Pools precedent zal een domino-effect hebben op de EU

EADaily (2021)

Voor de tweede dag wankelt Brussel van het besluit van het Poolse Constitutionele Hof om de suprematie van de Poolse grondwet boven het internationale recht, inclusief de EU-Verdragen, te erkennen. Politieke sociale netwerken worden overspoeld met boze commentaren van EU-ambtenaren, parlementsleden en deskundigen. EADaily heeft een overzicht gemaakt van enkele van de inzichten.

De voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli, verklaarde: “Het primaat van het EU-recht moet buiten kijf staan. Wie dit beginsel schendt, bedreigt een van de grondbeginselen van de EU. Wij roepen de Europese Commissie op de nodige maatregelen te nemen.

Jeroen Lenaers, juridisch vertegenwoordiger van de Europese Volkspartij in het Europees Parlement: “Het is moeilijk te geloven dat de PiS-regering (de regeringspartij van Polen – EADaily) zegt dat ze de EU niet wil verlaten. Het doet het tegenovergestelde. Genoeg van dit! Door te verklaren dat de EU-verdragen onverenigbaar zijn met de Poolse wet, zet het Constitutionele Hof het land op het pad naar Polexit. De EU-staten mogen niet inactief blijven!”

Jens Geyer, lid van het Europees Parlement voor de Partij van de Europese Sociaal-democraten: “Als de rechtsgemeenschap van de EU niet meer bestaat, moet zij worden opgeheven. Er zijn nu twee opties voor Polen. Ofwel wordt de Poolse grondwet in overeenstemming gebracht met de EU-wetgeving, ofwel zal Polen de EU moeten verlaten.

Teresa Reintke, Duits parlementslid (Groenen): “De regeringen van de EU mogen niet langer lijdzaam toezien hoe de Poolse regering de regels van de democratie probeert te veranderen!

Laurent Pech, hoogleraar Europees publiekrecht in Londen: “We staan voor de Polexit van het rechtssysteem. En ook het einde van het vertrouwen in de Europese wetgeving. Polen wil een rechtssysteem in Sovjet-stijl creëren, zodat de autocratie zich ongehinderd kan ontwikkelen.”

TG Europe WTF vat samen: “Dit is een beslissend moment voor de hele Europese gemeenschap. Als de Poolse kwestie niet radicaal wordt opgelost (noch door uit de EU te stappen, noch door Warschau terug te brengen naar de EU-richtlijn) en Brussel de acties van de Polen slikt, dan zal een dergelijk precedent leiden tot een domino-effect, vooral in Oost-Europa, waar bijvoorbeeld ook Hongarije de weg naar meer soevereiniteit is ingeslagen. Uiteindelijk zou dit leiden tot de desintegratie van het hele blok.”

Ons commentaar:

1) Het recht moet beantwoorden aan het ontologisch en antropologisch realisme: als het daarmee geen rekening houdt, is het waardeloos en moet het worden afgeschaft en vervangen door een samenhangend rechtssysteem, dat bijvoorbeeld geïnspireerd is op het Poolse constitutionele recht of op het recht zoals het vóór het hedendaagse verval werd toegepast.

2) De westerse, jakobijnse fetisj van het recht is een ramp. Men kan aan dit onheil willen ontsnappen. De wet is altijd een abstractie die op geen enkele wijze in strijd kan zijn met de fundamentele wetten van de fysische en biologische werkelijkheid.

3) Het domino-effect is volkomen wenselijk omdat het uiteindelijk zal leiden tot een harmonisatie van het recht, met respect voor de ontologische en antropologische realiteiten. Integendeel, de door de huidige EU bepleite wet leidt tot eindeloze meningsverschillen, waarvan de uitspraken van het Poolse constitutionele hof en de Hongaarse terughoudendheid slechts de premissen zijn. Aan al deze mogelijke conflicten moet een einde worden gemaakt door terug te keren tot een recht dat gezuiverd is van alle moderne maniërismen, waarin de werkelijkheid gekenmerkt wordt door onvolkomenheden of leemten die moeten worden verholpen door het geknutsel van hersenloze juristen en krankzinnige ideologen.

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: http://aurorasito.altervista.org/?p=20263

En: Le “précédent polonais” aura un effet domino sur l’UE   : Euro-Synergies (hautetfort.com)

Bron: EADailyCategorieën:Europese Unie

Tags: , , , , , , ,