Over een interview met Sergio Romano over de concurrentie tussen de VS en China

(2021)

In een gesprek met Libero, beschrijft Sergio Romano de koerswijziging van de Verenigde Staten: de overgang van een isolationistische president, en dus niet vijandig tegenover de Europese integratie, naar een keizer die de Amerikaanse hegemonie in de wereld wil herstellen.

Maar de herbevestiging van de (onbetwistbare) uniciteit van de Amerikaanse macht in de wereld gaat uiteraard ten koste van de Europese landen, aangezien “wereldleiderschap altijd betekent dat macht wordt ontnomen aan andere onderdanen”, van wie wordt verlangd dat zij terugkeren naar de rol van cliëntstaten van de overzeese meester.

Het Atlantisch bondgenootschap nieuw leven inblazen”, aldus Romano, “heeft slechts één betekenis: wij, de Verenigde Staten, hebben de leiding over het veiligheidsbeleid in de wereld, wij hebben het monopolie van de macht en wij alleen nemen de beslissingen. Ook: we beschermen onze bondgenoten. Maar dit alles vormt een belemmering voor de Europese integratie.

Wat de betrekkingen met Rusland betreft, herhaalde Romano wat hij altijd heeft verklaard, namelijk dat Moskou de uitbreiding en versterking van de NAVO in de Baltische staten en Oost-Europa, met name aan zijn grenzen, met “objectieve vijandigheid” beoordeelt. Als Biden in staat is deze zorgen te begrijpen, zegt Romano, zal dat goed zijn voor de wereld.

Het heeft geen zin om de Krim vanuit een anti-Russisch perspectief te bekijken, aangezien de Krim nu Russisch is en dat zal blijven. In dit verband een interessant voorbeeld: “Laten we niet vergeten dat Chroesjtsjov het schiereiland in 1954 aan Kiev heeft afgestaan, zoals een rijke industrieel de sleutels van zijn Ferrari aan een werknemer geeft om een ritje mee te maken”…

Tot slot uitte de heer Romano zijn verbijstering over het idee van de heer Biden om een “liga van democratieën” op te richten en zei hij: “Die hebben we niet nodig. Wat is het nut? Om te zeggen dat Xi Jinping niet democratisch is? Objectief gezien, lijkt het mij een anti-Chinees gebaar.

“Hebben wij Europeanen er belang bij de Chinezen lessen in democratie te geven? – Nee. Biden is geen Trump. Biden is geen Trump, en ik zou willen toevoegen gelukkig. Maar hij zal nooit toegeven dat de VS China nodig heeft als tegenstander. Wij Europeanen, daarentegen, hebben China helemaal niet nodig […]. En Beijing aanvallen op de kwestie van besmetting lijkt mij het ergste.

De Australische primeur en de Chinese uitdaging

Wat dit laatste punt betreft, hebben we nog een primeur die de stelling zou versterken dat het coronavirus in het Wuhan-laboratorium werd gecreëerd en uit de hand liep. Sky News Australia, dat over bewijzen beschikt van vleermuizen in het biolab van Wuhan waarop onderzoekers riskante experimenten hebben uitgevoerd, heeft deze bewering gedaan.

Een bizarre primeur, want het maakt niet uit of er vleermuizen waren of niet, aangezien onderzoekers in het lab zeiden dat ze onderzoek deden naar virussen van vleermuizen, waaronder SARS, dat in 2002 welig tierde in China (het is duidelijk dat een biolab dat bestudeert, net zoals het duidelijk is dat het biolab in Fort Detrick “de meest gevaarlijke ziekteverwekkers ter wereld” bestudeert).

Wij zullen niet ingaan op details, die ons op dit ogenblik niet interesseren, maar ons beperken tot het waarnemen van de oorsprong van de nieuwe primeur, Australië, en tot het opmerken van een chronologisch toeval.

Het nieuws komt op een moment dat de grootste staat van Australië (dat een federatie is), West-Australië, heeft opgeroepen tot een minder vijandig beleid ten opzichte van China, en heeft uitgelegd dat het niet een kwestie is van “door de knieën gaan” voor Peking, maar van het initiëren van een meer “rationeel” beleid ten opzichte van de Aziatische reus. Na de primeur van Sky News Australia, denken wij dat deze oproep aan kritiek onderhevig zal zijn geweest.

De concurrentie met Peking zal lang duren en het zal helaas even wennen zijn aan deze afwisseling van hoog- en laagspanning, deze stroom van nervositeit die door de wereld loopt, functioneel en noodzakelijk voor de heropleving van het wereldleiderschap van de VS.

Er zit een ironie in dit alles. Het presidentschap van Biden zou de bladzijde willen omslaan van de neocon-gekte die zoveel rampen heeft veroorzaakt in de Verenigde Staten en vooral in de wereld, en zou willen terugkeren naar de glorie van democratische presidentschappen à la Kennedy (dat is althans het beeld dat in de officiële verhalen wordt geschetst, de werkelijkheid is heel anders).

Terugkeer, dat wil zeggen, naar de dagen dat de VS alleen zijn zachte macht en morele overtuiging hoefde aan te wenden om het Westen aan zich te onderwerpen en bedreigingen van buitenaf op afstand te houden, waarbij oorlog slechts een uiterste redmiddel was.

Maar helaas is de concurrentie met China ver verwijderd van dit ideale model. De nervositeit waarmee ze is doordrenkt en de opruiende propaganda waarmee dit alles gepaard gaat, vibreren nog steeds van alle neocon-waanzin die dit presidentschap naar het register van slechte herinneringen zou willen verbannen.

Vertaling: rv

Originele tekst: https://piccolenote.ilgiornale.it/51835/lintervista-di-sergio-romano-e-la-competizione-usa-cina  

En: A propos d’un interview de Sergio Romano sur la compétition entre les États-Unis et la Chine : Euro-Synergies (hautetfort.com)Categorieën:Geopolitiek

Tags: , , , , , ,