten kan behalen.

Op Frans grondgebied richt het door het communistische regime opgezette bewakingsapparaat zich op zijn onderdanen of op Franse burgers uit de Chinese diaspora die verwanten in China hebben, hetgeen een doeltreffend pressiemiddel is voor een macht zonder grote scrupules. Als een student in Parijs in de klas kritiek levert op het beleid dat wordt gevoerd in Tibet, Xinjiang of Hongkong, gaan politieagenten op weg naar een Chinese provincie. Als het een leraar is, zullen er nauwelijks verhulde dreigementen worden geuit, waardoor het veelgeroemde partnerschap in gevaar komt.

In 2016 annuleerden ambtenaren van Sciences Po onder druk van de Chinese ambassade een lezing van de Dalai Lama, en nu zes maanden geleden werd onderzoeker Antoine Bondaz door ambassadeur Lu Shaye een “kruimeldief” en een “ideologische trol” genoemd. Zijn misdaad? Het aan de kaak stellen van Chinese druk op Franse senatoren die Taiwan wilden bezoeken. Het verhaal zegt niet of André Gattolin op de reis zou zijn geweest. Hoe het ook zij, en wat ook de relevantie en de juistheid van de analyse moge zijn, zijn verslag komt te laat. De schade is aangericht.

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: https://www.polemia.com/quand-la-chine-instrumentalise-luniversite/Categorieën:Geopolitiek, totalitarisme

Tags: , , , , , , ,