Brussel: 76% van de jonge moslims in Brussel identificeert zich hoofdzakelijk met de “islamitische wereld”

Uit een in Brussel uitgevoerde studie bij een jong publiek dat hoofdzakelijk uit moslims bestaat, blijkt dat zij zich vooral identificeren met de “islamitische wereld”, ver vóór Europa of het Westen. Driekwart van hen voelt zich echter “thuis” in Brussel en is niet van plan terug te keren naar hun land van herkomst.

Brussel: religie komt voor jonge moslims vóór “het Westen”

Niet alleen in Frankrijk herinnert de realiteit aan de voorstanders van niet-Europese immigratie. In België zijn de resultaten van een onderzoeksrapport getiteld “Tussen secularisatie en breuk. Jonge moslims in Brussel: praktijken, identiteiten en overtuigingen” werden op 25 oktober gepubliceerd.

Het onderzoek werd gezamenlijk uitgevoerd door de Université Libre de Bruxelles en de Vrije Universiteit Brussel, een Nederlandstalige universiteit die ook in de Belgische hoofdstad is gevestigd. In het kader van het onderzoek werden 124 jongeren geïnterviewd voor een kwalitatieve studie, terwijl ook een vragenlijst werd toegezonden aan 1 800 personen tussen 16 en 25 jaar, ongeacht hun godsdienst, om een vergelijking te kunnen maken.

In de kwantitatieve enquête werd de respondenten met een moslimgeloof onder meer gevraagd met welke – nationale, religieuze of geografische – entiteit zij zich identificeren. Opvallend is dat de meesten van hen (76%) zichzelf beschreven als nauw verbonden met de “islamitische wereld”, op de voet gevolgd door een identificatie met Brussel en België. Slechts een klein deel (21%) voelde zich verbonden met andere regio’s of met het “Westen” in het algemeen.

Brussel

Bron: Onderzoeksrapport “Entre sécularisation et rupture » over jonge moslims in Brussel: praktijken, identiteiten en overtuigingen

LGBT en immigratie: onmogelijke combinatie

Een andere les die uit deze studie kan worden getrokken, is dat personen van niet-Europese origine (niet verrassend) een vrij sterk gevoel van verbondenheid met hun land van herkomst hebben. Bij de jonge Turken is dit gevoel het meest ontwikkeld. De jongeren onderstrepen echter systematisch een aantal argumenten om uit te leggen dat deze band hun gehechtheid aan of hun aanwezigheid in België niet in twijfel trekt en dat het land van hun ouders voor hen geen ideaal van leven vertegenwoordigt.

Voorts wijzen de auteurs van de studie op de opkomst van “nieuwe vormen van religiositeit die aantonen dat jonge moslims neigen naar een meer ‘authentieke’ en ‘zuivere’ vorm van de islam dan die van hun ouders.

Andere gegevens die “progressieven” en andere pleitbezorgers van de LGBT-zaak in Brussel tot nadenken kunnen stemmen, zijn onder meer de volgende tabel:

Moslims voelen zich ‘thuis’ in Brussel…

Ten slotte, en dit is misschien wel de belangrijkste informatie van de studie, blijkt dat de overgrote meerderheid van de jonge moslims (73%) zich bijzonder sterk verbonden voelt met Brussel door zich er “thuis” te voelen.

Anderzijds voelen Franstalige jongeren zich meer thuis in Brussel dan Nederlandstalige jongeren.

Maar wat ook opmerkelijk is, is de correlatie tussen de toename van de bevolking van niet-Europese origine in Brussel in de afgelopen decennia en de toename van dit gevoel van Brusselse saamhorigheid bij jonge moslims in de afgelopen 20 jaar.

In het verslag staat namelijk dat dezelfde vraag over saamhorigheid in 2001-2002 is gesteld aan een vergelijkbare steekproef van jongeren uit Franstalige en Nederlandstalige scholen. Op de vraag “Ik voel me thuis in Brussel” was 58% van de jongeren het daarmee eens. Dit gevoel is intussen met meer dan 13 punten gestegen.

Deze correlatie wordt impliciet vermeld door de auteurs van de studie wanneer zij schrijven dat “het gevoel bij de stad te horen dat deze jongeren ons hebben geuit, ook wordt afgemeten aan het feit dat de jongeren Brussel, als multiculturele en diverse stad, als tolerant beschouwen ten aanzien van wat zij vertegenwoordigen.

De moslimjongeren “verklaren deze tolerantie door het feit dat er in Brussel veel mensen van vreemde origine en moslims wonen, wat bijdraagt tot hun zichtbaarheid en het ook mogelijk maakt om een soort gewoonte te ontwikkelen ten opzichte van het anders-zijn, ontwikkeld door de ‘autochtone Belgen'”.

Concreet betekent dit dat de omvolking die in de Belgische hoofdstad aan de gang is, een demografisch machtsevenwicht biedt dat nu gunstig is voor de moslims.

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: https://www.breizh-info.com/2021/10/28/173532/belgique-a-bruxelles-76-des-jeunes-musulmans-sidentifient-avant-tout-au-monde-islamique-mais-sestiment-chez-eux/Categorieën:omvolking

Tags: , , , , ,