Klimaat: de rol van immigratie en vrijhandel

Gesprek opgetekend door Polémia (2019)

Jean-Yves Le Gallou: “Als de opwarming van de aarde door de mens wordt veroorzaakt, dan moeten we vrijhandel en immigratie bestrijden!”

Is de opwarming van de aarde een realiteit? En als dat zo is, is het dan de schuld van de mens? In dit interview voor Polémia, beantwoordt Jean-Yves Le Gallou deze brandende vragen!

Een onweerlegbaar waarneembaar fenomeen

Polémia: Allereerst, is de opwarming van de aarde een realiteit?

Jean-Yves Le Gallou: Het is zeker een realiteit in Europa. Het is een realiteit sinds het einde van de kleine ijstijd, dat wil zeggen sinds iets meer dan twee eeuwen. Wij zien bijvoorbeeld dat de gletsjers in Europa en in andere delen van de wereld zich terugtrekken.

Er is dus ongetwijfeld sprake van een reëel verschijnsel, dat vanuit menselijk oogpunt kan worden waargenomen wanneer men naar de Alpen gaat. In Chamonix bijvoorbeeld versterken de gletsjerverschijnselen de indruk die we kunnen hebben van de opwarming van de aarde. U kunt zien dat de gletsjers smelten en dat er aardverschuivingen plaatsvinden als gevolg van het ontdooien van de permafrost.

Dus, ja, vanuit een menselijk perspectief, is er opwarming van de aarde.

Polémia: Is deze opwarming van de aarde wereldwijd en heeft het invloed op de hele planeet?

Jean-Yves Le Gallou: Dat is ook heel waarschijnlijk. Maar het is moeilijker met zekerheid vast te stellen.

Uit een aantal studies blijkt dat de gemiddelde temperatuur op aarde toeneemt, maar een aantal wetenschappers vraagt zich af wat de betekenis is van “wereldwijd klimaatgemiddelde”. Hoe is het tot stand gekomen? Over welke periode? Hoe aggregeren we deelgegevens in de tijd? Dit is een echte epistemologische vraag.

De temperatuur heeft altijd gevarieerd!

Polémia: Als we ervan uitgaan dat de temperatuur stijgt, is dat dan onvermijdelijk een totale tragedie of zijn er ook voordelen?

Jean-Yves Le Gallou: Er zijn twee dingen om rekening mee te houden. In de eerste plaats heeft de temperatuur – in ieder geval daar waar wij over elementen beschikken die ons in staat stellen deze te beoordelen – in de loop der tijden altijd geschommeld!

Het voorbeeld van de Alpen is bijzonder veelzeggend. De gletsjers hebben zich teruggetrokken sinds 1830, en zelfs sinds 1780. Van 1945 tot 1975 zijn ze weer opgevorderd en sindsdien hebben ze zich weer teruggetrokken.

Maar vandaag de dag zijn er passen die nog steeds van ijs zijn en waar de kuddes in de Middeleeuwen of in de Romeinse tijd droog passeerden! Er zijn altijd afwisselende perioden van warm en koud geweest.

Polemia: Is de opwarming van de aarde dan catastrofaal?

Jean-Yves Le Gallou: Niet noodzakelijk! De neolithische revolutie was een gevolg van de opwarming van de aarde en het ontstaan van de beschaving zoals wij die nu kennen, kwam na het einde van de ijstijd!

We kunnen zelfs positieve effecten van de opwarming zien. We kunnen langer op het terras blijven omdat het warmer is. In het algemeen verkiezen de mensen een mediterraan klimaat boven een oceaanklimaat omdat het warmer is en vaak als aangenamer wordt beschouwd om in te leven.

Wat de gevolgen betreft, kunnen er negatieve en positieve gevolgen zijn.

Een land als Rusland staat bijvoorbeeld vrij positief tegenover de opwarming van de aarde, waardoor de tarweproductie zou toenemen en er meer scheepvaartroutes zouden vrijkomen.

Wat zorgwekkend is, is dat een mediaman als Verdier, die de weerman van de openbare dienst was, eenvoudigweg werd ontslagen omdat hij enkele positieve aspecten van de opwarming van de aarde had vermeld.

Dit is dramatisch! Als je een weerman ontslaat als zijn klimatologische overtuigingen niet kloppen, moet je je afvragen in welk land je bent…

Opwarming van de aarde, een zeer praktisch politiek argument

Polémia: Zijn er negatieve effecten?

Jean-Yves Le Gallou: Zeker. Maar we praten zonder het te weten. Het wordt vaak gebruikt als argument om overheidsbeleid door te drukken.

Als we met u over een wereldwijd probleem praten, zullen we een sterker wereldwijd “bestuur” legitimeren. En als je te horen krijgt dat het een groot probleem is, kun je nieuwe belastingen heffen. En dan is de klimaatramp ook nog een manier om de bevolking onder controle te houden. Sommige onderwerpen zijn verboden, andere worden obsessief.

Mensen zullen u ook vertellen dat we immigratie moeten accepteren omdat er klimaatproblemen zijn.

Ik denk dat er een fundamentele oneerlijkheid achter dit alles zit. Vandaag is de opwarming van de aarde in het heetst van de strijd. Vergeleken met de klimatologische extremen (stormen, hittegolven, extreme koude, enz.) verandert de lichte opwarming die we hebben waargenomen, niet veel.

Bovendien hebben verschillende ministeries (Landbouw, Milieu, Binnenlandse Zaken) enkele jaren geleden een officiële studie verricht naar de gevolgen van de opwarming van de aarde voor de bosbranden in Frankrijk.

Er werd een effect vastgesteld dat waarschijnlijk zal leiden tot een uitbreiding van de bosbranden in de richting van de Atlantische kust, maar niet voor nu, pas tegen 2035 of 2050. Waarom zo’n afstand in de tijd? Omdat er een enorme inertie is!

Dus, als mensen vandaag de dag tegen ons praten over klimatologische migraties, is dat een totale leugen!

Misschien zijn er bevolkingsverplaatsingen die verband houden met de klimaatverandering. Misschien komt dat nog. Maar op zijn minst over 20 of 30 jaar! Als we zeggen dat dit vandaag gebeurt, liegen we, maken we propaganda!

Het echte probleem is dat, achter een waarneming die als waarschijnlijk kan worden beschouwd, we niet weten of de oorsprong antropisch, vulkanisch of astronomisch is…

Wat vrijelijk kan worden betwist, kan als waar worden beschouwd!

Polémia: Voor het IPCC en degenen die beweren er deel van uit te maken, is de rol van de mens nog steeds overheersend.

Jean-Yves Le Gallou: Dat is de politieke en media dogmatiek! Ik denk dat het heel moeilijk is om over wetenschappelijke consensus te spreken om een heel eenvoudige reden: al degenen die een andere mening zijn toegedaan, hebben geen toegang tot de media, noch tot onderzoeksfondsen!

Er zijn een aantal wetenschappers die de these van de antropogene opwarming verdedigen, maar er zijn ook andere wetenschappers die wijzen op twee belangrijke natuurlijke factoren: vulkanisme en de rol van de zon. Twee factoren die niet van de mens afhangen.

De officiële stelling is die van een antropische oorsprong. Ik geloof echter dat in het Europese denken datgene wat vrijelijk kan worden betwist, waar kan zijn!

Ik zeg niet dat de antropogene opwarming onwaar is. Maar het is moeilijk te zeggen dat het waar is, omdat er een verbod is op de tegenovergestelde stelling.

We zouden de onderzoekskredieten in evenwicht moeten brengen om tot een eerlijke situatie te komen. Wetende dat een groot deel van wat wordt gepresenteerd als de wetenschappelijke resultaten van het IPCC wiskundige modellen zijn die worden uitgevoerd.

Een klimatoloog is tegenwoordig iemand die achter een computer zit en modellen uitvoert.

Maar een model is gebaseerd op de gegevens die wij hebben gekozen om erin te integreren, en een fetisjisme voor dit soort onderzoek is volkomen gevaarlijk. Je vindt… wat je wilt vinden.

Polémia: Moeten we het hebben over de opwarming van de aarde of over klimaatverstoring?

Jean-Yves Le Gallou: Praten over de opwarming van de aarde is relatief objectief. Klimaatverstoring is propaganda: hetzelfde woord wordt gebruikt om een verschijnsel te beschrijven – de opwarming van de aarde, die deel uitmaakt van een min of meer langdurige klimaatcyclus – en de catastrofale extremen die er altijd zijn geweest. Dit alles gebeurt met grote verwarring! Zo rangschikte François Hollande, onder het gelukzalige gehoor van de media, tsunami’s onder de gevolgen van de “klimaatverandering” (sic). Laten we niet vergeten dat een tsunami zijn oorsprong vindt in een aardbeving, d.w.z. plaattektoniek. Het heeft niets te maken met het weer. Dit voorbeeld toont aan hoe conformisme kritisch denken verstikt.

Polémia: Speelt de massale winning van materialen als olie en gas – die al heel lang in de grond zitten opgesloten – geen rol bij de opwarming van de aarde?

Jean-Yves Le Gallou: Wat waar is, is dat koolstofhoudende elementen die al duizenden of zelfs miljoenen jaren in de grond opgesloten zitten, worden ontgonnen en zullen worden ontgonnen.

Speelt deze extractie een rol bij de opwarming van de aarde? Dat is een andere vraag.

Wat zeker is over de invloed van de mens op de natuur is het verdwijnen van een aantal diersoorten. Maar dit heeft niets te maken met de opwarming van de aarde!

Polémia: Over het algemeen zijn de bevolkingen die zich bewust zijn van de opwarming van de aarde de Europese bevolkingen, met name de elites. Vervuilen bepaalde andere bevolkingsgroepen (Chinezen, Indiërs, enz.) tegenwoordig niet meer dan Europeanen?

Jean-Yves Le Gallou: Natuurlijk is alles erop gericht om de Europeanen een schuldgevoel aan te praten, ook om ze immigratie te laten accepteren…

Maar als we aanvaarden dat koolstof slecht is, is het probleem de koolstofuitstoot, de koolstofvoetafdruk.

Op dat punt, moeten we natuurlijk tegen twee dingen vechten. Allereerst moeten we ons verzetten tegen het globalisme, dat leidt tot een vermenigvuldiging van de wereldhandel, maar we moeten ook strijden tegen immigratie!

De koolstofvoetafdruk van een Afrikaan in Afrika is immers duidelijk veel kleiner dan die van een Afrikaan in Europa!

Als we dus doeltreffende maatregelen willen nemen om de gemiddelde koolstofvoetafdruk van de mensheid te beperken, zouden we immigratie moeten tegengaan en zelfs remigratie moeten organiseren. En de vrije handel beperken.

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: https://www.polemia.com/jean-yves-le-gallou-rechauffement-climatique-homme-immigration/Categorieën:totalitarisme

Tags: , , , , , ,