Macron roept op tot de oprichting van een Europees leger… Wat is het volgende?

Enric Ravello Barber (2021)

De ondertekening van het AUKUS-verdrag en het verlies van de verkoop van Franse onderzeeërs aan Australië aan Amerikaanse onderzeeërs hebben bij Macron reacties losgemaakt die herinneren aan de tekst van het legendarische lied van Gilbert Bécaud en Pierre Delanoë (En nu? /Wat ga ik nu doen?)

Maar om eerlijk te zijn is Macron de enige politieke leider in West-Europa (en zo u wilt in heel Europa, samen met Vladimir Poetin) die heeft gewaarschuwd voor de groeiende geopolitieke divergentie tussen de VS en Europa en de noodzaak om Europa als een krachtige speler op het multipolaire toneel van de 21e eeuw te articuleren.

Het verhaal gaat ver terug. De NAVO werd opgericht in 1949 en werd beantwoord door de oprichting van het Warschaupact, d.w.z. de NAVO werd opgericht om de verdediging van het Westen tegen een mogelijke aanval van het Oostblok te waarborgen. De Gaulle begreep dat dit bondgenootschap “de facto” ook betekende dat de Amerikaanse militaire paraplu over geheel Europa werd opgehangen, met alle gevolgen van dien op het gebied van politieke, economische en buitenlands-politieke onderwerping. Frankrijk was lid van de NAVO, maar verliet in 1966 onder president de Gaulle het militaire commando van de NAVO. Pas in 2007, met de komst van de eerste openlijk pro-Amerikaanse naoorlogse president, Nicolas Sarkozy, trad Frankrijk in 2009 weer toe tot de militaire structuur van het Atlantisch Bondgenootschap.

De val van de Muur en de Karolingische as

De val van de Muur en de hereniging van Duitsland betekenden een fundamentele verschuiving in het machtsevenwicht in Europa. Het machtigste land van het continent zag zichzelf opnieuw als de spil van het continent. De kanselier die deze hereniging tot een voorbeeld heeft gemaakt, Helmut Kohl, had ook deze visie van een Duitsland en een Europa dat minder onderworpen was aan de belangen van de hegemon aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Als hoofd van een verenigd en sterk Duitsland, dat de leidende macht in de EU werd, versterkte Kohl de zogenaamde Karolingische as (Frankrijk-Duitsland) als de kern van een krachtig en autonoom Europa. Zijn kanselierschap viel samen met het presidentschap van François Mitterrand in Frankrijk – die in wezen deze Europese visie deelde – wat resulteerde in een ontroerende daad van Frans-Duitse verzoening en het leggen van de eerste steen van wat een Europees leger moest worden, met de oprichting van het Eurokorps.  Vreemd genoeg verloren beiden de daaropvolgende verkiezingen in hun respectieve landen, na mediacampagnes tegen hen.

De poging om een Europees leger op te richten werd door de Verenigde Staten afgebroken, en vandaag blijft er niets anders over dan een zuivere getuigenis, die vanuit militair oogpunt belachelijk is (1).

Van de Atlantische Oceaan naar de Stille Oceaan: het wereldtoneel verandert

De Amerikaanse belangen hebben sinds 1945 altijd op gespannen voet gestaan met die van West-Europa, om de eenvoudige reden dat de VS de koloniserende mogendheid waren en Europa het gekoloniseerde en onderworpen gebied. Maar deze tegenstelling is met de val van de Muur nog duidelijker geworden. Europa wordt niet langer bedreigd door de Sovjet-Unie. De geopolitieke logica vereist een samenhang van West-Europa en een geleidelijke toenadering tot Rusland, waarbij de dreiging van de as Parijs-Berlijn-Moskou opnieuw de bane wordt van de Amerikaanse diplomatie. Elke poging tot Europese eenmaking en emancipatie en tot Europees-Russische toenadering wordt altijd door de VS getorpedeerd.

In tegenstelling tot wat de globalistische ideoloog Francis Fukuyama voorspelde, stopt de geschiedenis nooit. In de afgelopen decennia, en vooral in de laatste, zijn we getuige geweest van de onstuitbare ontwikkeling van een enorme wereldmacht: China. Tegelijkertijd verschuift het belangrijkste wereldtoneel van de Atlantische Oceaan naar de Stille Oceaan.

Uit gegevens van 2016 bleek al dat op de ranglijst van de 20 grootste landen in termen van mondiaal bbp, 11 daarvan in de ring van de Stille Oceaan liggen. Deze 11 landen zijn goed voor ongeveer 82% van het mondiale BBP, maar dit percentage ligt nu hoger. De twee grootste supermachten van dit moment (de Verenigde Staten en China) delen een kustlijn met deze oceaan, waartoe ook Rusland behoort.

De wrijvingspunten tussen beide partijen (Korea, Taiwan, Vietnam, de Spratly-eilanden en de “negen-stippen-lijn”) liggen ook in de Stille Oceaan. De VS hebben hun politieke en militaire aandacht allang verlegd naar de Stille Oceaan, en het was Obama die de aanzet heeft gegeven tot deze belangrijke strategische verschuiving.

De VS hebben geen belang meer bij de “verdediging” van Europa, het grote wereldtoneel is veranderd. Het Pentagon is in Europa alleen geïnteresseerd in het provoceren en in het nauw drijven van Rusland, maar de grote uitdaging is de controle over de Stille Oceaan te behouden en te voorkomen dat China zijn nieuwe zijderoute naar zee projecteert, hetgeen een fatale klap zou betekenen voor de Amerikaanse mondiale hegemonie. De VS zijn niet langer bereid te betalen voor Europese defensie; zij zijn niet langer geïnteresseerd. En dan is er nog de realiteit dat wij een versplinterd, verdeeld, zwak en weerloos continent zijn. Zoals Macron zegt, is de geleidelijke terugtrekking van de VS uit de NAVO de “de facto” hersendood van het Atlantisch Bondgenootschap (2). De VS, die de Brexit steunden om de EU te verzwakken en een nieuwe Angelsaksische grand alliance te creëren, hebben toenadering gezocht tot hun Britse en Australische neven – Washingtons belangrijkste bondgenoot in de Stille Oceaan – in een politiek-militaire dynamiek die als uiteindelijk doel heeft een Angelsaksische grand alliance te creëren en zich uit de Europese defensie terug te trekken. De Angelsaksische landen steunen duidelijk dit door de oudere neef van de familie geleide initiatief (3).

Een Europees leger – hoe, met wie en met welk doel?

Frankrijk, dat gehavend is door de ondertekening van de AUKUS-alliantie, wordt zich nu bewust van de precaire realiteit van de Franse en Europese defensie. Macron roept op tot de oprichting van een Europees leger “om ons te doen respecteren” (4).  Terwijl zijn minister van Economie en Financiën, Bruno Le Maire, een zwaargewicht in de Franse regering, verklaart: “Onze Europese partners moeten hun ogen openen, wij kunnen niet langer op de Verenigde Staten rekenen om onze strategische bescherming te waarborgen. De eerste les is dat de Europese Unie haar strategische onafhankelijkheid moet opbouwen. Als er morgen – voegde hij eraan toe – een massaal probleem van illegale immigratie is, als er een probleem van terrorisme is vanuit het Afrikaanse continent, wie zal ons dan beschermen? Alleen wij” (5). Zonder twijfel, hij heeft volkomen gelijk.

Frankrijk en zijn president zijn zich ervan bewust dat zij vandaag de dag al een macht van de tweede of derde orde zijn. De wetten van de huidige geopolitiek maken het ondenkbaar dat Frankrijk opnieuw een belangrijke wereldspeler wordt; er blijft slechts één optie over: leiding geven aan een proces van Europese politieke, diplomatieke en militaire convergentie. Dit is een van de sterke punten van het beleid van Macron, die een Europese denktank heeft opgericht met een veelzeggende naam: “Grand Continent”. De noodzaak van een Europees leger is zo duidelijk dat de voorzitter van de Commissie, von der Leyen, het er zelf mee eens is (6). Macron heeft deze oproep gedaan, maar er zijn noodzakelijke overwegingen:

– Kernenergie: Als we het echt over een leger hebben en niet alleen over een beleid om grenzen te bewaken en wat “vredesmissies” uit te voeren in verre landen, is nucleaire bewapening noodzakelijk. Het enige land in de EU met kernkoppen is Frankrijk, en dat is nauwelijks meer dan anekdotisch in vergelijking met de VS, Rusland en een opkomend China op dit gebied. Frankrijk heeft 290 kernkoppen, de VS 5800, Rusland 6375, China 350, en daarom weigert het een nucleair non-proliferatieverdrag te ondertekenen zolang zijn nadeel niet is verminderd. In oktober jongstleden verraste China met zijn nieuwe hypersonische raket (7). De groei van Pekings nucleaire bewapening is duizelingwekkend. Dit is de logica achter haar opkomst tot wereldmacht.

Als Macron serieus werk wil maken van een serieus Europees leger, moet hij de Franse kernmacht versterken en de VN-Veiligheidsraad dwingen Duitsland kernwapens toe te staan, want het is onmogelijk een sterk Europa op te bouwen zonder een militair sterk Duitsland. Als hij deze diplomatieke druk in de VN-Veiligheidsraad uitoefent, zal zijn oproep tot een Europees leger holle retoriek zijn. Het zal tijd worden om te zien of hij de Europese leider is die hij beweert te zijn, of dat zijn Europese retoriek slechts rook en spiegels zijn en hij alleen in termen van de Zeshoek denkt.

– Integratie van Midden- en Oost-Europa: een EU-leger kan niet beperkt blijven tot een leger in zijn westelijk deel. Vanuit militair en strategisch oogpunt zou de deelneming van de oostelijke EU-landen, hoofdzakelijk de zogenoemde Visegrad-landen, van vitaal belang zijn. Militair, niet alleen omdat het Poolse leger het 23e grootste ter wereld is en het 5e grootste in de EU (8), maar ook vanwege de aanzienlijke militaire inspanningen die deze landen zich getroosten (9). Strategisch, omdat het Europese legerproject de Visegrad- en Baltische landen noodzakelijkerwijs bij de Europese defensie moet betrekken en niet mag toestaan dat zij de bevoorrechte bondgenoten van de Verenigde Staten op ons continent zijn (10).

In die zin is de druk die de EU uitoefent op de legitieme regeringen van Polen en Hongarije helemaal geen intelligente houding. Maar is iemand in de EU echt in staat om in Europese termen te denken? We vrezen niet.

– Breek met het Atlanticisme, voor een Europese logica. Europa moet zijn eigen leger en defensiebeleid hebben, maar om zijn belangen te verdedigen en niet die van de dominante Amerikaanse macht (11).

De escalatie van de militaire spanningen tussen Oekraïne en Rusland volgt de logica van het Pentagon om spanningen op Europees grondgebied te creëren, Rusland te isoleren en elke Europees-Russische toenadering te voorkomen (de nachtmerrie van de strategen van Washington). De Europese logica zou moeten zijn de spanningen tussen Oekraïne en Rusland te verminderen en in Kiev een beleid van toenadering tussen de EU en Moskou te bevorderen.

Brussel en Berlijn hebben dit niet begrepen, Moskou heeft het half begrepen, Washington heeft het begrepen, en daarom winnen de Amerikanen deze cruciale geopolitieke strijd.

Vertaling : elementen

Oospronkelijke tekst: https://www.enricravellobarber.eu/2021/10/macron-apela-un-ejercito-europeo-et.html#.YX0lNxw6-Uk

En: http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2021/10/30/macron-appelle-la-creation-d-une-armee-europeenne-et-mainten-6346807.html

Voetnoten:

1. ttps://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2021-10-08/battlegroups-union-europea-fuerza-respuesta-rapida_3302008/

2. https://www.lavanguardia.com/internacional/20191107/471443349907/macron-otan-muerte-cerebral-retirada-eeuu.html

3. https://rebelioncontraelmundomoderno.wordpress.com/2021/10/19/la-creacion-de-aukus-y-quad-implica-que-los-anglosajones-estan-destruyendo-la-otan/

4. https://mundo.sputniknews.com/20210929/hagamonos-respetar-macron-llama-a-crear-un-ejercito-europeo-mientras-eeuu-se-enfoca-en-si-mismo-1116591497.html

5. https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2021-09-23/francia-pide-a-los-europeos-dejar-de-confiar-en-eeuu-para-su-proteccion_3294548/

6. https://www.larazon.es/internacional/20210918/2uu23426zvgivogajqvtrbn7ke.html

7. https://mundo.sputniknews.com/20211017/china-sorprende-a-eeuu-con-un-misil-hipersonico-capaz-de-portar-ojivas-nucleares-1117210916.html

8. https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php

9. https://visegradpost.com/fr/2021/10/15/vers-un-renforcement-de-la-cooperation-militaire-au-sein-du-v4/

10. http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2021/10/16/la-lituanie-sentinelle-de-l-europe-ou-larbin-de-l-occident.html

11.

https://headtopics.com/es/la-ue-ultima-una-misi-n-militar-para-entrenar-a-oficiales-ucranianos-que-luchan-contra-rusia-22000931Categorieën:Europese Unie, Geopolitiek

Tags: , , , ,