Libië: Erdogan giet olie op het vuur

Alessandro Sansoni (2021)

Triomfantelijke berichten in de media hebben verhinderd dat we er de nodige aandacht aan hebben besteed, maar de G20 in Rome heeft een gevaarlijke ontwikkeling te zien gegeven. Tijdens de top heeft de Turkse president Recep Erdogan officieel en in niet mis te verstane bewoordingen verklaard dat Ankara weigert zijn troepen uit Libië terug te trekken. Deze verklaring komt op een moment dat de VN zich ertoe heeft verbonden de terugtrekking van alle in het land aanwezige buitenlandse troepen te organiseren en te voltooien, hetgeen een voorwaarde is voor de viering van verkiezingen die vrede in het land moeten brengen.

Het standpunt van Turkije gooit olie op het vuur en dreigt het conflict tussen de strijdende partijen in Libië te doen escaleren, waardoor het verkiezingsproces in gevaar komt. Een situatie die ernstige en gevaarlijke gevolgen zou hebben voor Italië en de gehele Europese Unie.

Eerste probleem: de terugtrekking van huurlingen

Libië zal naar verwachting op 24 december zijn langverwachte presidentsverkiezingen houden, terwijl parlementsverkiezingen gepland zijn voor begin 2022.

De hoop is dat dit een einde zal maken aan de lange periode van anarchie en burgeroorlog waarin het land sinds het einde van het regime van Muammar Kadhafi in 2011 is gedompeld, en mogelijk de eenheid van het Libische grondgebied veilig zal stellen, Thans is het feitelijk verdeeld in een westelijk deel onder controle van de regering van Tripoli en een oostelijk deel in handen van generaal Khalifa Haftar en zijn Libisch Nationaal Leger (LNA), die al jaren verwikkeld zijn in een bitter conflict, niet alleen met milities van Tripoli, maar ook met islamistische groeperingen die geallieerd zijn met de Turken. De situatie wordt nog gecompliceerder door het grote aantal huurlingen en buitenlandse strijdkrachten die ter plaatse aanwezig zijn om de twee strijdende partijen te steunen.

Juist om die reden voorziet de routekaart van de Verenigde Naties in de eerste plaats in de eliminatie van buitenlandse gewapende groeperingen, vast te stellen in een “5+5”-onderhandelingsformule, waarbij alle strijdende partijen aan de onderhandelingstafel zitten, onder auspiciën van de Verenigde Naties. Op 8 oktober is het Gemengd Militair Comité “5+5” drie dagen bijeengekomen in het Paleis van de Naties in Genève en heeft het afgesloten met de ondertekening van een actieplan voor een geleidelijke, billijke en gecoördineerde terugtrekking van alle huurlingen en buitenlandse strijdkrachten uit Libië.

De bijeenkomst in Genève is gehouden overeenkomstig de sporen die zijn uitgezet in de staakt-het-vuren-overeenkomst van 23 oktober 2020 en de daarmee verband houdende resoluties van de VN-Veiligheidsraad. De bijeenkomst was een integrerend onderdeel van de verschillende intra-Libische onderhandelingen die door de VN werden bevorderd, alsmede van de inspanningen van de internationale gemeenschap via de conferentie van Berlijn.

Begin november heeft het 5+5 Comité opnieuw vergaderd, ditmaal in Caïro, opnieuw georganiseerd door de VN, waarbij ook vertegenwoordigers van Soedan, Tsjaad en Niger aanwezig waren. Bij die gelegenheid hebben alle buurlanden van Libië zich bereid verklaard mee te werken aan het uitzetten van buitenlandse strijders en huurlingen, terwijl de afgevaardigden van Sudan, Tsjaad en Niger hebben toegezegd mee te werken aan de terugtrekking van gewapende manschappen uit hun landen, en hun acties te coördineren om te voorkomen dat deze naar Libië terugkeren en de buurlanden destabiliseren.

De weigering van Turkije om zich aan te sluiten bij de algemene overeenkomsten schept echter een enorm probleem. Bijna de helft van de buitenlandse troepen in Libië heeft banden met Ankara: volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) bedraagt het totale aantal door Turkije gesteunde Syrische huurlingen in het Noord-Afrikaanse land ongeveer 7000, terwijl de VN de aanwezigheid van 20.000 buitenlandse strijders op Libisch grondgebied heeft geschat. Bronnen van SOHR hebben ook bevestigd dat ondanks pogingen om te onderhandelen over hun terugtrekking begin oktober, veteraan islamistische militieleden uit het Syrische conflict nog steeds gestationeerd zijn in Turkse bases in Libië, terwijl een nieuw contingent van 90 mensen uit Syrië in Libië is aangekomen, vervoerd door Turkse vliegtuigen.

G20: diplomatie in Turkse stijl

Tijdens de G20 bevestigde Erdogan niet alleen zijn voornemen om zijn troepen in Libië niet te demobiliseren, maar bevestigde hij tegenover de Franse president Emmanuel Macron ook dat de Turkse aanwezigheid wordt gelegitimeerd door een militaire samenwerkingsovereenkomst die met de Libische regering is ondertekend.

“Onze soldaten zijn daar als instructeurs,” herhaalde hij, ontkennend dat hun activiteiten konden worden vergeleken met die van illegale huurlingen.

Dat is niet helemaal het geval. In de eerste plaats kunnen zijn woorden worden toegepast op het militaire contingent dat begin januari 2020 officieel door het Turkse leger is gestuurd, en zeker niet op de Syrische huurlingen die nog steeds in Ankara’s militaire bases zijn gestationeerd.

Bovendien wordt in de akkoorden van de top van Genève van 8 oktober uitdrukkelijk verwezen naar de terugtrekking van “huurlingen, buitenlandse strijders en buitenlandse troepen”, waarbij onder “buitenlandse troepen” ook reguliere troepen en instructeurs worden verstaan.

Tot slot zijn Turkse “instructeurs” in Libië geland als onderdeel van een overeenkomst die Ankara in november 2019 heeft ondertekend met de regering van nationaal akkoord (GNA) onder leiding van Fayez al-Sarraj, een interim-regering die in maart is opgevolgd door de nieuwe regering van nationale eenheid onder leiding van Abdul Hamid Dbeibah. Het cruciale punt is echter dat op het moment dat het verdrag werd ondertekend, het mandaat van de GNA reeds was verstreken en dat deze regering, als interimregering, derhalve niet het recht had om een dergelijk militair samenwerkingsverdrag te ondertekenen. Om dezelfde reden hebben alle buurlanden van Libië en Turkije het tegelijkertijd door Tripoli en Ankara ondertekende verdrag inzake zeegrenzen (en de bijbehorende exclusieve economische zones) afgewezen. Door deze laatste overeenkomst werden de Turkse aanspraken op de Middellandse Zee en de rijke olie- en gasvoorraden sterk uitgebreid.

Om deze redenen moet de Turkse militaire aanwezigheid in Libië als volkenrechtelijk onwettig worden beschouwd, aangezien zij een voorpost vormt van de neo-imperialistische ambities van Erdogan. Het is geen toeval dat Erdogan tijdens de G20 aankondigde dat hij weigerde deel te nemen aan de top over Libië in Parijs (die hem de das omdeed), waarmee hij bevestigde dat hij niet van plan is de internationale inspanningen om het land te stabiliseren te steunen.

Wij hebben president Macron op de hoogte gebracht”, zei Erdogan, “van onze weigering om deel te nemen aan een conferentie in Parijs waarbij Griekenland, Israël en de Grieks-Cypriotische regering betrokken zijn. Voor ons is dit een absolute voorwaarde. Als deze landen aanwezig zijn, heeft het voor ons geen zin afgevaardigden te sturen.

In Rome had Erdogan ook een afzonderlijke ontmoeting met premier Mario Draghi, maar dit leverde geen concrete resultaten op. Er is geen vooruitgang geboekt in de Italiaans-Turkse betrekkingen, ook niet met betrekking tot het Italiaans-Franse raketafweersysteem SAMP-T, waarvoor Turkije eerder belangstelling had getoond. Ondanks algemene aankondigingen van toekomstige ontwikkelingen in dit verband, is het onwaarschijnlijk dat Turkije dit project weer oppakt, tenzij de betrekkingen met Parijs verbeteren. En Erdogan lijkt geen zin te hebben om dit na te streven.

Spanningen in Libië

Intussen wordt de politieke situatie in Libië steeds hachelijker, vooral sinds het Huis van Afgevaardigden (het parlement in Tobroek) in september jongstleden op instigatie van Haftar de regering van nationale eenheid heeft gewraakt.

Ook militair gezien nemen de spanningen toe, in die mate dat de leiders van twee milities in Tripoli – Muammar Davi, leider van Brigade 55, en Ahmad Sahab – de afgelopen dagen het slachtoffer zijn geworden van aanvallen die tot doel hadden hen te doden.

In dit stadium is het moeilijk om er zeker van te zijn dat de presidentsverkiezingen in december zullen plaatsvinden, terwijl de parlementsverkiezingen al zijn uitgesteld tot 2022.

De chantage van Erdogan: geopolitiek, energie, migratiestromen

Indien Turkije zijn invloed in Libië aanzienlijk heeft kunnen versterken, moet een aanzienlijk deel van de verantwoordelijkheid worden toegeschreven aan de regeringen onder leiding van Giuseppe Conte (vooral de tweede), die gekenmerkt werden door een gebrek aan doortastendheid in de Libische kwestie. Met een de facto carte blanche kon Ankara in enkele jaren tijd honderden “militaire adviseurs” naar het Noord-Afrikaanse land sturen.

Met het verdrag over de zeegrenzen en de afbakening van de respectieve exclusieve economische zones kreeg Turkije de controle over de Tripolitaanse kustlijn en een soort beschermheerschap over de gas- en olievoorraden in het centrale deel van de Middellandse Zee. Haar politieke invloed op de Regering van Nationaal Akkoord, en later op de Regering van Nationale Eenheid, is enorm.

De burgeroorlog tussen Tripoli en Benghazi stelde Ankara in staat troepen en wapens te leveren aan de West-Libische kant, zijn huurlingenmilities die voordien in Syrië actief waren, te hergroeperen en het beheer van de haven en de luchthaven van Misurata voor de komende 99 jaar te verkrijgen.

Vandaag beschikt Erdogan, dankzij de sterke invloed die hij kan uitoefenen op een van de grootste olieproducenten ter wereld, over een bijkomend wapen om druk uit te oefenen op Europa, namelijk de energiebevoorrading, naast het reeds veel gebruikte wapen van de beheersing van de migratiestromen, die hij nu niet alleen op de Balkanroute, maar ook op de centrale Middellandse-Zeeregio kan regelen. De route die het meest wordt gebruikt door mensensmokkelaars, zo blijkt uit officiële cijfers, volgens welke op 22 oktober reeds 51.568 migranten dit jaar in Italië zijn aangekomen, tegen 26.683 in 2020.

De oproep van Draghi aan de EU om middelen uit te trekken om “alle routes” te beschermen, klinkt Turkije als muziek in de oren. Zij verwijzen naar de 6 miljard die Brussel reeds aan Turkije heeft betaald voor het beheer van de Balkan-route en naar de 6 miljard die het opnieuw zal betalen. Er wonen momenteel 3,7 miljoen Syriërs op Turks grondgebied, en daar komen nog 300.000 Afghanen bij. Een tijdbom die Ankara elk moment dreigt te laten ontploffen als zijn eisen niet worden ingewilligd.

Kortom, de humanitaire crises – van Afghanistan tot Syrië, en daar is nu de Libische crisis bijgekomen – zijn voor Turkije een buitengewone kans geworden om middelen uit Europa te halen en Europa onder druk te houden. Daarom is het zo belangrijk voor Erdogan om een pro-Turkse regering in Tripoli te handhaven: het stelt hem in staat een complex geopolitiek spel tegen de EU te spelen waarin energie- en migratiestromen worden gecombineerd.

Het opnieuw tot stand brengen van een evenwicht in het Middellandse-Zeegebied en het terugschroeven van de Turkse ambities door een vastberadener houding aan te nemen ten opzichte van de nieuwe sultan is de echte uitdaging die Italië moet aangaan, veeleer dan zich te wagen aan onwaarschijnlijke en onrealistische aspiraties om de EU te leiden of de transatlantische betrekkingen te versterken.

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: https://www.lavocedelpatriota.it/erdogan-continua-a-gettare-benzina-sul-fuoco-del-conflitto-libico/?fbclid=IwAR1eql9a2imoe7z0Pg2UZdKtsmv0T4YC7N6wHrH2SHZB18VPSJavJUz4JSc

En: http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2021/11/07/erdogan-continue-de-jeter-de-l-huile-sur-le-feu-du-conflit-libyen.htmlCategorieën:Geopolitiek

Tags: , , , , , , ,