Afghanistan, het spel van de schaduwen

Marco Valle (2021)

Rudyard Kipling droeg zijn mooiste gedichten – The Barrak Room Ballads – op aan de nederige soldaten van koningin Victoria, de arme Tommies die de limes van Britannia verdedigden, het grote koninkrijk van de weduwe Windsor. De verzen vertellen over zwoegen en ellende, heldendom en tragedie: de last van het keizerrijk door de ogen van de dunne rode lijn, die dunne rode lijn die zich uitstrekt van Afrika en Hongkong tot aan de poorten van Afghanistan, de noordwestgrens. Een dunne rode lijn van kanonnen, uniformen, mannen.

Eén “ballad” in het bijzonder valt op door zijn rauwheid. In The Young British Soldier geeft de veteraan de rekruut adviezen van onschatbare waarde, zowel praktisch als gedragsmatig, tot aan de laatste gruwelijke waarheid: “En als je gewond en verlaten bent,/en de Afghaanse vrouwen komen snijden in wat er over is,/ trek je pistool en schiet jezelf door het hoofd/en ga naar God als een soldaat”.

Deze waarschuwing is niet onbelangrijk en bevestigt hoe de herinnering aan de Anglo-Afghaanse oorlogen (1839-42 en 1878-80) aan het begin van de 20e eeuw nog steeds brandde. Voor de Britten was het een nachtmerrie, synoniem met vreselijke nederlagen – veel erger, voor de rust van onze Anglofiel, dan Amba Alagi of Adua… – Het hoogtepunt was de waanzinnige terugtocht uit Kaboel in 1842: een dodenmars van 4500 soldaten en meer dan 14.000 burgers.

Beter om te vergeten. Niets vreemds: de Britten (en hun historici…) zijn specialisten in uitwissen, in amnesie. De Afghaanse oorlogen (evenals de nederlagen van de Zoeloes en de bloedige schermutselingen in Soedan met de Mahdisten) zijn slechts details. Minimaal. Onbelangrijk. Voor de Britse editie is de openbaring van het dode rijk dus altijd een goede zaak. Die aan de overkant van het Kanaal, zoals het rentmeesterschap van de Napoleontische herinnering, volgen dit voorbeeld.

Gelukkig heeft een Schotse historicus, William Dalrymple, eindelijk de ramp van het Anglo-Indische leger in Centraal-Azië aangepakt. Met een frisse blik. In zijn boek Return of a King. The battle for Afghanistan (Bloomsbury, 2013), onderzocht de Caledonische academicus de mislukking van Albions expedities in Centraal-Azië. Hij heeft getracht de redenen, motieven en contexten te begrijpen.

Dalrymple’s diagnose is meedogenloos. Voor Londen was Afghanistan in de negentiende en twintigste eeuw het vooruitgeschoven bastion tegen de opmars van de tsaristische Russen (het Grote Spel dat Kipling in Kim beschrijft) naar de warme zeeën en India, de parel in de kroon. Vandaar het onbezonnen idee om een onoverwinnelijk land te veroveren. Een militaire dwaasheid en een politieke dwaasheid. De auteur belicht nauwgezet de onervarenheid van de generaals en hun onderschatting van de militaire capaciteiten van de Pashtun en Tadzjik stammen, om nog maar te zwijgen van het onvermogen van de politici om de complexiteit van de Afghaanse stammenrealiteit te begrijpen.

De verhalen van eergisteren lijken angstaanjagend veel op die van gisteren (de invasie van de Sovjet-Unie) en vandaag (de westerse “missie”). De gelijkenissen zijn opmerkelijk, de toevalligheden verrassend. Dezelfde grenzen, dezelfde clans, dezelfde routes, dezelfde plaatsen. Het resultaat is hetzelfde: de terugtrekking, het strijken van de vlag. Afghanistan wordt opnieuw bevestigd als de “graftombe van keizerrijken”.

Vandaar de vragen. Waarom is dit onherbergzame en uiterst arme land altijd het doelwit geweest van veroveringen en het toneel van conflicten? Waarom is deze desolate woestenij oncontroleerbaar en zijn de volkeren – een mozaïek van etniciteiten, een puzzel van clans en families – ontembaar? Sinds Alexander de Grote is Afghanistan voor buitenstaanders een raadsel gebleven. Waarom is dat zo?

Eugenio Di Rienzo geeft een serieus, welbespraakt en onconventioneel antwoord in zijn boek Afghanistan, il Grande Gioco. Deze professor, die moderne geschiedenis doceert aan de Sapienza Universiteit van Rome en de roemruchte Nuova Rivista Storica leidt, reconstrueert de gebeurtenissen in Afghanistan en plaatst ze meesterlijk in de geopolitieke processen van die tijd. Op basis van uitstekende documentatie (het resultaat van een opmerkelijk archiefwerk), verklaart Di Rienzo de huidige gebeurtenissen door ons mee terug te nemen naar 1914. Op de “kanonnen van Augustus”. Toen het allemaal begon.

Enkele dagen na de moord in Sarajevo op de erfgenaam van Frans-Jozef, ontplofte Europa. De lange moorddadige golf bereikte ook het verre emiraat Kaboel, de meest ondankbare bestemming (afgezien van het theocratische Tibet en de diverse lappendeken van het Arabisch Schiereiland) voor elke carrièrediplomaat. Plotseling is deze afgelegen Aziatische staat onderdeel geworden van een wereldwijd conflict. Te midden van duizend moeilijkheden bereikte een Duits-Osmaanse missie de hoofdstad om emir Habibullah ervan te overtuigen zich aan te sluiten bij een hypothetische pan-Islamitische beweging en een oorlog te beginnen tegen Brits-Indië en Tsaristisch Rusland. Een slimme maar onrealistische strategische en geopolitieke keuze. De grote moslimopstand bleef een illusie en de frontlinies stabiliseerden zich ver, te ver, uit het zicht van de vorst.

De voorzichtige heerser – hoewel Anglofoob en Russofoob – houdt zich doof, houdt de Duits-Turkse legers in de gaten en wijst de Teutoonse Lawrence uiteindelijk beleefd af met veel mooie woorden maar zonder verbintenis. De missie mislukte – zoals alle andere pro-Duitse pogingen van opstandelingen in het Midden-Oosten en Azië – maar Berlijn vergat Kaboel niet. Na de val van de Kaiser hernam de Weimarrepubliek – een veel ernstiger staat dan het fatale beeld dat er nog steeds van bestaat – een even onbevooroordeelde als ambitieuze Aziatische politiek, met Afghanistan als een van haar geo-economische oriëntatiepunten.

Tussen 1923 en 1939 stelde Duitsland, opnieuw een industriële mogendheid zonder territoriale aantrekkingskracht, zich voor als de ideale partner voor het miserabele maar trotse emiraat en investeerde aanzienlijk kapitaal in de modernisering van het land. Een dynamische aanwezigheid die onmiddellijk zijn lastige buren alarmeerde: de Britse regering in Delhi en de Sovjet-Unie. In de loop der jaren trachtten beide mogendheden de binnenvallende Duitsers te marginaliseren en probeerden zij het land in hun voordeel in hun invloedssfeer te krijgen. In een verontrustend “schaduwspel” hebben de Sovjets en de Britten herhaaldelijk binnenlandse onrust gezaaid en gedreigd met invasie en economische chantage. Het mocht allemaal niet baten. Ongelooflijk genoeg kon Kaboel, ondanks dynastieke crisissen, clanvetes en de vreselijke ellende van het volk, zijn handelingsvrijheid behouden en een autonoom buitenlands beleid voeren, ogenschijnlijk dubbelzinnig, maar succesvol.

Zoals Prof. Di Rienzo in herinnering brengt, probeerde het Italië van Mussolini in die tijd ook een politieke en economische ruimte in Centraal-Azië af te bakenen. Met gemengde resultaten. Ondanks de inspanningen van Italiaanse diplomaten – in de eerste plaats ambassadeur Piero Quaroni – bleven de betrekkingen en uitwisselingen bescheiden. De fout ligt wederom bij bekrompen en achterhaalde visies. In de woorden van de auteur: “Zoals in het geval van de exploitatie van de Iraakse olierijkdommen, bleek het Italiaanse buitenlandse beleid, verankerd in het dogma van “territoriale verwerving” en niet in staat het moderne concept van “invloedssfeer” te begrijpen, ontoereikend om het hoofd te bieden aan de ervaren diplomatie van de voormalige koloniale staten, die het ontbreken van een ander strategisch doel dan de bescherming van de belangen van de “mediterrane achtertuin” ontkenden. Een culturele achterstand die de Italiaanse oorlogsinterventie van juni 1940 en de daaropvolgende gebeurtenissen zou kenmerken (en afstraffen). Een belangrijk feit waar mevrouw Mogherini over na zou moeten denken.

Laten we naar het jaar 1939 gaan. In dat jaar bereikte de Britse ongerustheid een hoogtepunt met de aankondiging van het Molotov-Ribbentrop Pact. De overeenkomst tussen de twee belangrijkste totalitaire mogendheden – een complex proces, dat op bewonderenswaardige wijze is bestudeerd door professor en Eugenio Gin in Le potenze dell’Asse e l’Unione Sovietica (Rubbettino editore) – verstoorde het geopolitieke kader van die tijd. Overal. Zelfs in Afghanistan. Zoals Di Rienzo opmerkt “werden dankzij deze overeenkomst de oude Russische ambities om de Dardanellen, de Perzische Golf en de Golf van Bengalen te bereiken gecombineerd met die van het Derde Rijk, dat vastbesloten was de door Frankrijk en Engeland verworven machtsposities in het Midden-Oosten, Azië en India te ontmantelen, gebruik makend van de overeenkomst die tussen Arabisch irredentisme, islamitisch extremisme en nazisme tot stand was gebracht”.

Een unieke kans, vol buitengewone implicaties, maar ongelooflijk verloren. Verspild. Hoe dan ook, in deze maanden is Afghanistan weer centraal komen te staan. De stoffige binnenplaats van Kaboel was het centrum van duizend manoeuvres, complotten en samenzweringen; de Khyber-pas, de grens, was plotseling veranderd in een klein front in de grote wereldoorlog. Stammen (goed betaald door agenten van de as-mogendheden) kwamen in opstand, Indiase nationalisten zaten koortsachtig te wachten op de vijanden van Groot-Brittannië. Een onbekend maar dodelijk spel waarin Italië, dankzij Quaroni, een belangrijke rol speelde. Daarna volgde alles elkaar in snel tempo op: de breuk tussen Hitler en Stalin, de Russische veldtocht, Stalingrad, de ineenstorting van Duitsland. In 1943 vergaten de Afghaanse heren met pragmatisme hun Hitleriaanse sympathieën en hervatten zij hun politiek van evenwicht tussen de USSR en het Westen. Nu de Britten uit beeld waren, was het de beurt aan de Amerikanen en (opnieuw) de Sovjets. Koning Zaher Shah (een gecultiveerd en gedesillusioneerd man, verliefd op Italië) en zijn eerste minister (en zwager) Mohammed Daoud vragen iedereen om geld, wapens en rust. Een precair maar functioneel evenwicht. Voor Afghanistan en de wereld.

Alles stopte in 1973. Daoud onttroonde zijn koninklijke verwant en riep een bizarre republiek uit met de steun van pro-Sovjet generaals. Als dank hebben de ondankbare plaatselijke communisten hem en zijn hele familie in 1978 afgeslacht, een onwaarschijnlijke Afghaanse arbeidersrevolutie uitgevonden, en daarna zijn ze onmiddellijk begonnen elkaar af te slachten. In december 1979 gaf de secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie, Leonid Brezjnev, uit afkeer van de Afghaanse kameraden, het bevel tot de invasie. Wat een eenvoudige politieoperatie had moeten zijn (de gebruikelijke hulp aan een “zusterpartij”) werd een tragedie die de opstand tegen het Rode Leger ontketende en – ingekaderd in de dubbelzinnige manoeuvres van de Saoedi’s en de Pakistanen – de steun van de VS aan fundamentalisten overal ter wereld (met inbegrip van de toen jonge en “betrouwbare” Saoedische miljardair Osama Bin Laden) bepaalde.

Het eindigde allemaal in 1989 met de implosie van de USSR. Een overwinning voor het Westen. Ogenschijnlijk. Weinigen, zeer weinigen, hebben de risico’s en gevaren van de “Afghaanse schorpioen” en dit dorre, lege stuk van de aardbol begrepen (en begrepen). De ongelooflijke kortzichtigheid van de kanselarijen, de vreemde onverschilligheid van de geheime diensten moeten ons aan het denken zetten.

Eugenio Di Rienzo doet geen concessies. Toen het “Boze Rijk” van de Sovjet-Unie ineenstortte, kon geen enkele president, geen enkele analist en geen enkele generaal “destijds voorzien dat dezelfde kracht die het Rode Leger had verpletterd, op een ochtend in september 2001 het luchtruim boven New York zou schenden, waardoor voor duizenden Amerikanen de oorlog van anderen zou veranderen in een oorlog in eigen land.

Kortom, het is tijd voor politiek realisme. Van analyse en ratio. Van historische projecten. Helaas heeft de westerse wereld decennialang een tekort aan “nieuwigheid” gehad en is zij gestopt met denken in termen van grootse politiek. De fouten zijn zwaar, misschien zonder remedie. In de Levant, in Afrika, in het Midden-Oosten, in Centraal-Azië. In Afghanistan. De auteur is pessimistisch. We zijn terecht bang.

“En de Afghaanse vrouwen komen en hakken af wat er over is,/ slepen je naar je geweer en schieten je in het hoofd/ En ga naar je God als een soldaat”.

Vertaling : rv

Oorspronkelijke tekst : https://www.destra.it/home/afghanistan-il-gioco-delle-ombre-un-libro-per-capire/

En: http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2021/08/16/afghanistan-le-jeu-des-ombres-un-livre-pour-comprendre-6332428.html

Bron: Eugenio Di Rienzo, AFGHANISTAN, il Grande Gioco, Salerno editrice, Rome 2014, 189 p., 12,00 euroCategorieën:Geopolitiek

Tags: ,