Biden en Poetin na Genève

Giuseppe Cappelluti (2021)

Het was 6 maart 2009. In Genève, met een ontmoeting tussen de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en zijn toenmalige Amerikaanse ambtgenoot Hillary Clinton, die werd bezegeld met een druk op een knop met de tekst “reset” in het Engels en het Russisch [i], lanceerde de kersverse regering-Obama de reset, die tot doel had de betrekkingen met Rusland te herstellen na de oorlog in Georgië in 2008. Het uiteindelijke doel van dit beleid was, naar de wens van Obama, een strategisch partnerschap met Moskou op te bouwen, dat onder meer gericht was op een Kremlin dat bondgenoot was in de strijd tegen het terrorisme en op zijn minst neutraal in het strijdperk van de Amerikaanse belangen (China en Iran in het bijzonder). De eerste jaren leek de poging te werken: in 2009 stelde Medvedev het luchtruim open voor militaire vluchten van de VS naar Afghanistan; in april 2010 ondertekenden de VS en Rusland de START 2-overeenkomsten voor de afbouw van kernwapens, en een maand later werden de twee landen het eens over sancties tegen Iran. De toenmalige Russische president Medvedev heeft een belangrijke rol gespeeld bij het aanvankelijke succes van dit beleid. Medvedev vertegenwoordigde voor Obama een zich ontwikkelend Rusland dat de jaren van het tsarisme achter zich liet en zich omvormde tot een volwaardig democratisch land.

De geschiedenis heeft zich echter anders ontwikkeld, en wat begon als de reset-regering zal worden herinnerd als de regering die het Westen meesleepte in de “nieuwe Koude Oorlog”. Een ineenstorting die zijn hoogtepunt bereikte in de eerste helft van 2014, toen de Oekraïense crisis het einde van de reset markeerde en het begin van een fase van spanningen, wederzijdse sancties en proxy-oorlogen die in feite tot vandaag duurt, maar waarvan de oorsprong te vinden is in een reeks gebeurtenissen tussen februari 2011 en november 2013 (de Arabische lente, de oorlogen in Libië, de start van de Euraziatische Unie, de protesten in Rusland, de Snowden-affaire, de terughoudende opstelling van Rusland ten aanzien van de Syrische chemische wapens) en het voortduren van een sterk divergerende strategische doelstelling. Het vertrek van Medvedev, die in maart 2012 werd vervangen door Poetin, speelde in het algemeen een ondergeschikte rol, maar de impact op de persoonlijke betrekkingen mag niet worden onderschat. Terwijl Medvedev een uitstekende relatie met Obama had, zozeer zelfs dat hij een van de twee politici werd die hij op Twitter volgde (de andere was de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg),[ii] had Poetin een afkeer van Obama. Die afkeer was overigens wederzijds.

De opkomst van Biden was, mede daarom, geen goed nieuws voor Rusland. Als de regering-Obama de hoofdrolspeler van de “nieuwe Koude Oorlog” is geweest, dan is Joe Biden in sommige opzichten de éminence grise geweest, met zijn diplomatieke activisme en zijn vaak achter de schermen optredende, maar niet onbelangrijke rol. Reeds ten tijde van de reset, na een bezoek aan Kiev, verklaarde Joe Biden dat “we onze hand in Moskou hebben onderschat”, waarbij hij voorspelde dat het Kremlin, als gevolg van zijn teruglopende bevolking en economische problemen, gedwongen zou zijn concessies te doen aan het Westen op een groot aantal veiligheidskwesties [iii]. iii] Woorden die onder meer zijn uitgelegd als een niet-erkenning van een Russische invloedssfeer in de voormalige Sovjetruimte. Tijdens de Oekraïense crisis was Biden een van de belangrijkste voorstanders van de pro-Westerse protesten en vervolgens van de nieuwe Oekraïense regering, en in april 2014 was hij het die het groene licht gaf voor de militaire actie van Kiev tegen de separatisten van de Donbass: zijn bezoek aan Oekraïne ging in feite één dag vooraf aan de start van wat Bankova de “antiterroristische operatie” noemde. De verkiezingsoverwinning van Trump, die al te vaak Moskou de schuld geeft, hielp daar zeker niet bij, en de terugkeer naar de voorgrond van sterk anti-Russische figuren als Victoria Nuland en Jen Psaki suggereerde onmiddellijk een krachtmeting tussen het Kremlin en een partij die zich, terecht of onterecht, door toedoen van Moskou nog steeds beroofd voelt van een verkiezingsoverwinning waar zij recht op meent te hebben.

Ondanks een periode van spanningen, waaronder de beschuldigingen van Biden dat Poetin een “moordenaar” is en de verhoogde spanningen aan de Oekraïens-Russische grens, lijkt het conflict tussen Rusland en de Verenigde Staten een fase van relatieve stabilisatie te zijn ingegaan. Reeds vorige maand, toen Biden een ontmoeting met Poetin voorstelde, hief de Amerikaanse regering de sancties op tegen Nord Stream 2, de tweede gaspijpleiding die Rusland via de Oostzee met Duitsland verbindt [iv]. iv] En tijdens hun recente ontmoeting in Genève kwamen de twee presidenten overeen hun respectieve ambassadeurs, die na de retorische schermutseling van afgelopen maart waren teruggetrokken, weer in hun ambt te herstellen, waarmee zij in een officieus gezamenlijk communiqué hun verbintenis bezegelden om START 2 in leven te houden en een bilaterale strategische dialoog te blijven voeren. Geopolitieke kwesties, van Oekraïne tot het Middellandse Zeegebied, kwamen aan de orde, maar deze hadden een relatief gewicht; dat gold ook voor de mensenrechten, met inbegrip van de zaak Naval’nyj. Tijdens de persconferentie na de ontmoeting heeft geen van beiden zich in opruiende bewoordingen uitgelaten over de ander: Biden sprak van “twee grote mogendheden”, waarmee hij Rusland uit de status van “regionale mogendheid” haalde waartoe Obama het had beperkt, en Poetin noemde zijn Amerikaanse tegenhanger een “deskundig staatsman”.

Wat is er de laatste jaren veranderd? In 2014 geloofden velen nog in de illusies van een unipolaire wereld en het “einde van de geschiedenis”, ondanks vele tekenen van het tegendeel, terwijl weinigen – althans in Washington – serieus rekening hielden met de mogelijkheid dat een van het Westen vervreemd Rusland een vriendschappelijke schouder zou zoeken in China. Obama’s uitspraken dat “Rusland op de Krim aan de verkeerde kant van de geschiedenis staat”, waar Biden het zeker mee eens was, zijn tekenend voor deze houding. Ondanks de sancties is Rusland echter niet ineengestort en heeft het de laatste jaren zelfs een reeks militaire, geopolitieke en zelfs wetenschappelijke successen geboekt die de westerse analisten ertoe hebben gedwongen hun standpunten te heroverwegen. Bij dit alles komt nog de groeiende relatie met China, waarmee Rusland in 2014 een gasleveringsovereenkomst en in 2019 een vrijhandelsovereenkomst heeft gesloten. China, dat in de jaren vóór de pandemie de Verenigde Staten al had ingehaald als ’s werelds grootste economische macht [vi] en een gigantisch programma voor de aanleg van infrastructuur had gelanceerd, het “Belt and Road Initiative”, heeft na het uitbreken van de pandemie een verdere versnelling van zijn geopolitieke opgang meegemaakt, zoals blijkt uit de overnames van strategische bedrijven en infrastructuur door het voormalige Hemelse Rijk in de afgelopen maanden.

Een situatie die de Verenigde Staten, die het zich niet kunnen veroorloven Rusland en China tegelijkertijd in toom te houden, zo niet ten koste van hen te verenigen in een anti-Westerse functie, tot grote bezorgdheid stemt. Terwijl Obama veel aandacht bleef besteden aan Oost-Europa – waar zijn buitenlands beleid grotendeels het door Brzezinski bepleite draaiboek volgde – en het Midden-Oosten, heeft Trump de dreiging die uitgaat van China veel duidelijker waargenomen, en heeft hij getracht zich met Poetin te verzoenen, ook in een anti-China functie. Biden, die in het verleden herhaaldelijk kritiek had geuit op het China-beleid van Trump, wordt nu de voortrekker ervan, zij het met een multilaterale, niet bilaterale, focus en met een terugkeer naar de mensenrechtenretoriek die tijdens de Trump-jaren grotendeels afwezig was. En ondanks het feit dat de eerste maanden van zijn ambtstermijn gekenmerkt werden door sterke spanningen, niet alleen van retorische aard, tussen Poetin en Biden, komen de laatste weken de ware bedoelingen van de Amerikaanse president aan het licht; gelukkig lijken deze echter geen confrontatie met de gehate Russische vijand te omvatten.

Het zou echter onjuist zijn om deze bijeenkomst als de basis voor een nieuwe reset te beschouwen. Een echte reset zou een definitieve stabilisatie van Syrië en vooral Oekraïne vereisen, de echte reden voor de sancties en tegensancties die Rusland nu ernstig beperken in zijn mogelijkheden tot interactie met het Westen, misschien in ruil voor Rusland dat zich distantieert van China. En het is zeer onwaarschijnlijk dat dit niet alleen in de komende maanden, maar ook in de komende jaren zal gebeuren. Biden is er veeleer op uit het Russische front te bevriezen om zich op het vredesfront te kunnen concentreren en niet te worden afgeleid door problemen in Oekraïne of andere gebieden van Russisch belang. Poetin daarentegen wil Wit-Rusland binnen zijn invloedssfeer houden om te voorkomen dat het een tweede Oekraïne wordt, en dat Wit-Rusland of Georgië lid wordt van de NAVO. In dit opzicht is de ontkenning door Biden, aan de vooravond van de top van Genève, van de tweet van de Oekraïense president Zelensky over een consensus tussen de NAVO-landen over het lidmaatschap van Kiev van het bondgenootschap [vii] van cruciaal belang. Een ontkenning die niet verward mag worden met een stopzetting van de verdere uitbreiding van het Atlantisch Bondgenootschap naar het Oosten, maar die in ieder geval een teken is van de bereidheid om het Oostfront te bevriezen, en die het in feite mogelijk maakt te voorspellen dat de situatie aan dit front in de komende maanden betrekkelijk stabiel zal blijven.

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2021/06/30/biden-et-poutine-apres-geneve-6324542.html  

Voetnoten

i) De bijeenkomst is ook de geschiedenis ingegaan vanwege een vertaalfout: het woord dat werd gebruikt om “reset” in het Russisch te vertalen was niet “perezagruzka” maar “peregruzka”, wat “overbelasting” betekent. Een schandelijke vergissing, maar tekenend voor de oncoöperatieve houding van de Amerikaanse “deep state” (de knop werd door Clinton aan Lavrov overhandigd).

[ii] https://www.themoscowtimes.com/2012/07/26/medvedev-makes-it-big-on-twitter-a16571

[iii] https://www.wsj.com/articles/SB124848246032580581

iv] https://www.youtube.com/watch?v=-wSQjPJS2H4

v] https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/16/u-s-russia-presidential-joint-statement-on-strategic-stability/

vi] Bij koopkrachtpariteit.

[vii] https://nypost.com/2021/06/14/biden-denies-ukraine-prezs-claim-that-nato-confirmed-ukraine-can-join/Categorieën:Geopolitiek

Tags: , , , , ,