De symboliek van de slang in de Griekse mythologie

(2021)

In de mythologie en religie, en met name in de Griekse mythologie, verwijst de term chtonisch (van het Oudgriekse χθόνιος khthónios, “behorend tot de aarde”, “van de aarde”) naar of verwijst hij naar de goden of geesten van de onderwereld, in tegenstelling tot de hemelse godheden, met name Hades en Persephone. Al deze godheden waren tegelijkertijd verbonden met de begrippen leven en dood voor zover planten, de bron en het symbool van het leven, hun wortels in de grond steken en hun voedsel uit de diepten van de aarde putten.

Het chtonische dier bij uitstek was de slang, en als zodanig verscheen hij op de caduceus van Asclepius, de god van de geneeskunde. In de Griekse mythologie was Asclepius of Asclepios (Grieks Ἀσκληπιός), Aesculapius voor de Romeinen, de god van de geneeskunde en de genezing, die in Griekenland op verschillende heiligdommen werd vereerd. Asclepius werd het centrum van volksverering. Tempels werden gebouwd ter ere van hem in elke stad in Griekenland. Massa’s mensen brachten de nacht door in speciale kamers waar ze sliepen. Daar hoopten zij dat de god hen rechtstreeks zou genezen door een verschijning in een droom of dat hun dromen genezing of tekens zouden aangeven die de tempelpriester kon interpreteren.  De macht om de doden op te wekken was het motief voor de god Zeus om het leven van Asclepius te beëindigen. De god Zeus was niet erg gelukkig met de wederopstanding van stervelingen, omdat hij vreesde dat dit de orde in de wereld zou bemoeilijken. Asclepius steeg op naar de hemel en werd het sterrenbeeld Serpentarium.

Er zij op gewezen dat de slang een zeer aanvaard dier was in het oude Griekenland. Als dier van de ziel was de slang bijzonder verbonden met het graf en vooral met dat van de held, voorgesteld als een symbool van vruchtbaarheid en overleving. Deze bijzondere functie van de slang ontwikkelde zich vanuit zijn positie als het beschermende dier van het huis, hoewel de Grieken zelf soms suggereerden dat het merg van de beenderen van een lijk een slang werd. De slang is ook een religieus icoon, een voertuig van het heilige waardoor de metafysische werkelijkheid en de oerwaarheden in de Griekse verbeelding worden gemanifesteerd. Men behoeft slechts te kijken naar de voornaamste Griekse mythen: de kosmogonische strijd tussen Zeus en Typhon, de strijd van Apollo met de slang Python om het bezit van het heiligdom van Delphi, de strijd van Cadmus met de Thebaanse slang, en de inwijdingsreizen van o.a. Jason in Colchis, Herakles in de Tuin der Hesperiden, Medusa en Perseus.

Binnen de mythe speelt de slang een prominente rol met meerdere betekenissen en interpretaties zoals het feit dat de slang wordt ontdaan van ouderdom door herboren te worden, de relatie met genezing en het vermogen om leven te herstellen, haar relatie met de mannelijke fallus en vrouwelijke vruchtbaarheid, met eeuwigheid en haar late configuratie als symbool van de tijd die tot zichzelf terugkeert, haar rol als bewaker van de bronnen van leven en onsterfelijkheid; overtuigingen over haar androgynie, haar alwetendheid, haar agressiviteit, haar slapeloosheid, haar ontwaken, evenals haar vereniging met de duistere krachten en haar beschouwing als een wezen dat de overgang tussen niveaus maakt, vergemakkelijkt of belemmert, en zo de ruimte zelf van de huidige werkelijkheid doorbreekt. Kortom, het geloof in een bijzondere kracht, gevestigd, uitgestraald, inherent of gesymboliseerd in de slang, een kracht, een energie gericht op de kant van het primordiale, de zuivere en enige kracht: kortom, het leven, met al zijn paradoxen en complexiteiten.

Anderzijds is het thema van de slang begrepen als de ziel van de doden niet al te objectief, aangezien de term “ziel” wordt gebruikt zonder dat wordt nagedacht over de relatie tussen de psyche als de ziel van de doden en de slang. Hesiodus beschreef het afwerpen van een slang met de woorden “alleen de psyche blijft over”. Het is mogelijk dat de toeschrijving van de psyche aan een slang verband houdt met de zeldzame kracht om de huid af te werpen die dit dier bezit.

De analyse van dit symbool in de Griekse cultuur toont aan dat de mythe van de slang nooit echt is gestorven, aangezien haar veelzijdige morfologie, haar vermogen tot aanpassing en de lange lijst van mythen en religieuze situaties waarmee zij verbonden was, haar een lang voortbestaan garandeerden, waarvan de boodschap is de mens dichter bij het onbegrijpelijke te brengen.

In de Griekse mythologie kunnen we Typhon noemen, zoon van Gaia, van de aarde en van Tartarus, de afgrond van het ondergrondse, d.w.z. een monster van chtonische oorsprong. Hesiodus, in de Theogonie, schrijft:

“Van zijn schouders kwamen honderd koppen van slangen, verschrikkelijke draken, prikkend met hun donkere tongen. Uit de ogen van hun onuitsprekelijke hoofden, onder hun wenkbrauwen, straalde vuur. Uit al hun hoofden spoot vuur toen ze keken.

In allen waren er stemmen die een gevarieerd en onuitsprekelijk gerucht lieten horen; soms stootten zij articulaties uit, alsof zij de goden wilden verstaan; (…) anderen, de riguidos van een meedogenloze leeuw (…) weer anderen sisten en de enorme bergen weergalmden het. (Theogonie 836-68)

De schrijver José Carlos Fernandez benadrukt de symboliek van de slang op de volgende punten:

    – Wijsheid, van de volmaaktheid en dynamiek van het Werkelijke; het vertegenwoordigde ook psychische regeneratie en onsterfelijkheid.

    – Hij is het beeld van de ziel die reïncarneert en “een nieuwe huid aantrekt”. Het verwijst ook naar de eerste lichtstraal die van het Goddelijk Mysterie uitgaat.

    – Hij is een symbool van Eeuwigheid, van wat zonder onderbreking is gebeurd.

    – Bovendien, om de vorige betekenis te vervolledigen, is de slang een symbool van de tijd en zijn cycli.

    – Zoals bijna alle vroege symbolen is de slang een dubbel symbool: het licht, zowel lichamelijk als geestelijk, maar ook een symbool van zijn schaduw, van de duisternis van de materie, van het kwaad, van de spiraalvormige substantie die de ziel gevangen houdt in haar draaikolk.

    – De slang is het symbool van de Geestelijke Zon (de Centrale Zon van de occulte tradities) en van haar “lichaam”, de zichtbare Zon; symbool dus van de Schepper Logos zowel als van de Intelligentie die in de Eeuwigheid zweeft. Maar ook, bijvoorbeeld, in Egypte, was de slang astronomisch verbonden met verduisteringen, als een slang die de zon wil verslinden, bijvoorbeeld, Apap in Egypte.

    – Met verschillende hoofden in krampachtige bewegingen, is de slang het symbool van de menselijke hartstochten, maar ook van psychische krachten.

    – De slang is een symbool van het grote Ene Leven, de Jiva-Prana van de Hindoes, en van zijn beweging, die de werelden tot bestaan roept.

    – Maar ook van de dood en van de gids die de overledene begeleidt, in het onzichtbare koninkrijk.

    – Het verwijst naar de wijzen, de eeuwig levenden, maar ook naar de ontlichaamde zielen.

    – De slang is een symbool van seksuele energie, van lichamen die hun vorm trachten te bestendigen, en van zielen die zichzelf trachten te bestendigen in hun onveranderlijke essenties.

    – De slang is het symbool van de aarde, van haar energieën en haar mogelijkheden, de “moeder van alles wat beweegt” van de heilige teksten van de Hindoes.

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: https://animasmundi.wordpress.com/2021/07/09/el-simbolismo-serpentino-en-la-mitologia-griega/

En: Le symbolisme du serpent dans la mythologie grecque : Euro-Synergies (hautetfort.com)

Bron: Bremmer, J. N. “Le concept de l’âme dans la Grèce antique”. Ediciones Siruelas.Categorieën:Mythologie

Tags: , , , , ,

1 reply

Trackbacks

  1. El simbolismo serpentino en la mitología griega | ANIMASMUNDI