Klimaatmanipulatie is ideologische recuperatie

Jean-Yves Le Gallou (2021)

De “klimaatmanipulatie” is het instrument van een geducht links ideologisch herstel. De opwarming van de aarde is een feit. De alarmerende instrumentalisering door de grote propagandabedrijven is een ander verhaal.

 Laten we beginnen met de feiten nog eens op een rijtje te zetten. Het klimaat van de aarde hangt af van :

  • astronomische gegevens (de positie van de aarde in het zonnestelsel, zonneactiviteit) en geologie: vulkanisme (op aarde en onder water) en magnetisme,
  • het ontstaan van het leven, dat 4 miljard jaar geleden de atmosfeer wijzigde; elke soort draagt door zijn bestaan zelf bij tot de beïnvloeding van de atmosfeer en het klimaat. De mens, zoals anderen, eerst als jager-verzamelaar, daarna meer dan anderen sinds de neolithische revolutie en nog meer sinds de industriële revolutie.

Maar is de mens de enige verantwoordelijke voor de opwarming van de aarde die wij, met name in Europa, hebben ervaren sinds het einde van de Kleine IJstijd 250 jaar geleden? De officiële theorie is dat de antropogene opwarming te wijten is aan het vrijkomen van broeikasgassen in de atmosfeer.

Een terugkeer naar nabijheid

Moeten we dit koolstofmonotheïsme geloven? Dit is noch de plaats, noch het tijdstip om over deze vraag te beslissen. Ik zal dat niet doen en mij beperken tot twee opmerkingen:

  • Het is betreurenswaardig dat het debat niet vrij is en dat de media en onderzoekskredieten alleen openstaan voor klimaatalarmisten. Want in het Europese denken kan, buiten de religieuze dogma’s om, alleen datgene wat vrijelijk kan worden betwist, als waar worden beschouwd. Het is dus onmogelijk te beslissen.
  • Maar als de opwarmers en de klimaatalarmisten gelijk hebben, en als het vrijkomen van kooldioxide in de atmosfeer een belangrijke reden tot bezorgdheid is, dan moeten er maatregelen worden genomen. Zij moeten allen geïnspireerd zijn door het beginsel van terugkeer naar de nabijheid.

Een lokale, niet-mondiale en niet-globale ecologie

1- Verplaats de productie en de dienstverlening zo dicht mogelijk bij de plaats van verbruik.

2- De voorkeur geven aan lokalisme boven globalisme, vrijhandelsovereenkomsten afkeuren en protectionistische maatregelen nemen.

3- Zet de rem op het toerisme en de zinloze globalisering hiervan.

4- Stop alle nieuwe immigratie en voer een remigratiebeleid, al was het maar omdat de koolstofvoetafdruk van een Afrikaanse immigrant in Europa zes tot tien keer zo groot is als die van een Afrikaan die in eigen land is gebleven.

5- Bevolkingsbeperkingsbeleid helpen uitvoeren in landen met hoge vruchtbaarheidscijfers: Zwart Afrika en de Sunni Moslim wereld.

6- De nucleaire industrie bevoordelen voor de elektriciteitsproductie.

7- Stop met het kunstmatig ondersteunen van economische groei door buitensporige reclame.

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: https://www.polemia.com/les-solutions-de-jean-yves-le-gallou-contre-la-climanipulation/Categorieën:totalitarisme

Tags: , , , ,