De nieuwe tirannie – geen fascisme maar hyperdemocratie

Adriano Scianca (2021)

Eindelijk had links gelijk: de gedeculturaliseerde massa, afgestompt door jaren van hersenspoeling, leidt ons naar tirannie. Zij hebben zich alleen vergist in het aanwijzen van de deculturatiefactor: het waren niet de TV-zender Rete 4, de showgirls, de balletten, de middagtelevisie die van ons een massa maakten die bereid was om elke pesterij te ondergaan, en zelfs om die met vreugde op te eisen. Zij waren het. Het was links. Niet zozeer, en niet alleen, de Italiaanse socialistische PD, die nu een koude oligarchische instantie is, vaak een onhandige verzamelaar van supranationale belangen en eisen, maar de linkse media, de sociale linkerzijde, degene die een kritische massa vormt in de communicatie en genoeg vuurkracht heeft om een deel van het dominante discours vorm te geven. Maar pas op: het autoritarisme waarmee wij te maken hebben is geen verraad aan de democratie en de grondwet, en nog minder een “terugkeer van het fascisme”, maar veeleer een hyperdemocratie, een ongeduldige democratie, die, in haar streven naar haar eigen fetisjen, elk procedureel obstakel, elke formele finesse, zelfs elke inhoudelijke subtiliteit met argusogen is gaan bekijken. Laten we eens kijken naar een paar van deze fetisjen.

Hyperdemocratie en haar fetisjen: competentie

Competentie-fetisjisme: deels om de semi-gecultiveerde precaire arbeiders te behagen die hun existentiële frustraties uitleven door subjunctieven te corrigeren op sociale netwerken, en deels om te voldoen aan de eisen van het technocratisch liberalisme, is competentie (competentie op basis van welke parameters? op basis van welk waardenraster?) de laatste jaren het alfa en omega van de politiek geworden. Het toeval wil dat, tegenover de supercompetente Draghi, elk echt recht dat met voeten wordt getreden op lyrische toon eufemistisch wordt voorgesteld, en dat elke hypothese die een staatsgreep oproept, in het officiële verhaal een ingenieuze coup de théâtre wordt met een institutioneel tintje.

Giancarlo Giorgetti kan dus zonder risico speculeren en ons vertellen dat “Draghi het konvooi van buitenaf zou kunnen leiden”, dat wil zeggen vanuit het Quirinaal Paleis, “het zou een kwestie zijn van de facto semi-presidentialisme, waarbij de president van de republiek zijn functies uitbreidt door te profiteren van een zwak beleid”. En zo wordt het overwinnen van het parlementarisme, van een nostalgische nachtmerrie, een droom van stabiliteit die geen bezwaren meer oproept. Integendeel: op Twitter was het de voormalige redacteur van Repubblica Carlo Verdelli, die enkele maanden geleden Italië lamlegde omdat een gek hem beledigde op sociale netwerken, die twitterde: “Zoveel boegeroep, maar Giorgetti spreekt de waarheid: hij leidt Draghi overal waar hij wordt neergezet, ook in de Quirinaal. Zegt de grondwet iets anders? Amen, tenminste totdat Europa de reboot financiert en de partijen uit de coma komen. We hebben de eerste “multilaterale minister-president”. En hier is een typisch geval waarin de autoritaire evolutie van de democratie wordt gerechtvaardigd door de argumenten van de democratie zelf.

Rechten fetisjisme

Rechtenfetisjisme: het hele debat over de Zan Bill draaide om magisch denken. Op een bepaald moment doet de werkelijkheid er niet meer toe, de inhoud zelf van het wetsontwerp wordt een detail vergeleken met de evocatieve kracht van het simpele woord “rechten”. Er is inderdaad een debat geweest over de inhoud van het wetsontwerp, en de kritiek op de tekst kwam niet alleen van heel rechts, met inbegrip van de liberale randgroepen, maar ook van het Vaticaan en vooral van een groot deel van de feministische en LGBT-wereld. Maar deze kritiek is overstemd door het achtergrondlawaai van de verschillende Fedez, door het geklets van de meest verheven commentatoren, die op hun beurt massa’s tieners en post-adolescenten hebben opgehitst zonder enige basisgrammatica van de politiek, die zijn opgegroeid onder het vaandel van een fundamentalisme waarvan het enige gebod luidt: “Gij zult God niet hebben dan uw rechten”.

Geconfronteerd met deze massa vuurkracht werd elke inhoudelijke discussie tenietgedaan en werd het hele debat een soort bacchanaal ritueel dat zich concentreerde op het oproepen van magische woorden en theatrale wanhoopsdaden. Hordes jonge activisten waren er oprecht van overtuigd dat door het wetsontwerp te verwerpen iemand “hun rechten had afgenomen”, een uitdrukking die onbegrijpelijk lijkt, zelfs als men de tekst van Zan waardeert (een decreet verwerpen dat de straffen voor “homofoben” verhoogt, hoe kan dat homorechten afnemen?). Velen waren zelfs verontwaardigd over het feit alleen al dat er een debat was, een stemming over het wetsontwerp, dat het niet vanzelfsprekend was. Aan degenen die vreesden dat de vrijheid van meningsuiting in het gedrang zou komen, antwoordden zij dat “haat geen mening is”, een zin die uiteraard nergens op slaat.

Veiligheidsfetisj

Veiligheidsfetisjisme: het spreek- en actieverbod dat Stefano Puzzer, leider van de rebellerende havenarbeiders van Triëst, werd opgelegd, werd met voldoening en ironie begroet door dezelfde wereld die rouwde om de rechten die door de verwerping van het Zan-wetsvoorstel waren geschonden. Aangezien Puzzer niet geliefd is en dingen zegt die niet gewenst zijn, als de staat hem op een onnatuurlijke en ongerechtvaardigde manier straft, heeft de staat hoe dan ook gelijk (persoonlijk zie ik Puzzer allerminst als een menselijke of politieke referentie, maar dat is niet de kern van de zaak).

Overigens is reeds met succes geëxperimenteerd met de praktijk van daspo in stadions, tegen die ultras die iedereen een beetje op de zenuwen werken en voor wie het dus niet zo netjes was om te vechten. Niemand is geïnteresseerd in het feit dat al deze gebeurtenissen zorgwekkende precedenten hebben geschapen: zij die om de haverklap riepen “Eerst kwamen ze om… Degenen die scandeerden “Eerst kwamen ze om…” maakten duidelijk dat ze met dit rijmpje geen algemeen principe verdedigden (de vrijheden verdedigen van degenen die men niet mag, want zo verdedigt men ook zichzelf), maar dat ze zich letterlijk zorgen maakten over de specifieke categorieën die werden genoemd: als ze communisten, zigeuners, enz. komen halen, is er reden tot bezorgdheid, alle anderen kunnen ook worden uitgewezen.

De fetisj van het anti-fascisme

De fetisj van het anti-fascisme : de eerste en belangrijkste fetisj is natuurlijk deze, die de hele institutionele en morele stellage van de tijdgeest ondersteunt. Vergeet de ‘Nazipas’, vergeet ‘Draghi als Mussolini’. Bij nader inzien is het eerste echte precedent van de groene pas – een certificaat dat bepaalde reële rechten toekent aan mensen die geen wetten hebben overtreden – te vinden in de verschillende “verklaringen van antifascisme” die worden geëist in de door de Democratische Partij bestuurde gemeenten. Alsof volwaardig burgerschap niet voortkomt uit de wet, maar uit een ideologische overlapping. Maar dit, hoewel in strijd met elk rechtsbeginsel, en ook met de geldende wetten, gaf geen aanleiding tot enige kritiek, omdat de inhoud (de strijd tegen het fascisme) elke vormkwestie overbodig maakt. En op dezelfde manier maakt een abstracte, bijna metafysische vorm van gezondheidsbescherming van de kant van Covid elk misbruik aannemelijk. En wanneer Facebook CPI of, op een ander niveau, Trump censureert, vragen de meeste commentatoren – of althans degenen die deel uitmaken van de hierboven genoemde kritische massa – zich in het geheel niet af wat dit betekent in structurele, juridische, ethische, politieke termen. Alles wordt gereduceerd tot andere fetisjwoorden, zoals “haat”. En hoe kun je niet tegen haat zijn?

Een vormeloze vlek

En zo verder. Jaren van democratische retoriek hebben de geesten, vooral de jongste en invloedrijkste, beroofd van kritisch denken, van redeneren in zijn geheel, van het lezen van de historische diepte van de feiten, van elke veronderstelling die niet louter subjectief is. Hierdoor is een vormeloze vlek ontstaan die de democratie zelf overspoelt. Maar wat zal worden uitgespuwd zal in het geheel niet het fascisme zijn, dat er niets mee te maken heeft en het “zeer andere” blijft in verhouding tot deze wereld. Integendeel, we zullen eindigen met een vorm van hyperdemocratie die fel, technocratisch en tegelijk politiestaat is, maar die toch als goed, zeer, zeer goed wordt beschouwd.

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: https://www.ilprimatonazionale.it/cultura/ci-avviamo-verso-tirannide-ma-non-fascismo-iperdemocrazia-213303/

En: Nous nous dirigeons vers la tyrannie mais ce n’est pas le fascisme, c’est l’hyperdémocratie : Euro-Synergies (hautetfort.com)Categorieën:Metapolitiek

Tags: , , , , , ,