Kernenergie: onmisbaar voor Europa

Salvatore Recupero (2021)

Terwijl kernfusie nieuwe horizonten opent, drijven de dwaasheden van de Groenen onze economie naar de afgrond.

Alleen met het atoom kan Europa echte autonomie op energiegebied bereiken.

“… gaan we van het tijdperk van beperkte energiebronnen naar het tijdperk van hernieuwbare energiebronnen. Er zal een moment zijn, min of meer lang, tussen de twee tijdperken, wanneer het oude zal zijn verdwenen en het nieuwe nog geboren moet worden. Op dat moment zullen kernsplijtingscentrales het energietekort moeten aanvullen. Giuseppe Spezzaferro (1) voorspelde de huidige situatie reeds in 1982. Het artikel was getiteld “Kernenergie ja, maar fusie”. Vandaag zitten we midden in een overgang en zijn Spezzaferro’s stellingen relevanter dan ooit.

Frankrijk is de nucleaire leider

Laten we beginnen met te zeggen dat Europa verdeeld is over kernenergie. Op 11 oktober hebben tien EU-lidstaten een document gepubliceerd ten gunste van kernenergie, waarin zij wijzen op de rol die kernenergie volgens hen speelt in de strijd tegen de opwarming van de aarde. In de tekst, die ondertekend is door Frankrijk, Roemenië, Tsjechië, Finland, Slowakije, Kroatië, Slovenië, Bulgarije, Polen en Hongarije, wordt ook benadrukt dat kernenergie, door bij te dragen tot energie-onafhankelijkheid, “de Europese consument zal beschermen tegen prijsschommelingen”. Landen als Duitsland en Spanje zijn daarentegen meer geneigd andere bronnen te steunen, te beginnen met gas. Italië neigt naar de tweede oplossing, ook al zijn velen, te beginnen met de Minister voor Ecologische Transitie, niet tegen kernenergie. Aan oproepen is er geen gebrek, maar zullen die volstaan om zelfs de laatste generatie elektriciteitscentrales te herbouwen? De nee-stem ligt voor de hand.

Franse elektriciteitscentrales

In Frankrijk liggen de zaken echter anders. Onze Franse neven hebben meer dan 50 reactoren. Driekwart van hun energiebehoefte wordt gedekt door kernenergie. Volgens Bruno Le Maire, de Franse minister van Economie, “levert dit een beslissende bijdrage tot de onafhankelijkheid van onze energie- en elektriciteitsproductiebronnen”. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de facturen in Frankrijk lager liggen.

Het Elysée belooft ook een maximale investering van één miljard euro in kernenergie tegen het einde van het decennium. “Doel nummer één is om tegen 2030 kleine innovatieve kernreactoren in Frankrijk te hebben, evenals een beter afvalbeheer”, zei Macron bij de aankondiging van het investeringsplan “Frankrijk 2030”. Parijs is bezig het groene licht te geven voor de bouw van zes kleine modulaire reactoren (SMR’s), die een flexibele en kosteneffectieve energieproductie mogelijk zullen maken (terwijl ze veiliger zijn dan een conventionele elektriciteitscentrale) en kunnen worden gecombineerd met andere productiemethoden, waaronder hernieuwbare energiebronnen. De tijd dat Macron naar aanleiding van de ramp in Fukushima in 2011 beloofde om het aantal kerncentrales te verminderen, ligt al lang achter ons. Vandaag de dag worden de voordelen van het atoom steeds duidelijker.

Zal het Elysée de Commissie overtuigen?

De belangrijkste wedstrijd zal echter in Brussel worden gespeeld. Er is veel geld nodig voor de nieuwste generatie kernenergie. De Commissie moet nog beslissen of kernenergie al dan niet financiële steun verdient, en een besluit wordt verwacht tegen december. Tot dusver heeft Brussel kernenergie uitgesloten van de toewijzing van fondsen die worden bijeengebracht door de plaatsing van groene obligaties. Het tij lijkt te keren. Ursula von der Leyen verklaarde in de marge van de EU-Raad dat Europa zowel hernieuwbare energie als een stabiele energiebron zoals kernenergie en gas nodig heeft. Het probleem is dat gas moet worden ingevoerd, terwijl kernenergie nieuwe perspectieven opent voor energie-autonomie. De Franse lijn lijkt te winnen en in dit geval is dat een goede zaak voor geheel Europa.

Groene propaganda

De energietransitie is eigenlijk gewoon een politieke kwestie. Milieubescherming heeft er weinig mee te maken (2). Laten we er even over nadenken. In 2019 (gegevens van Davide Tabarelli, voorzitter van Nomisma Energia) (3) bedroeg de productie van kernenergie in de EU 822 miljard kilowattuur, zeven keer meer dan die van fotovoltaïsche energie en twee keer meer dan die van windenergie. Dit is een CO2-vrije productie, die, indien zij met gas was geproduceerd, een uitstoot van 250 miljoen ton zou hebben opgeleverd, 7% meer dan de 3,3 miljard ton die is uitgestoten. En de CO2? Het is duidelijk dat het atoom minder vervuilt, met de gegevens in de hand. Dan is er nog het afvalprobleem, maar daar komen we later op terug.

Kernenergie kan ons dus de autonomie geven die wij nodig hebben. De negatieve externe effecten (die kunnen worden verminderd door het onderzoek te richten op fusie-energiecentrales) worden gecompenseerd door de besparingen en de grotere efficiëntie.

De energie van de toekomst

Om terug te komen op het artikel van Giuseppe Spezzaferro: hij pleit voor de bouw van kernfusiecentrales. Kernfusiecentrales, aldus de Salerno-journalist, zullen geen radioactief afval produceren en het probleem van de verwijdering van gevaarlijk afval zal dus zijn opgelost. Het zal zelfs mogelijk zijn zeewater te gebruiken voor kernfusie. Waar Spezzaferro op gehoopt had, is nu mogelijk. CFS (Commonwealth Fusion Systems), een onderneming waarin ENI een meerderheidsaandeel heeft, heeft in de Verenigde Staten met succes de eerste test ter wereld uitgevoerd van een magneet met HTS-technologie (High Temperature Superconductors), die de magnetische kernfusie moet bevatten en beheren (4). Dit is ‘magnetic confinement fusion’. Het reproduceert de principes waarmee de zon haar energie genereert. Het resultaat is fenomenaal: we kunnen beschikken over een veilige, duurzame en onuitputtelijke energiebron, in enorme hoeveelheden en met vrijwel geen uitstoot.

Hoe zal magnetische fusie werken?

Op dit moment is het moeilijk te begrijpen voor degenen die niet bekend zijn met het onderwerp. Maar professor Enzo Maria Dantini, een reus over wie een groot hoofdstuk moet worden geopend, sprak al in de jaren zestig over dit mechanisme. Terug naar ENI: volgens onderzoekers van het Nationaal Agentschap voor Koolwaterstoffen is “magnetische fusie een proces dat tegenovergesteld is aan kernsplijting, de vorm van atoomenergie die momenteel in honderden krachtcentrales over de hele wereld wordt gebruikt. Bij kernsplijting worden splijtstofatomen (uranium en plutonium) gebroken, waarbij warmte vrijkomt die water verwarmt en stoomturbines aandrijft die energie produceren via wisselstroomgeneratoren. Nadelen: radioactief afval en risico van ongelukken. Bij kernfusie daarentegen worden waterstofisotopen zoals tritium en deuterium verhit tot 100 miljoen graden en bereiken zij een plasmatoestand waarin zij kunnen versmelten tot een heliumkern, waarbij een enorme hoeveelheid energie vrijkomt, meer dan bij kernsplijting. Ook in dit proces is er geen gebrek aan kritieke problemen. Maar de energie die door het fusieproces wordt geproduceerd is veilig, vrijwel oneindig en veroorzaakt geen CO2-uitstoot. Eén gram fusiebrandstof bevat het energie-equivalent van meer dan 60 vaten olie, zonder dat daarbij broeikasgassen vrijkomen.

Natuurlijk zal het nog vijf jaar duren voordat de eerste experimentele fabriek wordt gebouwd. Maar daar moeten overheidsinvesteringen op gericht zijn. Laten we, omwille van Europa, zonnepanelen en windturbines dus maar buiten beschouwing laten.

Vertaling: elementen

Oospronkelijke tekst: https://www.centrostudipolaris.eu/2021/10/26/nucleare-ed-europa-un-connubio-indispensabile/

En: Le nucléaire et l’Europe: un partenariat indispensable : Euro-Synergies (hautetfort.com)

Voetnoten

    1. Kernenergie ja, maar fusie. Door Giuseppe Spezzaferro, L’Italia del popolo, 12 mei 1982; https://internettuale.net/300/nucleare-si-ma-a-fusione

    2. “Europese Green Deal: kansen en paradoxen van duurzaamheid”. Door Salvatore Recupero Polaris website 21 juli 2021; https://www.centrostudipolaris.eu/2021/07/21/green-deal-europeo-opportunita-e-paradossi-della-sostenibilita/

    3. Zonder kernenergie kloppen de waterstofrekeningen niet. Tabarelli legt uit waarom. Door Davide Tabarelli, Formiche.net, 07 september 2021; https://formiche.net/2021/09/nucleare-idrogeno-emissioni-transizione/

    4. ENI en CFS: een belangrijke stap in fusieonderzoek met magnetische opsluiting gezet, Eni.com, 08 september 2021; https://www.eni.com/it-IT/media/comunicati-stampa/2021/09/cs-eni-cfs-raggiunto-fusione-confinamento-magnetico.htmlCategorieën:Europese Unie

Tags: , , , , , , ,