De oorlog tegen Rusland, een alibi om de Reset te versnellen?

Nicolas Bonnal (2021)

Waarom deze oorlog tegen Rusland? Weten die idiote bondgenoten dan niet dat ze economisch en militair – en vooral intellectueel – aan het instorten zijn? Maar net als sommige optimisten hen zien instorten, zien zij zichzelf schitteren en de Europese bevolking mobiliseren. Het Tafta-verdrag dat enkele jaren geleden de naïevelingen de stuipen op het lijf joeg, zal uitgevoerd worden, en wij staan machtelozer dan ooit tegenover elites die gek zijn geworden en de sekteleden zijn geworden van de technognostische sekte van Davos, een sekte die verlicht is door een wereld die even vergezocht en onwerkelijk is (zoals Borges op 23 november 1944 zei) als die van diezelfde nazi’s.

Hier kunnen we het nut van een oorlog tegen Rusland beoordelen; en mijn lezer Alexander Karadimas (“de Grote Reset is schaarste en internet”) vertelt me terloops dat deze oorlog – een stationaire oorlog zoals die in 1984, die we niet winnen en waarin we ons niet verplaatsen – een prachtige gelegenheid zou zijn voor deze gekke elites, zoals Klaus Schwab zou zeggen, om ons in het gareel te brengen.

Mogelijke maatregelen:

  • Het verzet op internet onderdrukken en alleen het domme web behouden. Kijk naar Biden die 17 verzetsites liet verbieden tussen twee gorgels.
  • Ze kunnen heel snel overgaan tot inbeslagname van woningen.
  • Ze zouden nog sneller dan verwacht kunnen overstappen op digitaal geld en onze banktegoeden in beslag kunnen nemen (wat moeten we doen? Koop valuta’s, maar een wet op de goudreserve wacht om de hoek).
  • Ze zouden de avondklok voorgoed kunnen institutionaliseren.
  • Zij zouden het debiele nationalisme dat in Europa niet te stuiten is, kunnen terugwinnen en systematiseren tegen Rusland, niet om dit grote land binnen te vallen, maar om ons een leven van ellende te laten leiden. Orwell maakt dit duidelijk in zijn baanbrekende boek (een handboek van de macht, zoals Lucien Cerise zegt). Céline begreep heel goed dat nationalisme altijd de grootste vriend van staten is, en dat een totalitaire staat altijd baat heeft bij een opleving van chauvinisme of jingoïsme. En in Europa zijn we daar nooit ver van verwijderd.
  • Zij kunnen een elektronisch concentratiekamp opzetten en zoals altijd gebruik maken van de angst en de afstomping van de bevolking.

Wees voorzichtig, deze oorlog zal gedoseerd moeten worden. Voor onze gefasciseerdde ezels gaat het er niet om Rusland te verslaan: het gaat erom Rusland te gebruiken om ons menselijk, demografisch (-20% van het geboortecijfer sinds de Covid) en economisch te vernietigen. Het is duidelijk dat deze dwazen, door hun eigen materiële basis te vernietigen, niet in staat zullen zijn China of Rusland te verpletteren. Maar ga maar eens op zoek naar logica in een sekte; zoals Borges zei, de nazi’s willen verslagen worden.

Mogen zij radicaal en spoedig worden verslagen.

Orwell en de Reset, ondertussen: “Het voornaamste doel van de moderne oorlogsvoering is de volledige consumptie van de productie zonder de algemene levensstandaard te verhogen. “

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: La guerre contre la Russie, un alibi pour accélérer le Reset? : Euro-Synergies (hautetfort.com)

Lees ook:  https://www.dedefensa.org/article/lantirussisme-a-la-lumiere-de-george-orwellCategorieën:totalitarisme

Tags: , , , , , ,