Over zes maanden zullen we weten of Zemmour iets anders heeft bereikt dan Macron herkozen te krijgen

Breizh-Info, gesprek opgetekend door YV (2021)

Breizh-info.com : Alain de Benoist, allereerst, wat is uw mening over de mediapolitieke opkomst van Eric Zemmour enkele maanden voor de presidentsverkiezingen ? Is deze opkomst geen teken van de definitieve mislukking van het Rassemblement National in de politiek?

Alain de Benoist: Elke presidentiële campagne in Frankrijk heeft zijn onverwachte gebeurtenissen. Dit jaar, is het het Zemmour fenomeen. Ik kijk er met nieuwsgierigheid naar, maar ook met distantie, want ik blijf ervan overtuigd dat geen enkele verkiezing, zelfs geen presidentsverkiezing, de voorwaarden kan scheppen voor de echte revolutie die ons volk nodig heeft.

Eric Zemmour is een vriend, wiens uitgebreide politieke en historische cultuur ik ken en wiens rebelse en strijdlustige houding ik bewonder, wat niet belet dat ik het op vele punten met hem oneens ben (zijn jakobinisme, zijn kritiek op het idee van het Imperium, zijn onvoorwaardelijke voorkeur voor assimilatie, zijn vijandigheid tegenover regionale benamingen, om nog maar te zwijgen van de kwestie van de “christelijke wortels”). Zijn opkomst van “bijna-kandidaat” is opmerkelijk geweest, aangezien hij nu in een positie lijkt te verkeren om te beletten dat Marine Le Pen in de eerste ronde aan het langste eind trekt, en zelfs om te voorkomen dat zij in de tweede ronde aanwezig is. Met nog zes maanden te gaan tot de verkiezingen, is er echter geen reden om een prognose te maken. Het is heel goed mogelijk dat Zemmour verder vooruitgaat, zoals Macron in 2017, of plotseling instort, zoals Chevènement in 2002.

Aanvankelijk werd de kandidatuur van Zemmour gesteund door enerzijds Republikeinen die het met Marine Le Pen eens zijn op het gebied van immigratie, maar die haar standpunten op sociaal gebied te extremistisch vinden, en door een farandole van teleurgestelde leden van het Rassemblement National die haar verwijten dat ze zich te veel heeft willen uitsloven met het risico haar discours te “bagatelliseren”, waarbij hun voornaamste doel niet was de herverkiezing van Macron te verhinderen, maar om “definitief van Marine af te komen”. Het probleem is natuurlijk dat het moeilijk is om mensen te verleiden die haar te radicaal vinden en anderen die haar niet radicaal genoeg vinden…

Ik denk ook dat het verkeerd zou zijn Marine Le Pen te snel ten grave te dragen. Ondanks de deplorabele staat van de RN (maar bij een presidentsverkiezing stem je op een persoon, niet op een partij), blijft zij de voorkeurskandidaat van de arbeidersklasse. Zemmour, in zijn verlangen om “de RPR opnieuw uit te vinden”, zegt dat hij de arbeidersklasse en de “patriottische bourgeoisie” met elkaar wil verzoenen (of de sociologie van de Manif pour tous en die van de Gilets jaunes wil samenvoegen), maar vooralsnog raakt hij de eerstgenoemden, die hem weinig kennen, nauwelijks. Hij erkende dit indirect toen hij op 22 oktober verklaarde dat “Marine Le Pen alleen de arbeidersklasse voor zich heeft, zij zit opgesloten in een soort getto van de arbeidersklasse en de werklozen, die heel respectabele en belangrijke mensen zijn, maar zij bereikt de CSP+ en de bourgeoisie niet”. Zemmour daarentegen heeft vooral succes bij de voormalige kiezers van Fillon en Bellamy, bij de CSP+ en de katholieken van Versailles, d.w.z. bij die kleine en middenburgerij die vreest voor haar toekomst en haar identiteit omdat zij zich zorgen maakt over haar culturele onzekerheid, Maar heel weinig van de economische onzekerheid die juist een van de grootste zorgen is van een “perifeer Frankrijk” dat, zoals Marine Le Pen zei, “niet zal accepteren te worden opgeofferd aan een ultraliberale visie op de economie”.

Er zijn in feite twee zeer verschillende manieren om de vorming van een nieuw historisch blok met een hegemoniale roeping op te vatten: de “unie van rechts” en wat Christophe Guilluy of Jérôme Sainte-Marie (Bloc contre bloc, 2019, Bloc populaire, 2021) het “populaire blok” noemen. De eerste is gebaseerd op een scheidslijn tussen rechts en links die vandaag de dag niet veel zin meer heeft, de tweede op een klassenverhouding die steeds assertiever wordt naarmate de koopkracht afneemt en de onzekerheid toeneemt. Deze twee opvattingen zijn nauwelijks met elkaar te verenigen. In een tijd waarin alle instellingen die vroeger voor instemming zorgden, in een systeemcrisis zijn geraakt, is het moeilijk om rekening te houden met de eisen van de arbeidersklasse, die geconfronteerd wordt met zowel sociale ellende als onbeheersbaar geworden immigratie, en die heel goed weet dat het vraagstuk van de nationale identiteit onlosmakelijk verbonden is met het sociale vraagstuk, terwijl men tegelijkertijd probeert toezeggingen te doen aan de bazen van de CAC 40.

Dus laten we nog zes maanden wachten. Dan zullen we weten of Zemmour iets anders heeft bereikt dan de herverkiezing van Macron.

Breizh-info.com: Het tirannieke beleid (officieel sanitair) van de Franse autoriteiten gaat door. Het merendeel van de Franse bevolking lijkt te hebben gecapituleerd, of tenminste te hebben aanvaard, dat zij een streepjescode en een bewijs van inenting moeten overleggen om in de stad te kunnen dineren, naar de bioscoop te gaan, enz. Maakt de algemene onderwerping van een bevolking u bezorgd?

Alain de Benoist: U vergeet dat wij midden in de vorige zomer, in een periode van het jaar waarin geen enkele vakbond ooit een demonstratie heeft durven organiseren, honderdduizenden Fransen hebben zien demonstreren, week na week, om te protesteren tegen de gezondheidspas. Dit was ongehoord.

Aan de andere kant – ik denk dat we het hier al over gehad hebben – is het duidelijk dat veel mensen bereid zijn hun vrijheden op te geven als ze denken dat hun veiligheid of hun gezondheid bedreigd wordt. Angst is de voornaamste motor van vrijwillige dienstbaarheid. Maar wat u interpreteert in termen van onderwerping kan ook worden geïnterpreteerd in termen van veerkracht of aanpassingsvermogen, zonder te voorkomen dat de woede overkookt. Persoonlijk zou ik veralgemeende onderwerping zien als de aanvaarding door de massa’s van een kapitalistisch systeem dat bezig is hen van hun menselijkheid te beroven.

Breizh-info.com: U hebt onlangs “Survivre à la désinformation” gepubliceerd, een boek dat uw interviews met Nicolas Gauthier op de website “Boulevard Voltaire” bundelt. Hoe kunnen wij goed geïnformeerd zijn in een open samenleving die elke seconde informatie produceert?

Alain de Benoist : Er zijn duidelijk informatiebronnen die beter zijn dan andere. Het is niet nodig ze op te sommen. Maar het gaat er niet zozeer om te weten hoeveel informatie men in zich opneemt, als wel om te weten hoe men het belang daarvan kan inschatten. De tragedie is dat de media van vandaag, juist door hun structuur, het steeds onmogelijker maken om informatie te rangschikken, en vooral om de betekenis en het belang ervan te begrijpen. Aantonen dat de gebeurtenissen die een reële historische betekenis kunnen hebben, niet noodzakelijk (en zelfs zelden) die zijn waarover het meest wordt gesproken, is precies een van de doelstellingen van deze verzameling.

Breizh-info.com: Tot slot, wat is het verschil tussen de ondergeïnformeerde mens – dat wil zeggen, de mens die alleen maar naar het journaal van 8 uur kijkt of een paar fragmenten uit een regionaal dagblad leest – en de mens die de hele dag met zijn hoofd in het nieuws zit, zozeer zelfs dat hij er niet meer van kan afblijven?

Alain de Benoist: Uiteindelijk, geen van beide. De eerste weet niet veel, de tweede heeft van alles gehoord maar begrijpt er niets van. Overtollige informatie is volkomen gelijkwaardig aan de afwezigheid van informatie, ten gevolge van een fenomeen van contra-productiviteit waarvan Ivan Illich nog vele andere voorbeelden heeft gegeven.

Breizh-info.com: Om het over Europa en zijn toekomst te hebben: hoe analyseert u de steeds gewelddadiger offensieven van de Brusselse commissarissen tegenover de landen van Centraal-Europa, met Polen en Hongarije op kop? Denkt u dat de Europese Unie zou kunnen exploderen, of in tweeën splijten?

Alain de Benoist: De Commissie van Brussel is niet bestand tegen wat zij steevast voorstelt als “aanvallen op de rechtsstaat”. Dit is niet verwonderlijk, aangezien het een van de vectoren is van een dominante ideologie die de rechtsstaat ziet als een middel om de politiek te onderwerpen aan het gezag van de rechters en de volkssoevereiniteit aan de moraal van de “mensenrechten”. De landen van Oost-Europa van hun kant hebben ontdekt dat de “vrije wereld” die hen tijdens het communistische tijdperk deed dromen, des te minder een voorbeeld is om te volgen omdat het ook een bedreiging kan vormen. Polen en Hongarije staan niet alleen in de controverse die u aanhaalt, aangezien op 7 oktober niet minder dan twaalf lidstaten (Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Griekenland, Hongarije, Litouwen, Letland, Polen en Slowakije) hebben geprobeerd een tekst aangenomen te krijgen om de Commissie de bouw van muren of prikkeldraadversperringen aan de buitengrenzen van de Unie te laten financieren. Dit verzoek werd uiteraard afgewezen, maar het is niettemin belangrijk.

De Visegrád-groep kan worden gezien als het begin van een “ander Europa”. Dit is een redelijke hoop, maar men mag niet verzwijgen dat de landen van de groep het lang niet over alles eens zijn. In het buitenlands beleid bijvoorbeeld blijft Polen zich blindelings scharen achter de Verenigde Staten en belijdt het een Russofobie die Hongarije niet deelt. Ook mag niet worden vergeten dat Polen veel te verliezen heeft bij een krachtmeting met de EU, aangezien het momenteel de grootste ontvanger van EU-middelen is. In plaats van een explosie geloof ik eerder in een implosie van de EU die zou leiden tot een de facto ontwrichting.

Breizh-info.com: In Frankrijk zouden wij, in deze hypothese, ons waarschijnlijk in het kamp van het Westen bevinden… dat wil zeggen, niet bepaald het kamp van de verdedigers van een beschaafd Europa… Wat kunnen wij morgen doen om de fundamentele bruggen te behouden?

Alain de Benoist : Het risico om zich in het “westerse kamp” te bevinden lijkt mij aanzienlijk in de huidige touwtrekkerij tussen Washington en Peking, die op een dag heel goed zou kunnen uitlopen op een gewapend conflict tussen een afnemende Amerikaanse hypermacht en een opkomende Chinese macht die zich voortdurend laat gelden. De Verenigde Staten zijn reeds bezig met het opnieuw samenstellen van een “westerse coalitie” tegen China, vergelijkbaar met de coalitie die de Sovjet-Unie tijdens de Koude Oorlog in toom trachtte te houden. In geval van oorlog zou de grootste fout voor de Europeanen zijn zich aan de zijde van Washington te scharen, in plaats van ten minste een neutrale houding aan te nemen. Europa heeft er geen belang bij om oorlog te voeren tegen de Chinezen!

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: https://www.alaindebenoist.com/2021/10/27/dans-six-mois-nous-saurons-si-zemmour-est-parvenu-a-autre-chose-qua-faire-reelire-macron/#more-6187Categorieën:Politiek

Tags: , , , , , , , , , ,