Morvan Marchal, vader van de Bretoense vlag

Neven ar Ruz (2021)

Morvan Marchal, geboren als Maurice Marchal, werd op 31 juli 1900 in Vitré geboren uit een vader uit de Vogezen en een moeder uit Bretagne. Hij bracht zijn jeugd door in Vitré en ging daarna naar Rennes waar hij in 1917 zijn baccalaureaat behaalde. Hij schrijft zich vervolgens in aan de School voor Architectuur in Rennes en ontdekt tegelijkertijd de geschiedenis van Bretagne door Jean Choleau, de beroemde activist van de Regionalistische Federatie van Bretagne.

Op 18-jarige leeftijd richtte hij met een paar studievrienden de Bretoense regionalistische groepering op, die eind 1918 al snel de naam Breiz Atao kreeg. In januari 1919 verscheen het eerste nummer van het tijdschrift Breiz Atao, met een Bretoense regionalistische en Franse patriottistische strekking, met het idee dat Bretagne een “klein vaderland” was dat deel uitmaakte van het “grote Franse vaderland”. Maar de lijn evolueerde al snel naar een steeds strenger Bretons nationalisme, en Breiz Atao schreef in 1921 dat Bretagne “een groot vaderland op zichzelf” was.

In de zomer van 1921 verwijderde Morvan Marchal zich geleidelijk van Breiz Atao wegens spanningen tussen hem en Olier Mordrel. In 1922 vertrok hij naar de Beaux-Arts in Parijs om zijn architectuurstudies te voltooien en in 1924 kreeg hij de 2e Prix de Rome voor architectuur. In die periode begon hij een model te bedenken voor een moderne Bretonse vlag.

Tot dan toe gebruikten de regionalisten meestal de met hermelijnen bezaaide vlag, voor het eerst aangetroffen op een hertogelijk zegel in 1318. Maar de jongeren van Breiz Atao wilden al af van deze vlag, die vaak werd verward met de koningsgezinde fleurdelisé-vlag. Marchal bedacht daarom in 1923 een moderne vlag: “in de linkerhoek van de vlag een kwart van ontelbare hermelijnen, negen gelijke strepen, afwisselend zwart en wit, traditionele kleuren, welke strepen, de witte, de Bretonse landen voorstellen: Léon, Trégor, Cornouaille, Vannetais; de zwarten vertegenwoordigen de Gallische landen: Rennais, Nantais, Dolois, Malouin, Penthièvre. De vlag werd voor het eerst officieel gevlagd op het paviljoen van Bretagne van de tentoonstelling Arts-Décoratifs in 1925, en vervolgens in 1937 op de esplanade van de Invalides voor de internationale tentoonstelling van Parijs.

Marchal nam geleidelijk afstand van het strikte nationalisme van Breiz Atao, belichaamd door Mordrel, en evolueerde naar federalistische en seculiere ideeën. In 1931 lanceerde hij het eerste nummer van “La Bretagne Fédérale”, een tijdschrift van de Ligue Fédéraliste de Bretagne dat hij samen met een paar kameraden redigeerde. Gedurende verscheidene jaren verdedigde hij een Europese federalistische en socialistische lijn, die gunstig was voor de verdediging van de rechten van de nationale minderheden en een felle afkeer had van imperialisme en totalitarisme.

In 1940 werd Marchal gemobiliseerd in Parijs, maar keerde in september terug naar Laval. Daarna verloor hij zijn belangstelling voor de politiek en wendde zich tot de druïdenleer door het tijdschrift Nemeton op te richten waarin hij zijn neo-heidense ideeën ontwikkelde. Daarna kwam hij dichter bij Olier Mordrel en de Bretonse nationalistische ideeën.

Bij de “Bevrijding” werd hij ervan beschuldigd te hebben gecollaboreerd en veroordeeld tot 15 jaar nationale vernedering. Na de oorlog bleef Marchal bijdragen leveren aan een aantal spiritualistische tijdschriften en sloot zich in 1961 aan bij de Mouvement pour l’organisation. Morvan Marchal’s gezondheid ging snel achteruit en hij stierf op 13 augustus 1963 in Parijs waar hij werd begraven voordat zijn stoffelijk overschot in 1997 werd bijgezet in het familiegraf op de begraafplaats van Châteaugiron.

Morvan Marchal blijft vandaag de dag een belangrijke figuur van het Bretoense nationalisme in de 20e eeuw, en de vader van onze nationale vlag. Wij nodigen onze lezers uit om zijn nagedachtenis te eren.

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: Morvan Marchal, père du drapeau national breton. – Barr-AvelCategorieën:Geen categorie, Identiteit

Tags: , , , ,