Midden-Oosten: toenadering tussen Saoedi-Arabië en Iran?

Uriel Araujo (2021)

Op 20 oktober heeft prins Faisal bin Farhan al-Saud, de Saudische minister van Buitenlandse Zaken, in Riyad (Saudi-Arabië) een ontmoeting gehad met de speciale gezant van Washington voor Iran, Robert Malley, om de kwestie van de nucleaire onderhandelingen met Iran te bespreken.

Beleidsverandering in het Westen?

Ook werd gesproken over gezamenlijke acties om een einde te maken aan de Iraanse steun voor groeperingen waarvan wordt aangenomen dat zij de regionale veiligheid bedreigen. Vorige week waarschuwde prins Faisal voor de “gevaarlijke versnelling” van de nucleaire activiteiten van Iran. De woordvoerder van het Iraanse Ministerie van Buitenlandse Zaken Saeed Khatibzadeh zei dat de lopende besprekingen met Saoedi-Arabië over normalisering van de diplomatieke betrekkingen “hartelijk” waren en “in een vriendelijke en positieve sfeer” plaatsvonden. Dit duidelijke contrast weerspiegelt de complexiteit van de huidige situatie.

Vorige week heeft de Islamitische Republiek Iran voor het eerst sinds de stopzetting van de bilaterale handel vorig jaar de uitvoer naar het Koninkrijk hervat. In het laatste Iraanse fiscale jaar, dat eindigde op 20 maart 2021, was de handelsactiviteit tussen beide landen tot nul gedaald. Dit is duidelijk een opwarming van de betrekkingen tussen Iran en Saudi-Arabië. Er blijven echter spanningen.

Iran en het Koninkrijk Saudi-Arabië zijn al lange tijd verwikkeld in een proxy conflict, dat vaak wordt omschreven als de Koude Oorlog van het Midden-Oosten. Hoewel dit tot voor kort ondenkbaar was, zijn er toch onderhandelingen gevoerd – eind september vond een vierde gespreksronde plaats – en velen verwachten binnenkort een aankondiging van normalisatie. De woordvoerder van het Iraanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, Saeed Khatibzadeh, zei eerder deze maand dat de besprekingen, die in april in het geheim begonnen, de goede kant opgingen, maar dat zij tot dusver door beide partijen geheim waren gehouden.

Een Iraanse handelsfunctionaris zei onlangs dat er voor Iraanse zakenlieden zakelijke mogelijkheden in Saoedi-Arabië zouden kunnen zijn. Agence France Presse citeerde een niet met name genoemde Franse diplomaat die zei dat het Riyadh ernst is met het beëindigen van de vijf jaar durende vete en dat de twee partijen reeds zijn overeengekomen hun consulaten te heropenen.

De bilaterale betrekkingen tussen de twee landen eindigden in 2016 toen enkele Iraanse militieleden de Saoedische ambassade in Teheran bestormden. Dit was op zijn beurt een reactie op de Saudische executie van sjeik Nimr al-Nimr, een prominente sjiitische activist.

Er is een belangrijk religieus aspect aan deze zaak: Saoedi-Arabië wordt vaak gezien als de belangrijkste soennitische macht, terwijl Iran de belangrijkste sjiitische speler zou zijn. Interessant is dat veel islamitische naties in het Midden-Oosten zich, wat hun buitenlands beleid betreft, op basis van deze religieuze scheidslijn bij een van deze twee machten hebben aangesloten. Syrië bijvoorbeeld heeft geen sjiitische meerderheid, maar wordt geleid door president Bashar al-Assad (een lid van een heterodoxe sjiitische sekte), die vertrouwt op sjiitische milities – waaronder de door Iran gesteunde Hezbollah – om de overwegend soennitische rebellen te bestrijden. Daarom lijkt de rivaliteit tussen Teheran en Ryadh soms bijna essentieel.

In de afgelopen twee jaar hebben beide landen echter enkele stappen gezet om de betrekkingen te verbeteren, zij het langzaam.

Momenteel wordt gesproken over de terugkeer naar het akkoord van 2015 – het gezamenlijk alomvattend actieplan (JCPOA). Saudi-Arabië had kritiek geuit op de PPV omdat deze zich niet zou bezighouden met het Iraanse raketprogramma en de proxies van dat land in de regio. In 2018 trok de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump zich terug uit het akkoord en legde vervolgens Teheran opnieuw zware sancties op. Riyad steunde het besluit van Trump. Vervolgens heeft Iran zijn uraniumverrijkingsactiviteiten hervat. Joe Biden gaf op zijn beurt te kennen dat hij met Iran wil onderhandelen om het akkoord van 2015 weer na te leven.

Intussen hebben de VS zich op Oost-Azië geconcentreerd in hun pogingen om China tegen te werken. De Quad, en zelfs AUKUS zijn goede voorbeelden van deze verschuiving. Een andere verrassende ontwikkeling was het besluit van Washington betreffende zijn standpunt ten aanzien van de door Iran gesteunde Houthi’s – het beschouwt hen niet langer als een terroristische organisatie. Biden heeft ook de wapenverkoop aan Saoedi-Arabië opgeschort. Sommige deskundigen hebben zelfs gespeculeerd dat deze maatregelen een boodschap aan Teheran waren waarmee Washington te kennen gaf bereid te zijn te onderhandelen over het Iraanse nucleaire programma.

Voor de Europese mogendheden en de Verenigde Staten is de scheepvaart in de Golf altijd van het grootste strategische belang geweest en dat blijft zo – zij is van essentieel belang voor het vervoer van olie, en daarom zou elk conflict in de regio dat deze vrijheid van scheepvaart bedreigt, een Amerikaanse interventie uitlokken. Vanuit het oogpunt van de VS zou een “machtsdeling” tussen Saudi-Arabië en Iran in de regio (hoe gespannen ook) dan ook welkom zijn.

Een versterkte Iraanse positie

De Saoedische opening naar Iran is ook grotendeels te danken aan een reeks kleine Iraanse overwinningen. Of het nu in Syrië, Libanon of Palestina is, Teheran heeft vandaag de dag meer politieke invloed in de Levant en daarbuiten dan Riyadh. Bovendien is de Saudische positie in Jemen verzwakt. Het Koninkrijk is er eenvoudig niet in geslaagd de door Iran gesteunde Houthi’s te verslaan.

De gevolgen van een Saoedi-Iraanse toenadering zouden aanzienlijk kunnen zijn. Als de rest van de Arabische wereld Riyad zou volgen, zou dat het aanzien van het Midden-Oosten veranderen. Dit is echter een complexe vergelijking. De Abraham Akkoorden zelf werden voor een groot deel mogelijk gemaakt door Saoedische inspanningen om hun Arabische regionale partners aan te moedigen en hun een soort groen licht te geven. Het Saudi-Koninkrijk wordt door Iran beschouwd als een onderdeel van de Israëlische loonlijst in de regio en Iran wordt door Israël beschouwd als de grootste bedreiging waarmee het wordt geconfronteerd. Dit zal in de afzienbare toekomst niet veranderen.

Op een aantal punten kunnen echter wederzijdse concessies worden verwacht. Dit zou in overeenstemming zijn met een reeks pragmatische stappen in het buitenlands beleid van Saoedi-Arabië, zoals het streven naar betere betrekkingen met Turkije, de beëindiging van het embargo tegen Qatar en zelfs enkele gebaren van goede wil jegens Syrië. Wat Iran betreft, zou Riyad zeker willen dat Teheran zijn invloed op de Houthi’s uitoefent ten voordele van Saoedi-Arabië. In ruil daarvoor zou het Koninkrijk de Islamitische Republiek kunnen aanbieden in te stemmen met een herleving van de nucleaire overeenkomst, en misschien zelfs een compromis te sluiten over een toekomstige politieke rol voor de Houthi’s in een vreedzaam Jemen.

Hoewel de besprekingen tussen Iran en Saoedi-Arabië het potentieel hebben om een toekomstige toenadering tot stand te brengen, zou het, gezien alle spanningen en het decennialange wederzijdse wantrouwen, te optimistisch en zelfs naïef zijn om een snelle en gemakkelijke verzoening te verwachten.

Vertalig: elementen

Oorspronkelijke tekst: https://www.breizh-info.com/2021/10/28/173457/geopolitique-un-rapprochement-entre-larabie-saoudite-et-liran-pourrait-changer-le-visage-du-moyen-orient/

En: http://infobrics.org/post/34417/Categorieën:Geopolitiek

Tags: , , , , ,