Neoliberalisme en de “omega-val”

Pierluigi Fagan (2021)

Het begrip “omega-val” is te danken aan een Duitse fysicus-klimatoloog, H. J. Schellnhuber, die de mentale val beschrijft waardoor men ervan overtuigd raakt dat wanneer de dingen niet meer werken zoals gewoonlijk of zoals verwacht, het beeld van de wereld dat dit “zoals gewoonlijk” of “zoals verwacht” weerspiegelde, ons gebiedt te doen wat vroeger gedaan werd, maar dan krachtiger, radicaler, uitgebreider en intenser.

Het aforisme “Krankzinnigheid is steeds weer hetzelfde doen en dan andere resultaten verwachten” is toegeschreven aan verschillende zogenaamd productieve aforistische geesten, namelijk A. Einstein, B. Franklin en M. Franklin. Einstein, B. Franklin en M. Twain, vatten het mechanisme vanuit een andere hoek.

De neoliberale ideologie stelt haar schuld aan “business as usual” juist aan de kaak door een actualiserend voorvoegsel “neo” te gebruiken, dat moet worden aangebracht vóór de “business as usual” van het reeds lang bestaande liberalisme. Op het niveau van de geschiedenis van de ideeën is het altijd moeilijk te dateren, want men kan teruggaan tot de eerste vormen van een nog onvolwassen en niet erg wijdverbreide gedachte, om zo tot haar volle kracht te komen, die niettemin schatplichtig blijft aan deze veel vroegere oorsprong. In ons neoliberale geval kunnen we dus teruggaan tot de Oostenrijkse school van de jaren ’20 en ’30, tot het Mount Pelerin genootschap van de jaren ’40 en ’50, maar de onthulling van de ideologie in haar ambities om de realiteit te sturen vond zonder twijfel plaats in de jaren ’70 met een dubbele Nobelprijs. Eerst werd hij toegekend aan F. von Hayek in 1974, daarna aan M. Friedman in 1976. In de jaren tachtig werd de ambitie werkelijkheid met de Thatcher-Reagan-reeks voor het begin en de Washington-consensus (1989) voor de definitieve bevestiging. Opgemerkt zij dat Hayek de prijs kreeg op zijn 75ste verjaardag, bijna een carrièreprijs, dus men kan zich afvragen: waarom zo laat en waarom in de jaren zeventig?

Want het was in de jaren zeventig dat de westerse economie (de Amerikaanse en de Britse eerst) niet meer “als vanouds” begon te functioneren. Vandaar de inhoud van deze “neo”-versie van het liberalisme: het liberale systeem opleggen, maar dan krachtiger, radicaler, wijder en intensiever.

Hier moet een onderscheid worden gemaakt tussen de vorm en de inhoud van ideologieën. De liberale ideologie is bijvoorbeeld ontstaan in het Engeland van de zeventiende eeuw, maar vindt haar oorsprong in het Franse libertinisme van het einde van de zestiende eeuw. De inhoud ervan is duidelijk de geest van vrijheid, vrijheid van dogma’s, pluralisme van kennis dan beperkt door theologische beperkingen, verdraagzaamheid, het beginsel van de werkelijkheid. Dat was de inhoud toen het werd geboren in weerwil van de vorige orde. Maar inhouden kunnen altijd geïnterpreteerd worden, en toen zij zich dus in het recente verleden opdrong in de fundamentalistische versie, waardoor zij niet langer de functie van uitdaging maar van orde uitoefende, werd zij hier dogmatisch, orthodox, intolerant, zich steeds verder verwijderend van het principe van de werkelijkheid, zichzelf verhinderend om haar onwrikbare principes toe te passen met steeds grotere “stompzinnigheid”. De gelijkenis die leidde van Marx tot Stalin of van Christus tot de Inquisitie is dezelfde.

Wanneer ideologieën worden geboren met emancipatoire bedoelingen, hebben zij bepaalde effecten, wanneer zij hun natuurlijke doel bereiken, namelijk de macht te ordenen over het beeld van de wereld en dit over de manieren van handelen, dus over het weefsel van de werkelijkheid, komen zij in de imperatieve modus. Wanneer de gebeurtenissen van de context ingrijpend veranderen en de werkelijkheid uit het verwachte ordeningskader barst, bevinden zij zich in de val van de omega. Deze vorm van sclerose van denksystemen die de werkelijkheid ontkennen om obsessief hun waarheidsformule te herhalen, die als zodanig niet bespreekbaar is, is de Alzheimer van ideologieën die de dood aankondigt van het hele lichaam dat zij wilden ordenen.

De inquisitie kondigt het einde aan van de middeleeuwse, door de theologie geordende maatschappij, het stalinisme kondigt het einde aan van het echte communisme, het neoliberalisme kondigt het einde aan van de moderne (of zelfs post-moderne), door de markt geordende westerse maatschappij. De overgang naar de nieuwe orde kan tientallen jaren duren, maar dat is slechts de tijd die nodig is voor het “uitwissen” dat, historisch gezien, zijn eigen onomkeerbaarheid heeft. Dit kan troost bieden aan hen die leven in deze overgangsperiode waarin zich de “meest uiteenlopende morbide verschijnselen” van het Gramsciaanse geheugen voordoen, hoewel historische troost één waarde is, leven in tijden van onderdrukkende decadentie en failliet van het gezond verstand, een andere.

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2021/06/29/le-neoliberalisme-et-le-piege-de-l-omega.html  

Bron: Pierluigi Fagan & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/neo-liberalismo-e-trappola-dell-omegaCategorieën:Metapolitiek

Tags: , , , ,