Een tijdperk van grote onzekerheid voor grondstoffen en energie

Andrea Muratore (2021)

Anderhalf jaar na het begin van de Covid-19-pandemie hebben de grondstoffen- en energieprijzen een achtbaanrit gemaakt. De huidige fase, een ware “bull run” die de prijzen van energiegrondstoffen opdrijft, maakt deel uit van een massale opflakkering van de inflatie in het kielzog van de economische groeifase die de grootste economieën van de wereld in 2021 doormaken. Van aardgas tot olie, alle hulpbronnen worden steeds duurder, en terwijl grote landen uitgebreide groene overgangsplannen voorbereiden, verschuiven de kortetermijneisen van burgers en bedrijven naar een veel pragmatischer vraag naar energiezekerheid als gevolg van stijgende rekeningen, hogere benzineprijzen aan de pomp, en onzekerheden over de bevoorrading. Deze kritieke reeks problemen wordt nog verergerd door de parallelle opwaartse trend in bouwmaterialen, die een schaduw werpt over het wereldwijde economische herstel dat, na in China en de VS aan kracht te hebben ingeboet, nu ook in de EU aan kracht verliest.

Een chaotische situatie

Vanuit dit oogpunt gaat het om een situatie die grotendeels samenhangt met de uiterst kritieke situatie die zich in de maanden na het uitbreken van de pandemie heeft opgebouwd en met de consolidatie van een situatie van onzekerheid die in anderhalf jaar tijd nooit is verdwenen. Tijdens de pandemie stortten veel grondstoffenprijzen eerst in als gevolg van de aanhoudende wereldwijde economische schok en de verstoring van de wereldwijde waardeketens; vervolgens stuwde de voeding van het grote financiële spel de aandelen- en termijnprijzen op, voordat het feitelijke economische herstel de rest deed.

De Financial Times wees erop dat naarmate de maanden verstreken, de situatie bijna was omgekeerd ten opzichte van het oorspronkelijke probleem van de vraag die het aanbod op de markt overtrof. De krant “City of London” wijst er namelijk op dat de opleving van de vraag niet gepaard is gegaan met een vergelijkbaar vermogen van het aanbod om gelijke tred te houden, met name wat betreft de meest strategische fossiele bron, aardgas, waarvan de voorraden in alle meest geavanceerde economieën, met Europa als koploper, op een dieptepunt zijn beland. Een situatie die sterk lijkt op wat er op de chipmarkt is gebeurd, wat veel zegt over het huidige tijdperk.

Covid

Tijdens deze lange anderhalf jaar van pandemie zijn veel herinneringen opgehaald, maar de meest oplettende waarnemers zullen nauwelijks vergeten wat er gebeurde op 20 april 2020, de dag waarop de olieprijs voor het eerst in de geschiedenis negatief werd op de markten. Het was een teken dat de wereldeconomie zich in een nooit eerder vertoond schouwspel bevond, de voorbode van een ongekende crisis. Die dag verloor de Texaanse ruwe olie op de WTI-index, die reeds aanzienlijk was gedaald in de dagen na het akkoord over de productievermindering tussen Rusland, de VS en de Opec-landen, meer dan 190% van zijn waarde en werd aan het einde van de sessie genoteerd op -16 dollar per vat op de financiële markten. Zonder een vergelijkbaar niveau te bereiken, heeft ook aardgas soortgelijke schokken ondergaan, met een daling van de prijs op 23 van de 25 Europese markten die waarde hechten aan dit blauwe goud.

Deze dynamiek kan worden geïnterpreteerd als de drijfveer achter de ineenstorting van de prijzen en de daaropvolgende sterke opleving in 2021. Grondstoffen zagen het vraag- en aanbodcircuit ineenstorten; evenzo stortten de effectenprijzen en de “weddenschappen” in verband met de handel daarin ineen voordat de centrale banken hun stimuleringsplannen lanceerden en de regeringen begonnen te investeren; het belangrijkste was dat bedrijven en regeringen onverwacht hun strategie voortzetten om de voorraden die zij in de gas- en oliesector hadden opgebouwd te verbruiken, terwijl op het elektriciteitsfront de asymmetrieën in verband met de behoeften van de energietransitie voelbaar begonnen te worden. Dit vereiste zulke hoge investeringen en een verschuiving in de richting van efficiëntie dat het belangrijk was om cascade-investeringen en potentieelontwikkeling te bevorderen, maar op korte termijn was het een bron van hogere kosten voor nutsbedrijven en consumenten.

Grondstoffen

Tegen de zomer van 2020, toen de economieën zich begonnen te herstellen van de lockdowns, had het mondiale energiesysteem dus te kampen met diepgaande inefficiënties, ver verwijderd van de mythe van “veerkracht” die er vandaag de dag omheen hangt, en dit structurele probleem zou al snel worden verergerd door de cruciale uitdaging van de logistiek.

De moeizame pogingen om de industrie en de handel nieuw leven in te blazen, hebben de hele bevoorradingsketen onder druk gezet. Laten we ons bijvoorbeeld op Europa richten: de hervatting van de industriële produktie heeft een toenemend aandeel van aardolie, aardgas en elektriciteit gevergd, alsmede uiteraard een hele reeks materialen (van staal tot PVC) waarvan de winning, de verwerking en de levering een optimale bevoorradingsketen vereisen; het tekort aan voorraden na de eerste fase van Covid heeft de producenten en de beleidsmakers ertoe gedwongen om tegelijkertijd een beleid te voeren van aankoop van bronnen voor onmiddellijk gebruik en een beleid van aanvulling van de reserves; de afhankelijkheid van buitenlandse bevoorradingsbronnen heeft de rol van producenten zoals Rusland nog groter gemaakt door de onzekerheid over de bevoorrading van deze bronnen te vergroten; tegelijkertijd heeft de euforie op de beurzen de prijzen van energiegerelateerde effecten opgedreven; en het herstel van de wereldhandel heeft de logistiek op de proef gesteld en de vraag naar het systeem verder doen toenemen.

Het adviesbureau PwC sprak over de problemen van de energievoorzieningsketens en wees erop dat inkoop, d.w.z. het zoeken naar hulpbronnen, in de toekomst voor bedrijven een steeds strategischer aangelegenheid zal worden. Het geval van de blokkering van het Suezkanaal in de afgelopen maanden illustreerde de aard van de uitdagingen waarmee de energiewereld wordt geconfronteerd.

Het dilemma van de elektriciteitsmarkt

De wereld van de elektriciteit is duidelijk complexer geworden door de wedloop om grondstoffen die aan de huidige opwekkingsstrategie ten grondslag ligt, maar zij wordt nog verder verstoord door andere marktdynamieken. Zoals Formiche opmerkt, worden de kosten van de overgang die in de nabije toekomst wordt verwacht, nu immers weerspiegeld in de marktprijzen, zoals blijkt uit de ontwikkeling van de prijzen van Europese milieuvergunningen: “Vandaag kost de productie van een ton CO2 de producent 62,4 euro, twee keer zoveel als vorig jaar en twaalf keer zoveel als vier jaar geleden”. Dit is te wijten aan “de geleidelijke vermindering van koolstofcertificaten door de EU, waardoor de prijs stijgt. Maar als je elektriciteit nodig hebt, kun je daar niet veel aan doen: elektriciteitscentrales moeten die leveren, de kosten ervan dragen en een deel ervan doorberekenen aan de eindverbruiker.

De keuze van Brussel om een strategie voor het koolstofarm maken van de economie voor te stellen die gebaseerd is op een nettovermindering van de uitstoot (Fit for 55), in combinatie met de grote investeringen van regeringen en nutsbedrijven en de heropleving van de vraag-aanbodcyclus met al zijn kritieke aspecten, hebben de prijzen opgedreven. Het probleem is niet het plan zelf maar veeleer het feit dat niet is besloten het plan vergezeld te doen gaan van strategieën ter bevordering van de verlaging van de belastingdruk en de prijzen in verband met elektriciteit, zoals was gevraagd door de Spaanse onderminister van Milieuzaken, Teresa Ribera. De premier van Madrid, Pedro Sanchez, heeft de BTW op elektriciteit verlaagd om de economische en sociale problemen in verband met de hoge rekeningen te voorkomen. Moeilijker te controleren dan ooit: Madrid zag groothandelsstroom op 13 september de grens van 154 euro per megawattuur (MWh) overschrijden, maar zoals Formiche vervolgt, heeft zelfs “de belangrijkste EU-benchmark, die op Duitsland is gebaseerd, afgelopen vrijdag records gebroken door het cijfer van 97,25 euro per megawattuur (MWh) aan te raken. Tegelijkertijd bereikte de Franse tegenhanger een historisch hoogtepunt van 100,4 €/MWh. Om dit in de juiste context te plaatsen: het Europese gemiddelde lag begin 2020 rond de 36 euro/MWh”, een teken dat de prijsstijgingen oncontroleerbaar kunnen zijn.

In dit verband staan de structurele problemen die door Covid-19 in een stroomversnelling zijn geraakt, nu los van de pandemie, waarvan de economische gevolgen eerst, in 2020, een symmetrische crisis voor alle geavanceerde economieën hebben veroorzaakt, en nu een fase van acute onzekerheid en volatiliteit die de grenzen en tegenstrijdigheden van het moderne systeem blootlegt. Een onzekerheid die geen verband lijkt te houden met de cyclus van openingen/sluitingen, met de tendens van vaccinaties, met de tendens van Covid-besmettingen, maar veeleer met het ontstaan van verschillende kritieke punten van het systeem, die in de grondstoffen hun valpunt hebben naarmate de moeilijke coëxistentie tussen reële economie, financiën, handel op het gebied van de hulpbronnen aan de basis van ons systeem naar voren komt.

Vertaling: elementen

Oorspronkelijke tekst: https://it.insideover.com/energia/lera-della-grande-incertezza-per-materie-prime-ed-energia.html

En: L’ère de la grande incertitude pour les matières premières et l’énergie : Euro-Synergies (hautetfort.com)Categorieën:Economie, Europese Unie, Geopolitiek, pandemie

Tags: , , , , ,