De voortdurende weerstand van de Japanse filosofie tegen globalisering

Troy Southgate (2021)

Sommigen gebruiken de inspanningen van de school van Kyoto om de intellectuele uitwisseling tussen Oost en West te vergemakkelijken als een handig excuus om het zogenaamde multiculturalisme te bevorderen. Maar hoewel de meer open houding van Japan tegenover het Westen vanaf het einde van de 19e eeuw veel van zijn leidende denkers ertoe bracht de filosofie en metafysica van Kant, Schelling, Hegel, Nietzsche, Heidegger en anderen diepgaand te onderzoeken, was de school van Kyoto een reactie op de opdringerigheid van de moderne wereld en blijft zij zich dus sterk verzetten tegen de verderfelijke waarden van het globalisme. Zoals de filosoof van de derde generatie van de beweging, Ueda Shizuteru, uitlegt: “Het moet gezegd worden dat de sinistere mondiale werkelijkheid van vandaag de vorming van één wereld is die de verschillen tussen Oost en West van betekenis ontdoet, en daarmee de historische onderneming van zowel Nishida als Nishitani ongeldig maakt. De hyper-systematisering van de wereld leidt tot een snel en krachtig proces van oppervlakkige maar diepe (sic) homogenisering, dat op zijn beurt wrijving en zelfs confrontatie tussen etnische groepen en hun culturen veroorzaakt; de versnelde vernietiging van de natuur; menselijke fysiologische onregelmatigheden en stoornissen, evenals de verdieping van innerlijke psychologische kloven; de verspreiding van een gevoel van leegte; en een waanzinnige, eindeloze razernij van zinloze activiteit. Ondanks pogingen om te komen tot een wereld vol verscheidenheid, maar toch verenigd door contact tussen verschillende tradities, lijkt het er niet op dat deze pogingen vandaag de dag in staat zijn de weg vrij te maken voor een wereldwijde “tegencultuur” die zich zou verzetten tegen de hedendaagse hyper-systematisering van de wereld en de daarmee gepaard gaande homogenisering”.

Er is hier weinig te vinden waarmee de gemiddelde links-liberaal zich op zijn gemak kan voelen, ondanks het feit dat het hedendaagse werk over de Kyoto-school steevast is doordrenkt van pogingen om de traditionele ideeën van zijn voornaamste protagonisten te combineren met noties van multiculturalisme, feminisme en andere vormen van politieke correctheid die uiteindelijk de mondiale kapitalistische agenda dienen.

De plotselinge blootstelling van Japan anderhalve eeuw geleden aan de Westerse wereld, na eeuwen van isolement, betekende niet dat de leidende figuren van de Kyoto School op zoek waren naar filosofische concepten die hen weg zouden leiden van het verleden van hun land en naar een nieuwe, verwesterde toekomst. Integendeel, de Kyoto-school was een reactie op de globalisering en trachtte de traditionele Japanse waarden te verdedigen door het westerse denken door een oosterse bril te bekijken. Zoals Ueda verder gaat: “Het uniforme wereldsysteem bestrijkt steeds meer verschillende gebieden en scenario’s, zodat deze verscheidenheid zelf betekenisloos wordt. Zoals asfalt in een metropool bedekt het beton van het uniforme wereldsysteem geleidelijk, maar dicht de hele wereld, zelfs wat men de ruimte noemt, en de dikte van deze bedekking komt overeen met de opening van de zich verspreidende leegte. Het is alsof, los van dit historisch vitale moment van het stellen en beantwoorden van de vraag naar het niets, dat niets – gelegen op het raakpunt tussen de verzen van de vraag en het antwoord – was leeggelopen, en het beton van het uniforme wereldsysteem was binnengestroomd om die leegte van het niets op te vullen. En nu, de stemmen overstemmend van hen die de vragen stellen en hen die ze beantwoorden, zo niet door hun mond te snoeren en ze weg te vegen, stroomt dat beton zonder einde uit.”

Misschien is het nieuws dat de omgeving van de beroemde Akropolis in Athene onlangs met beton is bedekt, tot grote ontsteltenis van milieuactivisten, een goede analogie voor deze zeer treffende uitspraak. Intussen moet duidelijk zijn dat er een enorme kloof blijft bestaan tussen degenen die een proces van wederzijdse verbetering tussen de filosofieën van Oost en West op gang willen brengen en degenen die daarentegen de saaie monotonie van de globalistische eenvormigheid willen opleggen.

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst : https://grupominerva.com.ar/2021/07/la-continua-oposicion-de-la-filosofia-japonesa-a-la-globalizacion/  

En http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2021/07/05/l-opposition-continue-de-la-philosophie-japonaise-a-la-mondialisation.html  Categorieën:Metapolitiek

Tags: , , , ,