Het mondialisme, vooral een Westerse ziekte

Jacques Amiot (2021)

Degenen die met het onderwerp vertrouwd zijn, zullen deze korte samenvatting van een zeer ernstig probleem zeker simplistisch vinden, omdat het eenvoudigweg gaat om de toekomst van de mensheid, met name haar onderwerping. Ik ga op deze manier te werk in een poging om dit probleem begrijpelijk te maken voor al mijn kennissen die niet de gelegenheid hebben gehad om er goed over geïnformeerd te worden. Bovendien weet ik uit ervaring dat lange geschriften niet gelezen worden.

Mijn vragen over dit zeer ernstige gevaar zijn betrekkelijk recent. Iets meer dan 10 jaar geleden wees een vriend mij op het boek “Pionnen op het schaakbord”; ik las het en het gaf mij stof tot nadenken, maar ik was mij er op dat moment niet erg van bewust.

Uitwisselingen op Internet, het lezen van andere boeken, actuele feiten die iedereen kan zien, hebben mij geleidelijk de omvang van het probleem doen inzien. Vandaag twijfel ik niet meer aan de schadelijkheid van de kaste die de wereld wil overheersen zonder medeweten van het volk.

Wat boeken betreft, kan ik vooral noemen: “La super classe mondiale contre les peuples” van Michel Geoffroy, die ik in 2018 las en al in verschillende geschriften heb vermeld, en, zeer recent, “een boek van Joseph Plummer. In dit boek verwijst de auteur voortdurend naar het monumentale (1300 blz.) boek “Tragedy and hope” van Caroll Quigley; ik kom er nog op terug.

Waar gaat het over? Het antwoord is voor mij niet gemakkelijk, omdat de vele gegevens waarover ik beschik in mijn hoofd enigszins door elkaar lopen; ik zal trachten een duidelijke en begrijpelijke synthese te maken.

De leden van de World Superclass (grote fortuinen, multinationale leiders, politici…) willen een wereldbestuur instellen, waarvan zij uiteraard de bestuurders zouden zijn. Dit is geen fictie maar een realiteit; sommigen verbergen zich er niet voor zoals Attali, die daar in  zijn boeken zeer open voor uitkomt.

Ik herinner u eraan dat Attali aan de oorsprong ligt van de verkiezing van Macron; deze laatste is duidelijk een globalist en maakt zich dus weinig zorgen over de toekomst van Frankrijk.

De globalisten hebben vele middelen om te proberen de wereld te domineren, met name geld en mediamacht, aangezien zij bijna alle grote media bezitten.

Het voornaamste obstakel voor hun doel zijn soevereine naties, dus werken zij eraan deze met verschillende middelen te vernietigen. Massa-immigratie is er één van. Michel Geoffroy schrijft: “Immigratie is de ijsbreker van het globalisme omdat het de ontwrichting van natiestaten mogelijk maakt door hun homogeniteit en identiteit aan te tasten. Wat momenteel in Frankrijk gebeurt, is een heel goed voorbeeld.

In dit verband is het algemeen bekend dat de miljardair Soros ngo’s financiert die illegaal migranten van Afrika naar Europa vervoeren, met alle gevolgen van dien.

Wereldorganisaties (VN, IPCC, WHO, WTO…) worden allemaal gemanipuleerd door deze globalisten. Wij weten bijvoorbeeld dat Bill Gates niet alleen de WHO subsidieert, maar ook sommige leden ervan betaalt! De WHO, die de Covid 19 pandemie heeft uitgeroepen, is helemaal niet te vertrouwen.

Covid 19 is geen pandemie; een eenvoudige analyse van de gegevens toont dit aan. Het is niet ernstiger dan sommige jaarlijkse epidemieën. In 2020 zal het wereldwijd veel minder dodelijk zijn geweest dan andere oorzaken die nauwelijks worden genoemd (hartziekten, malaria, ondervoeding, kanker, zelfmoorden, drugs, alcohol, tabak, enzovoort). Wij weten nu heel goed dat het de bedoeling is dure geneesmiddelen te verkopen en een vaccin op te leggen om de grote farmaceutische laboratoria nog rijker te maken.

Nogmaals, Frankrijk is een goed voorbeeld. De “elites” die aan de macht zijn gebruiken deze “gezondheidscrisis” om het volk tot slaaf te maken, door zijn fundamentele vrijheden drastisch in te perken door vals te spelen (kunstmatige verhoging van het aantal gevallen en van het aantal sterfgevallen, met name in EPHAD); om nog maar te zwijgen van het afwijkende verbod voor stadsartsen om hun patiënten met Covid te behandelen, dat als ernstig gevolg heeft dat het aantal sterfgevallen aanzienlijk toeneemt. Wij zijn het enige land dat onder valse voorwendselen een dergelijk absurd en ongerechtvaardigd besluit heeft genomen.

Wij zien de grote macht van vele media die voortdurend alarmerende informatie uitzenden om zeer restrictieve beslissingen van de politieke autoriteiten te rechtvaardigen.

In Frankrijk is dit medische probleem een politieke aangelegenheid geworden; een slechte politiek omdat de staat duidelijk regeert uit angst, en de genomen beslissingen in hoge mate bijdragen tot de vernietiging van de natie, met name haar economie, en tot het diep in de schulden steken ervan. De onberekenbare gevolgen zullen veel erger zijn voor de mensen dan de Covid sterfte. Dit is zeker de bedoeling.

Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) wordt van zijn kant gemanipuleerd door grote bedrijven die zijn besluiten in hun voordeel willen wijzigen (windturbinefabrikanten, bijvoorbeeld). Ook de media spelen een belangrijke rol bij het alarmeren van het publiek.

Het IPCC voedt ons met catastrofale klimaatvoorspellingen, maar tegelijkertijd houden grote bedrijven zich bezig met bijzonder vervuilende wereldhandel (ontelbare vliegtuigen en vooral tankers die op zware stookolie lopen) die kriskras door het luchtruim en de zeeën raast. Als er sprake is van opwarming van de aarde door toedoen van de mens (hetgeen nog lang niet bewezen is), dan zijn zij de hoofdschuldigen.

De wens van een “elite” (die denkt dat zij dat zijn) om de wereld te overheersen is al heel oud. Het kreeg vorm in Engeland in de 17e eeuw, toen voor het eerst in de geschiedenis van een Europees land een groep individuen de controle over de munteenheid greep (zie een ander boek: “Fatima en de Grote Samenzwering”).

In de Verenigde Staten bericht Joseph Plummer over de activiteiten van een “netwerk”, waarbij hij verwijst naar het boek van Caroll Quigley. Deze had enkele van zijn leden ontmoet en hun vertrouwen gewonnen. Hij schrijft: “Ik ben op de hoogte van de activiteiten van dit ‘netwerk’ omdat ik het twintig jaar bestudeerd heb en in het begin van de jaren zestig twee jaar lang de geheime documenten en archieven ervan mocht inzien.

Men kan zich voorstellen dat de leden van het “Netwerk” helemaal niet blij waren met het uitbrengen van het boek “Tragedie en Hoop” en dat zij in zekere zin verraden waren. Zij hebben alles gedaan om het boek in diskrediet te brengen, vooral via de media, die zij hebben gemanipuleerd.

Het “Netwerk” heeft een enorme macht verworven op politiek gebied. Joseph Plummer legt bijvoorbeeld uit hoe Woodrow Wilson, die als kneedbaar werd beschouwd, in 1912 tot president van de Verenigde Staten werd verkozen boven William Howard Taft, dankzij de macht van het geld en de media. Er was dus niets nieuws in 2017 met de verkiezing van Macron!

Onder Wilson had het “netwerk” het Federal Reserve System en de federale inkomstenbelasting in het leven geroepen, en wat nog belangrijker was, het slaagde erin deze in zijn eigen voordeel te gebruiken.

Het “Netwerk” bestaat uit gewetenloze figuren, zonder menselijkheid, die er niet voor terugdeinzen oorlogen te beginnen, miljoenen onschuldige mensen te doden als hun dat geld kan opleveren. Bedrijven uit dit netwerk steunden Hitler massaal bij diens oorlogsinspanningen en bleven dat doen, zelfs nadat de Verenigde Staten in de oorlog waren gekomen.

Het is onmogelijk alles wat Joseph Plummer in zijn boek heeft geschreven in een paar alinea’s samen te vatten, dus ik raad aan het te lezen, evenals “De wereldsuperklasse tegen het volk”.

Wat te zeggen van de huiveringwekkende conferentie die dokter Alexandre geeft aan studenten van de Grandes Ecoles, waar deze verachtelijke figuur het waagt zijn toehoorders te vertellen dat zij “de goden” zullen zijn die de nuttelozen zullen leiden! Hij weet niet dat in een mierenhoop alle mieren hun nut hebben en kent het zeer wijze spreekwoord niet: “men heeft altijd iemand nodig die kleiner is dan hijzelf”. Hij durfde zelfs te schrijven: “wij kunnen het risico nemen om ouderen zeer snel in te enten omdat zij een resterende levensverwachting hebben”! Dit alles is symptomatisch voor een bijzonder gevaarlijke mentaliteit.

De twee auteurs die in deze korte samenvatting worden geciteerd, eindigen met een hoopvolle noot. Zij geloven dat het globalisme niet zal slagen, maar dat de strijd moeilijk zal zijn, zelfs bloedig (Joseph Plummer stelt het voor als de derde wereldoorlog). Het is duidelijk dat de mondialisten momenteel alle zeilen bijzetten; zij zijn bezorgd omdat zij weten dat zij ontdekt zijn.

Michel Geoffroy herinnerde eraan dat het globalisme zich in de Angelsaksische landen heeft ontwikkeld en dat het vooral een westerse ziekte is. Hij is van mening dat wij evolueren naar een multipolaire wereld met de bevestiging van de grote mogendheden: China, India, Rusland, enz.

Maar als de globalisten zouden slagen, zou dat zeker een catastrofe voor de mensheid betekenen, omdat soevereine naties en beschavingen zouden worden vernietigd en mensen tot slaven zouden worden gemaakt.

Het systeem zou zeker niet lang standhouden. Alle globalisten zouden niet kunnen leiden, er zouden jaloezieen en conflicten zijn en de wolven zouden elkaar uiteindelijk opeten in een wereld die chaotisch was geworden.

Om dit zeer ernstige globalistische gevaar af te wenden, is het van belang dat iedere burger op zijn eigen niveau optreedt, in ieder geval door zichzelf te informeren, door zich bewust te worden van zijn activiteiten en door deze kenbaar te maken. Wij moeten ons bezinnen op de volgende spreuk: “Het is voldoende dat de goeden niets doen om het kwaad te laten overwinnen”.

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: https://www.breizh-info.com/2021/10/11/172169/mondialisme-lagora/?fbclid=IwAR25ntPtVwGXaU-9ki1U_uLDHB0naZv89oVFBotk3qb2PdAKrRB0VraZ0LMCategorieën:totalitarisme

Tags: , , , , , ,