Het Russische idee is niet onze creatie: het is wat we zijn

Aleksandr Doegin

Aleksandr Doegin, de meest prominente academicus, publieke figuur en ideoloog van het Eurazianisme in de moderne wereld, auteur van meer dan 60 boeken over geschiedenis, filosofie en geopolitiek, die allemaal op de een of andere manier over de Russische gedachte gaan, vertelt aan Kultura over de weg die Rusland heeft afgelegd en de wegen die voor ons liggen.

Dit artikel is gepubliceerd in nummer 8 van de gedrukte versie van het tijdschrift Kultura op 26 augustus 2021, in het kader van het thema van het nummer “De Russische idee: waar te zoeken en waarom is zij belangrijk voor de cultuur”.

Vandaag hebben we het over het Russische idee. En hoe werkt dat in de wereld? Elk land en elke natie heeft zijn eigen idee? Filipijns, Braziliaans, Keniaans?

De landen die hun eigen ideeën hebben, zijn in de regel de landen die imperiums stichten, grote ruimten verenigen of zeer flamboyant, briljant en diepzinnig zijn. Dat wil zeggen, niet alle landen en volkeren hebben een idee. In dit geval hebben de Joden bijvoorbeeld al tweeduizend jaar geen staat meer gehad, maar er is altijd een Joodse gedachte geweest. Beschavingen hebben altijd hun eigen idee. Het is belangrijk te begrijpen dat het Russische idee het idee van een beschaving is. Er zijn veel minder beschavingen dan landen. Soms hebben grote beschavingen een klein idee, en kleine naties een groot idee.

Het Braziliaanse idee is er, het is verbonden met een zekere refractie van het Portugese idee. Het is sebastianismo, saudade, waarover de dichters Fernando Pessoa en Teixeira de Pescoaes zo mooi spraken… Maar er is geen Keniaans idee. Maar er is een Afrikaans idee in Afrika. En de verschillende Afrikaanse beschavingen dragen, om zo te zeggen, de kiemen van ideeën in zich. In mijn Noomachy was ik gewoon de ideeën aan het verkennen van beschavingen in verschillende delen van de wereld, onder verschillende volkeren.

Het is dom om de kwaliteit van ideeën te meten aan de hand van BBP-indicatoren of het niveau van technische ontwikkeling. Om op te scheppen, om te zeggen: we hebben de iPhone en kunstmatige intelligentie. Als het nodig is om kunstmatige intelligentie te hebben, dan is natuurlijk niet veel waard… De iPhone is geen idee! Het kan worden vervangen door een geheel van technische mogelijkheden. Een idee dat zich verbergt in de jungle van deze technische objecten is in de regel niet meer dan iets miezerigs, onbeduidends. Een idee is een uiterst subtiele, delicate, sublieme realiteit. Er zijn dingen waarover alleen met zorgvuldige woordkeus en intonatie gesproken mag worden. En wanneer wij het woord “idee” uitspreken, net zoals wanneer wij het woord “God” horen, het woord “dood”, “goedheid”, “schoonheid”, dan moeten wij ons innerlijk verzamelen.

Hoe verschillen de ideeën van beschavingen? In termen van schaal, inhoud?

Ten eerste denk ik dat ideeën verschillen in hun schoonheid. De omvang van een idee komt voort uit zijn verzadiging in schoonheid en goedheid. Het Russische idee is mooi, goed en waar. Het heeft de eigenschappen van een metafysische esthetica, omdat het niet utilitaristisch is. Het Russische volk is noch pragmatisch, noch individualistisch. Russen worden niet gemotiveerd door overleving. De Russische gedachte is een vitale gedachte, noch geforceerd, noch abstract. Het is een deel van wat ons bloed door onze aderen laat stromen. De ziel maakt van een Rus een Rus. Geen lijntje in een paspoort, geen uiterlijke kenmerken.

Als we respectvol vragen, wat draagt u in u, het Russische idee? Dan beginnen we misschien een gesprek met u – een historisch, cultureel, intern gesprek. Hij zal ons vertellen over de oude Slaven, hun gewoonten, hun rituelen, hun banden met andere volkeren, en vervolgens wat hij heeft opgestoken van de vorming van de Russische staat onder leiding van de Varegans, en tenslotte zal het gesprek verder gaan over de zogenaamde Kiev-periode. Toen gebeurde er iets met het Russische idee, er was een opsplitsing van de Kievan staat in vorstendommen. En de Russische gedachte via “Het verhaal van Igor’s veldtocht”, van de auteur spreekt over de noodzaak om alle Russische vorsten te verenigen tegen de Polovtsianen. Zij luisterden niet naar hem, en als gevolg daarvan viel Rusland onder de heerschappij van de Mongolen. Maar of het Russische idee dankzij haar gered of verloren is, is een uiterst ingewikkelde vraag. Sommige volkeren werden niet door de Mongolen onderworpen en verdwenen, maar andere daarentegen werden wel onderworpen en kenden vervolgens enorme successen.

Wij zijn in de 15e eeuw uit de schaduw van de Horde getreden en hebben in de 16e eeuw het Koninkrijk Moskou uitgeroepen. Ons Russische idee werd bekleed met keizerlijk purper en kreeg de vorm van Moskou als het Derde Rome. Later kwam het in de verschrikkelijke beproevingen van de periode van onlusten terecht en overwon deze dankzij de verkiezing van de Romanovs. Toen splitste het schisma in de kerk het Russische idee in tweeën. Dit is een tragedie. Vanaf die tijd werden de Russen een beetje schizofreen. We hebben twee stemmen die voortdurend botsen: de Moskouse helft en de Sint-Petersburgse helft, de orthodoxie en de oude gelovigen, het Slavofilisme en het Westernisme…

De geschiedenis van de ziekte van het Russische idee begint. Slavofielen bieden het aan als een remedie, om de eenheid te herstellen die in Petrovsky’s tijd verloren ging, terwijl Westerlingen zeggen dat er helemaal geen behoefte is aan een Russisch idee.

Wij zijn de 20e eeuw meer ingegaan met de Slavofielen – dit is het zilveren tijdperk, we begonnen de Slavofiele aanwezigheid in de Russische religieuze filosofie te voelen.

En plotseling, een andere catastrofe – de Bolsjewieken komen aan de macht, met een ongelooflijke ideologie – en niet verwesterd of Slavofiel. Het lijkt erop dat er niets Russisch meer is. Maar plotseling, tegen alles in, herkent een belangrijk deel van het Russische volk het Russische idee… in het communisme.

Na de vernietiging van de Sovjet-Unie is er een volledig verwesterd en liberaal idee tot ons gekomen, dat onverenigbaar is met het Russische idee. In 1991 heerste in ons land een “niet-Russisch idee”, dat zei: alles wat Russisch is – rechts en links, rood en wit – is nutteloos, wij hebben geen speciale manier, er is geen Russisch idee! Alles wat Russisch was in de jaren ’90 werd bespot.

In 2000 kwam Poetin en zei: nee, we hadden haast, laten we teruggaan naar de realiteit. En hoewel de elite de Russische gedachte bleef bespotten en dat nu nog steeds doet, begon het volk zelf zijn stem te verheffen, de stem van de Russische gedachte die het nodig heeft. Een vitale behoefte… En telkens als er een aanwijzing was dat het zich manifesteerde – in 2008 in de Kaukasus, op de Krim, in de Donbass, tijdens de Russische lente, tijdens de overwinning in Syrië, tijdens de volgende ronde van het conflict met het Westen – hebben de mensen zeer fel gereageerd. De Russische idee geeft ons tekenen dat zij leeft, ook al is zij vandaag inderdaad onderdrukt en ziek.

Een interessant punt: het Russische idee leeft niet onder de bevolking. Als we de bevolking naar dit idee vragen, krijgen we iets onbegrijpelijks te horen: de een wil een groter pensioen, de ander zegt dat hij kiespijn heeft… Maar als we kijken naar de mensen achter de bevolking, krijgen we een heel ander antwoord. Waar is de bevolking? Waar is het volk? In één en dezelfde persoon. Het zijn twee kanten van ons wezen: de ene diep en authentiek, de andere oppervlakkig, kortstondig. Mensen hebben sociale voordelen nodig – een carrière, verzadiging, sociale liften. Maar mensen reageren op heel andere immateriële impulsen. Daarom zegt het volk: wij willen absoluut niet dat liberale idee, dat de elite ons oplegt.

Als we dit alles samenvoegen, zien we de ongelooflijke geschiedenis van het Russische idee, hoe het generaties heeft doorkruist. Het Russische idee is niet onze schepping, maar wat ons schept. Het idee door de geschiedenis heen schept een volk met zijn paradoxen, zijn problemen, zijn tragedies, zijn oorlogen, zijn lijden, zijn verworvenheden, zijn trots.

Zijn er nog andere onmisbare bestanddelen van een beschavingsidee en een specifiek Russisch idee dan schoonheid? Energie, misschien?

Of het idee leeft of het leeft niet. Als een idee in een stopcontact moet worden gestoken, is het een stofzuiger, in het beste geval een computer, maar geen idee. Plato heeft een formule: ideeën drijven of sterven. Een idee is wat ons maakt. Het is onze taal, onze cultuur, ons lijden, onze zonden, onze juistheid, onze fouten en onze keuzes. Wij zijn een organisch onderdeel van dit idee.

Als liberalen zeggen dat zoiets niet bestaat, maken ze het zo af. Er is geen neutrale positie in deze zin. Het is geen raadspelletje: het is zo of het is niet zo. Het is heel belangrijk om te zeggen: “Ik ga dit niet doen. Het is heel belangrijk om te zeggen, “Zelf!” – omdat het een daad van spirituele creatie is. Als we “ja!” zeggen tegen het Russische idee, bestaat het. Het antwoordt ook “ja” op ons. En dan zijn er nog mensen. En dus… een bevolking…

Is de Russische gedachte zoals u die ziet monolithisch of zijn er verschillende varianten in haar ontwikkeling?

Ik denk niet dat iemand kan beweren het monopolie te hebben op het Russische idee. Het belangrijkste hier is het bestaan ervan te erkennen. Omdat voor sommigen het Russische idee een eigen bestaan heeft, en voor anderen het produkt is van een constructie (het zal zijn zoals wij het construeren). Ik richt mij tot hen die van mening zijn dat de Russische gedachte bestaat, en wij lezen verschillende gezichten van de Russische gedachte in de Russische geschiedenis. Maar als we het Russische idee beschouwen als een product van intellectuele creativiteit, d.w.z. secundair en een bovenbouw op iets materieels, dan wordt het idee een schijnwereld.

Als wij geloven dat het Russische idee is, dan geloven wij dat het volk is, want het Russische idee is onze ziel. In dit geval zijn er natuurlijk vele versies. Mensen die zichzelf tot het volk rekenen, zullen op de vraag naar de Russische idee verschillende formuleringen geven, maar het gemeenschappelijke punt zal de intonatie, de toon zijn. Het is een ruzie tussen Russen over de nationale idee, zoals bijvoorbeeld in Dostojevski’s Gebroeders Karamazov. Elke Karamazov, elk personage is een andere versie van het Russische idee. Daar, zelfs in Smerdiakov, is er een glimp, zij het vervormd, van het Russische idee. Dostojevski is zo’n Russische schrijver dat hij niets niet-Russisch kan portretteren. Alles wat hij schrijft wordt Russisch in zijn Russische ziel. Zelfs wanneer hij maniakken en schurken afschildert: hij heeft zowel Russische ondeugd als Russische heiligheid. Het is een ruimte van liefde voor het Russisch en aanvaarding van het Russisch, het is de muziek van het Russische idee.

Mijn kennissen, Joeri Mamleev en Eduard Limonov, die nu overleden zijn, besloten helaas in hun jeugd dat de communisten hier in de USSR verschrikkelijk waren, zodat zij beiden besloten naar het Westen te gaan, waar er vrijheid was en waar zij vrij konden schrijven. Toen zij daar aankwamen, zagen zij dat Rusland in welke staat dan ook, zelfs het communistische, dat hen niet beviel, hun lot was en dat het Westen niet hun lot was. Dit gaat verder dan het leuk vinden of niet leuk vinden van de ideologie, of het politieke regime hen wel of niet bevalt. Rusland is de essentie van Mamleev, van Limonov, van jou, van mij, van ieder Russisch mens. Wie we ook zijn, religieuze orthodoxe fundamentalisten of seculiere agnosten, de Rus leeft in beiden, in de heilige en in de zondaar. En dit vormt onze eenheid.

Liberalen kunnen het Russische idee niet hebben, omdat voor hun filosofie de maat van alle dingen het individu is. In de liberale ideologie is het individu een persoon, ontdaan van elke band met de collectieve identiteit. Eerst werd hij door de protestantse reformatie losgemaakt van de kerk, vervolgens van de traditionele middeleeuwse domeinen, hij werd een burgerlijke individualist, vervolgens werd hij bevrijd van nationale grenzen, werd een kosmopoliet, en vandaag heeft hij zich ook bevrijd van de seksuele identiteit. Spreken van een liberale versie van de Russische gedachte is dus een contradictio in terminis. Het Russische communistische of nationalistische idee is een dubieuze constructie, maar het liberale idee is een open tegenspraak.

Als Russische nationalisten al een idee van Rusland hebben, dan is dat uiterst vertekend: Russen hebben altijd in een poly-etnische staat geleefd, leest Lev Goumilev. Wij zijn nooit zuiver Slavisch van ras geweest, wij hebben altijd genetische injecties gehad van Turken, Fins-Oegrische en andere volkeren. Russisch nationalisme is een kunstmatig verschijnsel, bijna net zo on-Russisch als liberalisme.

En de Russische communisten hebben een nog dubieuzere band met de Russische gedachte, omdat zij proberen het Russische verlangen naar rechtvaardigheid en een goede samenleving te combineren met de idealen van het communisme. Ik denk dat dit een intellectuele zwakte is, maar tegelijkertijd is het onmogelijk een zeker verband tussen de Sovjet-periode en de Russische gedachte te ontkennen. Maar dit spreekt alleen maar van de kracht van het Russische begin, dat in staat is zelfs marxisme, internationalisme en russofoob materialisme te verteren.

En dus wanneer je deze drie versies (liberalisme, communisme en nationalisme) terzijde schuift, wanneer je de vuilnis van Rusland, alle andere vectoren eruit haalt om de Russische idee te vinden, alles wat gebouwd is op een oprechte liefde voor het Russische volk, die voortkomt uit een zorgvuldige lezing van de Russische geschiedenis – is heel goed mogelijk. De Russische gedachte beweert niet precies samen te vallen met het Eurazisme, het Slavofilisme, de Orthodoxie, maar zij geeft duidelijk aan wat haar vreemd is.

En nu, voorbij de zuiver westerse modernistische politieke ideologieën (liberalisme, communisme en nationalisme), zien we: de enorme rijkdom van het Russisch orthodoxe denken, de Byzantijnse traditie, een bijzondere holistische (globale) ontologie, Russische religieuze filosofie die niet strikt Slavofiel was, de gouden eeuw van Poesjkin, Dostojevski en Tolstoj.

We zullen de Russische Zilveren Eeuw zien, waarin ook het Russische idee leefde. Geen van de genieën uit de Zilveren Eeuw – Merejkovski, Tsvetajeva, Rozanov, Sergej Boelgakov, Florenski, wie dan ook – zijn liberalen, communisten of nationalisten. Zij zijn de ontdekkers en verkenners van hele en originele continenten van het Russische denken. Wat jammer dat deze gebieden van de geest tegenwoordig verwaarloosd worden. Waarom worden ze verwaarloosd? Omdat we de hele tijd praten en discussiëren over de economie, over hoe de Sovjet-Unie goed of slecht was. Maar daar gaat het helemaal niet om… En wanneer wij in een voortdurende razernij zijn van ruzie maken over de verkeerde dingen, lijkt alles wat aanwezig is onbeduidend.

Wij zien bijvoorbeeld niet in dat het Eurazisme geen dogma of canon is, maar gewoon een uitnodiging om verder te denken dan bepaalde clichés; het is een verdere ontwikkeling van het Slavofiele denken. Laten we de samenleving de kans geven deze paden opnieuw te bewandelen: de Slavofielen, de Euraziërs, de Russische religieuze filosofen, het pad van Dostojevski, of het controversiële maar belangrijke pad van Tolstoj, het pad van de Zilveren Eeuw… Maar waar zijn de Russische Tolstoys van vandaag? In plaats daarvan zien we voorstanders van AI-ontwikkeling, iPhone 12-bezitters en journalisten tekeergaan over zaken waar ze absoluut niets van begrijpen. Zodra we deze cruciale ontmanteling van het westerse, van buitenaf opgelegde, hegemoniale, imperialistisch-kolonialistische politieke denken hebben gedaan, zullen we een gigantische uitgestrektheid van het Russische denken ontdekken.

Heb ik het goed begrepen dat het Russische idee in elk staatsbestel kan worden gevolgd?

En dit is geen vraag naar het Russische idee, het is een vraag naar een systeem. Een systeem bepaalt zijn eigen houding ten opzichte van zichzelf. Zo zegt: Ik ben het ermee eens – en het zal een politiek systeem zijn dat openstaat voor het Russische idee, en het zal er beter door gezien worden. De formatie kan zeggen: Ik ken je niet, Russisch idee, ga weg. Dit betekent niet dat het Russische idee zal verdwijnen. Maar dan zal de orde zich ertegen verzetten. De formatie kan zeggen: “Ik ben het Russische idee”, het zal zijn doel missen en een parodie blijken te zijn, een simulatie. Dit is een zeer subtiele kwestie. Onze staat en ons volk zijn verre van toevalligheden…

De Russische gedachte is, net als alle levende wezens, beweeglijk. Het verdwijnt niet, zelfs niet waar wij het niet zien. En zodra we het proberen te herstellen, creëren we een beeltenis van het Russische idee, een schijnbeeld. In Peter’s tijd, wordt de Russische staat plotseling niet-Russisch. Maar wanneer het erop lijkt dat het tot het einde der tijden westers, niet-Russisch zal zijn, verandert alles weer – in de 19e eeuw, onder het bewind van onze laatste tsaren, wordt het plotseling steeds meer Russisch. Of de Sovjet-Unie – het lijkt onmogelijk om iets te bedenken dat meer anti-Russisch is, maar Russischheid ontkiemt ook hier: collectivisme, gebrek aan individualisme, heroïsme, verlangen om een grote staat op te bouwen, sociale rechtvaardigheid, afwijzing van het Westen… Dit is ook een Russische eigenschap. Het Westen legt op, zegt: jullie moeten zijn zoals wij; er is geen ander idee – en jullie idee is “speciaal”. Wij Russen proberen hardnekkig te ontsnappen aan wat het Westen ons in alle tijden oplegt. We verliezen onszelf bijna, maar… we vinden onszelf uiteindelijk.

Hoe dan ook, ik moet zeggen dat de staatsvorm die we in de jaren ’90 hadden, openlijk Russofoob was, anti-Russisch… Het was gericht tegen het Russische idee, tegen het Russische volk. Maar Poetin, die het regime niet veranderde, veranderde de inhoud, de referentie. Alles, zo lijkt het, bleef hetzelfde, maar er was veel meer Russisch. Nog niet genoeg, zelfs niet kritisch weinig, maar veel meer…

En toch, wat van de staat komt lijkt meer op een constructie, een simulacrum.

Dat klopt. De staat veinst de Russische gedachte in zekere zin – kijk maar naar de fysionomische kenmerken van de mensen die belast zijn met het binnenlands beleid. Welk Russisch idee? Kijk eens naar deze serie portretten! Maar hun cyclus is een klein Geschäft, de tijdelijke elite heeft een kort leven, terwijl het Russische idee een lang leven heeft. Daarom kunnen de mensen deze constructie op een heel andere manier opvatten, net zoals het communisme geherinterpreteerd is, kunnen zij ook deze schijnvertoning herinterpreteren. Natuurlijk zien wij een vals, misverstand in het gezicht van het moderne Russische patriottisme, maar het beroept zich niet op een neutrale instantie, niet op een vacuüm van waaruit alles kan worden gevormd. In het diepst van de samenleving, slapen de mensen. En deze mensen die reageren op bepaalde tekenen – de Krim is van ons, de Russische lente, de Russische wereld – horen iets heel anders dan wat de verantwoordelijken zeggen wanneer zij proberen hun onmiddellijke problemen op te lossen. Dus je kunt niet zeggen dat het een complete schijnvertoning is. Hegel noemde het een truc van de wereldgeest, de Weltgeist: ieder mens denkt dat hij volgens zijn eigen logica handelt, maar alle mensen samen handelen niet volgens hun eigen logica. De Russische gedachte is onze wereldgeest, onze Weltgeist, de geest van de conciliaire Russische mens. Vele factoren wijzen erop dat het Russische idee eerder van de travestie heeft geprofiteerd dan andersom.

In uw boek over geopolitiek, verschijnt Rusland als een “imperiumverzamelaar”. Denkt u dat zo’n referentiepunt haalbaar is als men, volgens Heinrich Jordis von Lohausen, “denkt in millennia en continenten”?

Een imperium is gewoon een organisatie van supranationale gebieden. En de huidige Europese Unie is een soort imperium. De Sovjet-Unie was een imperium, de op Amerika georiënteerde wereld is ook een imperium, en China is een imperium, omdat het niet alleen een natiestaat is. Als we spreken over het imperium als een supranationaal systeem van controle, dan is dat een prachtige manier om de maatschappij te organiseren. Een ander ding is dat imperium het tegenovergestelde is van imperialisme. Imperialisme is het opleggen van één model op wereldschaal, terwijl imperium de schepping is van een soort lichaam dat tegenwicht kan bieden aan de meest uiteenlopende groepen – etnisch, religieus, sociaal, cultureel -, ruimten kan verenigen, hele werelden kan harmoniseren… Het lot van Rusland is dus ongetwijfeld een keizerrijk te worden. Maar wel een nieuw soort imperium: democratisch, polycentrisch, multipolair, dat niet pretendeert uniek te zijn, en dat andere imperia – Chinees, islamitisch, Europees, Afrikaans, Latijns-Amerikaans…

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: Ex: https://www.geopolitica.ru/article/russkaya-ideya-eto-ne-nashe-tvorenie-chto-nas-tvorit

En: Alexandre Douguine: L’idée russe n’est pas notre création, elle fait ce que nous sommes : Euro-Synergies (hautetfort.com)Categorieën:Geopolitiek

Tags: , , , , ,