Rusland omzeilt Suez

Valerij Koelikov (2021)

Nadat het containerschip Ever Given in 2020 vastliep in het Suezkanaal, kreeg de wereldhandel te maken met de gevolgen van een crisis die tot dan toe onwaarschijnlijk werd geacht. Dit incident heeft duidelijk gemaakt dat er op zijn minst een betere infrastructuur nodig is om te voldoen aan de eisen van de steeds groeiende wereldwijde goederenbevoorradingsketen. Andere toenemende risico’s in de regio kunnen echter van invloed zijn op de veiligheid en stabiliteit van de route, hetgeen aanleiding was tot het aanvankelijke zoeken naar een alternatief voor het Suezkanaal.

De recente opwarming van de aarde heeft de Arctische ijskap geleidelijk doen afbrokkelen, waardoor het hele jaar door economische activiteit in de regio mogelijk is. In dit verband zal de 5600 km lange Noordzeeroute (NSR), die Azië met Europa verbindt, waarschijnlijk het belangrijkste maritieme alternatief voor het Suezkanaal worden.

Als de Noordzeeroute het hele jaar door toegankelijk is, zal zij een belangrijke logistieke en geostrategische verbinding worden, die voor velen een spelbreker zal zijn. Met de Noordelijke Zeeroute wordt de route bedoeld langs de noordelijke gebieden van Rusland, ten oosten van de Novaja Zemlya-archipel in de Noordelijke IJszee, in de regio Arkhangelsk van de Russische Federatie. De route loopt verder langs de Russische Arctische kust van de Kara Zee, in de Noordelijke IJszee ten noorden van Siberië, tussen de Barentszzee in het westen en de Laptev Zee in het oosten, en dan langs de Siberische kust naar de Beringstraat (tussen het meest oostelijke punt van Azië en het meest westelijke punt van Amerika, met Rusland in het oosten en de Verenigde Staten en Alaska in het westen). De Noordzeeroute verbindt de havens van Europa en het Verre Oosten in Rusland, en de mondingen van de bevaarbare rivieren van Siberië tot één enkel transportsysteem, dwars door de Arctische en de Stille Oceaan (Barentsz-zee, Kara-zee, Laptev-zee, Oost-Siberische zee, Tsjoektsjenzee en Beringzee).

Het is een voordelige zeeroute, omdat zij de afstand tussen Europa en Azië over zee aanzienlijk vermindert, vergeleken met de “traditionele” doorgang door het Suezkanaal. Zo doet een vrachtschip er bijvoorbeeld 48 dagen over om door het Suezkanaal te varen van Amsterdam, Nederland, naar Dalian, China. De Noordzee-route verkort de reis met 13 dagen. Het belang van dit aspect voor de logistiek hoeft niet te worden herhaald, vooral omdat het volume van de goederen die over de wereldwijde logistieke ketens worden vervoerd, enorm is toegenomen. Tot nu toe hebben slechts enkele tientallen koopvaardijschepen de Noordzeeroute overgestoken. Het is inderdaad niet altijd open op het ogenblik. Het is slechts gedeeltelijk toegankelijk van juli tot november, en de rest van het jaar zijn de belangrijkste gedeelten geblokkeerd door ijs. Zelfs in de warmere maanden kan er geen enkel vrachtschip door vanwege de dreiging van ijs. Gelukkig verandert de situatie snel, waardoor de Noordzeeroute toegankelijk wordt.

Gezien de noodzaak om deze route zo snel mogelijk open te stellen, worden er speciale vrachtschepen gebouwd om deze route zonder ijsbrekers te kunnen bevaren. Rusland, dat het meest kan profiteren van de Noordzeeroute, is van plan om binnen de komende vijf jaar een echte maritieme corridor te creëren, waardoor goederen het Suezkanaal kunnen omzeilen en de route vanaf 2022 of 2023 het hele jaar door kan worden bevaren. Dit werd verklaard door Jurij Trutnev, vice-premier van de Russische Federatie en presidentieel gevolmachtigde in het Federaal District Verre Oosten. Daartoe worden langs de route actief de nodige infrastructuur, reddingssystemen, zeehavens, weer- en ijsradarstations, havens en energie-infrastructuur aangelegd.

Rusland is van plan om tegen 2026 het aantal ijsbrekers te verdubbelen om een ononderbroken doorvaart van vrachtschepen langs de Noordzeeroute te verzekeren, en om nieuwe schepen te bouwen die vracht langs de route zullen vervoeren. Met name “zal de vloot van ijsgoederen tegen 2030 meer dan verdrievoudigen. Er moeten meer dan 30 tankers, 40 bulkcarriers en 22 containerschepen worden gebouwd,” zei Trutnev. Rusland is van plan ijsbrekers met nucleaire en LNG-motor te bouwen om de doorvaart het hele jaar door te kunnen handhaven. Ook in aanbouw zijn de Ivan Papanin-klasse multi-role ijsbrekers, ontwikkeld door het in Sint-Petersburg gevestigde bedrijf Jugreftransflot. Het gaat om een Arctisch transportvaartuig met een versterkte romp en elektromotoren, dat niet door een ijsbreker hoeft te worden geëscorteerd. Dankzij het nieuwe Azipod voortstuwingssysteem en de versterkte achtersteven zal het schip door ijs van wel 2,1 m dik kunnen breken. Het schip zal worden uitgerust met een specifieke radar voor een optimale routing door het ijs.

Rusland investeert zwaar in de infrastructuur van de Noordzee-route en wil die zo snel mogelijk toegankelijk maken. Moermansk, met driehonderdduizend inwoners, ligt dicht bij de Noorse grens en heeft al een moderne handelshaven met goede spoor- en wegverbindingen met Moskou en de rest van Rusland. De Noordzee-route zal de stad een wereldwijde verbinding geven. De commerciële zeehaven JSC Vanino (Port Vanino) zal het laden van containers hervatten. Momenteel kan de haven van Vanino containerschepen ontvangen met een capaciteit van 1000 TEU. Bovendien verhogen de havens van Primorye hun activiteit door het vrachtverkeer van China naar Rusland om te leiden. Door het beperkte gebruik van de Noordzeeroute is het Russische spoorwegnet actiever. Het vervoer via Vladivostok en Nakhodka en verder over de Trans-Siberische spoorweg is 30-40% goedkoper gebleken dan de zeeroute via het Suezkanaal. Hoewel het onmogelijk is het Suez-kanaal volledig te vervangen, kan er toch een levensvatbaar alternatief worden gecreëerd, dat steeds belangrijker zal worden. Als de Noordzeeroute zelfs maar een klein deel zou kunnen bedienen van degenen die nu goederen door het Suezkanaal verschepen, zou dat op zichzelf al een verandering betekenen van de logistiek in de wereld, die, net als de economie, onophoudelijk groeit.

Vertaling: elementen     

Oospronkelijke tekst: http://aurorasito.altervista.org/?p=20674

En: http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2021/11/04/la-russie-change-les-regles-de-la-logistique-mondiale-en-contournant-suez.htmlCategorieën:Geopolitiek

Tags: , , , , ,