Afghanistan: de VS druipen af, komt Turkije in de plaats?

(2021)

Het is nog niet duidelijk of Ankara een akkoord zal kunnen bereiken met de Taliban en de NAVO-missie zal kunnen voortzetten.

Onlangs hebben verschillende media gemeld dat na de definitieve terugtrekking van het Amerikaanse leger uit Afghanistan, het Turkse leger zijn plaats zou kunnen innemen. Tenminste, om de veiligheid van de internationale luchthaven van Kaboel te waarborgen, omdat het risico groot is dat de Taliban (een in Rusland verboden organisatie) – om objectieve redenen en eigenaardigheden van hun politiek – de hoofdstad van het land in chaos zouden kunnen storten.

Deze verklaringen hebben aanleiding gegeven tot verschillende belangrijke interpretaties:

1) Turkije zal de VS vervangen omdat het lid is van de NAVO. De deal werd naar verluidt gesloten tijdens de laatste top van het Noord-Atlantisch Bondgenootschap – en Joe Biden vond toen een gemeenschappelijke basis met Recep Tayyip Erdogan. Aldus draagt Washington de (vermoedelijk gedeeltelijke) veiligheid van Afghanistan over aan Turkije, terwijl Ankara zijn dividenden krijgt, waaronder de mogelijkheid om een pan-Turkse strategie in de regio te bevorderen.

2) Turkije heeft zijn eigen besluit genomen en met de Taliban over deze kwestie onderhandeld. Bovendien zal Pakistan, dat de strategische partner van Turkije is en enige invloed heeft op de Taliban, Ankara op alle mogelijke manieren helpen. Dit alles gebeurt tegen de wil van de Verenigde Staten, en Turkije ziet zichzelf als een nieuw geopolitiek centrum dat sterk genoeg is in Eurazië om zijn eigen beleid te voeren.

3) De aankondiging was opzettelijk, ten einde de attitudes binnen en buiten Turkije te peilen, de juiste beoordelingen te maken, de zwakke punten van deze aanpak aan het licht te brengen en de krachten te identificeren die het concept actief bekritiseerden of steunden.

Het is echter moeilijk te zeggen hoe serieus deze specifieke strijdkrachten in Turkije verwachtten Afghanistan binnen te gaan – en hoe zij hun aanwezigheid precies voorstelden. Het is mogelijk dat de ervaring met het gebruik van de Moslimbroederschap in Libië Turkije ertoe heeft aangezet dezelfde proxy force-methode (onder directe leiding van Turkse superieuren) ook in Afghanistan toe te passen. Maar de ontwikkeling van dit verhaal heeft aangetoond dat de wil en het vermogen niet op elkaar zijn afgestemd.

Mohammad Naeem, voorzitter van het Taliban Politburo, gaf op 3 juli 2021 een interview aan de Koerdische TV-zender Rudav. Op de vraag “Wat vindt u van het nieuws dat Turkije de Amerikaanse bases en een luchthaven in Afghanistan heeft geërfd? Zoals u weet, zijn er gesprekken tussen de VS en Turkije over deze kwestie”, antwoordde hij als volgt:

“De kwestie van de buitenlandse troepen en hun terugtrekking is reeds afgerond. Volgens ons verdrag moeten alle troepen teruggetrokken worden, behalve de diplomatieke missies. Deze kwestie is afgehandeld. Al degenen die in ons land willen blijven, zullen we zeker als indringers beschouwen. Ze moeten hier niet blijven met militair geweld. We zullen echter goede betrekkingen met hen allen hebben… Wij verwachten internationale steun van buurlanden en regionale landen. Onze betrekkingen met andere landen zullen goed zijn, maar de aanwezigheid van buitenlandse troepen wordt volledig afgewezen.”

De woordvoerder van de Taliban gaf een ontwijkend antwoord. Enerzijds wees hij de militaire aanwezigheid van wie dan ook af, maar anderzijds bevestigde noch ontkende hij de mogelijke toekomstige betrokkenheid van Turkije bij de beveiliging van verschillende plaatsen in Afghanistan. Militaire aanwezigheid kan iets anders zijn dan de uitvoering van veiligheidsmaatregelen, ook die waarbij de Taliban zelf belang hebben, aangezien de Taliban theoretisch voor elke taak een beroep kunnen doen op externe strijdkrachten.

Maar het Amerikaanse standpunt over terugtrekking en voortzetting van de samenwerking met de officiële Afghaanse autoriteiten geeft een duidelijker beeld.

Tijdens een persconferentie op 2 juli 2021, zei Pentagon woordvoerder John Kirby:

“Als onderdeel van ons terugtrekkingsproces heeft de minister van Defensie een plan goedgekeurd om het commando over onze missie in Afghanistan over te dragen van generaal Scott Miller aan generaal Frank McKenzie. Deze overdracht zal naar verwachting eind deze maand ingaan.

Generaal McKenzie behoudt zijn volledige gezag als bevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten in Afghanistan. Hij zal gebruik blijven maken van zijn bevoegdheid om alle antiterroristische operaties uit te voeren die nodig zijn om het vaderland te beschermen tegen dreigingen die uitgaan van Afghanistan.

En hij zal leiding geven aan de inspanningen van de VS om logistieke, financiële en technische steunmogelijkheden voor de Afghaanse strijdkrachten te ontwikkelen zodra onze terugtrekking is voltooid. Als onderdeel van de nieuwe overeenkomst heeft de minister ook zijn goedkeuring gehecht aan de oprichting van de U.S. Forward Force Afghanistan, die zal worden geleid door vice-admiraal Peter Waisley van de marine. Vice-admiraal Waisley krijgt zijn basis in Kaboel en zal worden bijgestaan door brigadegeneraal Curtis Buzzard, die het Defense Security Directorate in Afghanistan zal leiden.

Dit bureau zal in Qatar gevestigd zijn en financiële steun verlenen aan de Afghaanse nationale defensie- en veiligheidstroepen, waaronder, op termijn, steun voor het onderhoud van vliegtuigen. Deze verandering in structuur en leiding en de overdracht vandaag van de luchtmachtbasis Bagram aan de Afghaanse nationale defensie- en veiligheidstroepen zijn belangrijke stappen in ons terugtrekkingsproces, dat een kleinere militaire aanwezigheid van de VS in Afghanistan weerspiegelt.

Die aanwezigheid zal zich de komende tijd op vier gebieden blijven concentreren. Ten eerste, het beschermen van onze diplomatieke aanwezigheid in het land. Ten tweede, ondersteuning van de veiligheidseisen op de internationale luchthaven Hamid Karzai. Ten derde, voortdurende advisering van en bijstand aan de Afghaanse nationale defensie- en veiligheidstroepen, waar nodig. En ten vierde, steun voor onze antiterrorisme inspanningen.”

Het besluit om dit extra commando op te richten werd op dezelfde dag, 2 juli, genomen door de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin. Er zij op gewezen dat de chef van het Pentagon vorige week een bezoek heeft gebracht aan Tadzjikistan en Oezbekistan, waar hij regionale veiligheidskwesties en de samenwerking met het Amerikaanse leger heeft besproken.

We zien dus dat het beperkte Amerikaanse contingent toch in Afghanistan zal blijven. Het is onduidelijk of dit deel uitmaakt van de afspraken die met de Taliban zijn gemaakt (zo zou het toestaan van diplomatieke missies automatisch kunnen betekenen dat er gespecialiseerd personeel is om die missies te beveiligen).

Vice-admiraal Wemel’s team zou tenminste in Kabul zijn, zoals officieel verklaard. Het is mogelijk dat de Verenigde Staten en de officiële autoriteiten die zij steunen trachten een stabiele veiligheidsgordel rond Kaboel en bijkomende speciale zones binnen de hoofdstad te creëren, zoals is gebeurd tijdens de bezetting van Bagdad in Irak.

Het hoofd van de Bijstandsmissie van de VN in Afghanistan (UNAMA), Deborah Lyons, heeft op 6 juli in Doha een ontmoeting gehad met het onderhandelingsteam van de Taliban. Beide partijen waren het erover eens dat vredesbesprekingen de enige oplossing moeten zijn voor een politieke regeling in Afghanistan. De dag voordien hadden de Taliban echter de controle over de noordgrens van het land in gevechten veroverd, waaruit precies bleek wat voor beleid zij voerden. De situatie blijft gespannen en indien het geweld nog toeneemt, zullen duizenden nieuwe vluchtelingen hun toevlucht zoeken in de buurlanden Iran, Pakistan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan.

Vertaling : rv

Oorspronkelijke tekst: https://katehon.com/ru/node/78007

En: Afghanistan: les États-Unis partent, la Turquie arrive? : Euro-Synergies (hautetfort.com)Categorieën:Geopolitiek

Tags: , , , , , , ,