Rusland: terug naar Europa van de Atlantische naar de Stille Oceaan

Pierre-Emmanuel Thomann (2021)

Een artikel van Vladimir Poetin, waarin hij pleit voor een “Europa van de Atlantische Oceaan tot de Stille Oceaan”, ter gelegenheid van de verjaardag van het Duitse offensief tegen de USSR in 1941 80 jaar geleden, werd gepubliceerd in de krant Die Zeit op 22 juni.

 In dit artikel wordt aangetoond dat Ruslands geopolitieke strategie van een “Groot Euraziëniet tegen Europa is gericht, maar een reset van de betrekkingen tussen de EU en Rusland biedt, om een beter evenwicht te bevorderen tussen de exclusieve Euro-Atlantische visie van een groot Westen (onder het motto van een “alliantie van democratieën” met de Verenigde Staten als leider) en een “Groot Azië” met China en zijn Zijderoute-project als zwaartepunt.

 Dit voorstel komt op het juiste moment om Rusland te positioneren in de context van het nieuwe Amerikaanse presidentschap en de recente tournee van Joe Biden door Europa, de verkiezing van de toekomstige kanselier in Duitsland in het najaar, en de presidentsverkiezingen in Frankrijk in 2022.

Vladimir Poetin verwijst trouwens naar generaal de Gaulle:

“We hoopten dat het einde van de Koude Oorlog een overwinning voor heel Europa zou betekenen. Over niet al te lange tijd, zo lijkt het, zal de droom van Charles de Gaulle van een verenigd continent werkelijkheid worden, niet zozeer geografisch, van de Atlantische Oceaan tot de Oeral, maar cultureel en beschavend, van Lissabon tot Vladivostok. “

De keuze van Die Zeit, een Duits mediakanaal, is niet onbelangrijk. Het weerspiegelt ook de Europese geopolitieke realiteit, waarbij Duitsland de centrale macht van de EU wordt.

Deze media staan dicht bij de SPD (liberaal links), die nog wel eens verwijst naar de Ostpolitik van Willy Brand, geïnspireerd door Egon Bahr in de jaren zeventig.

In de jaren zestig had generaal de Gaulle reeds een Europa van de Atlantische Oceaan tot de Oeral gepropageerd en voorzien, zodra Rusland zich aan het communisme had ontworsteld, terwijl de Duitse kanselier Willy Brand de Ostpolitik had gepropageerd om West-Duitsland dichter bij de USSR en de leden van het Warschaupact te brengen. Het doel was de spanningen in de context van de Koude Oorlog te verminderen, maar ook de aandacht op Oost-Duitsland te richten om de voorwaarden te scheppen voor een toekomstige hereniging. De Ostpolitik heeft volgens de Duitsers bijgedragen tot de val van de USSR. Na de Koude Oorlog heeft Duitsland in 2007 een economisch partnerschap met Rusland voorgesteld als onderdeel van zijn visie op een “Europa van Lissabon tot Vladivostok”. Meer recentelijk heeft Dmitri Medvedev in de nasleep van de oorlog tussen Rusland en Georgië in 2008 het idee van een veiligheidsverdrag tussen Europa en Rusland opnieuw op tafel gelegd en daarbij de (verklarende) steun gekregen van Nicolas Sarkozy. Tot slot stelde Emmanuel Macron in 2018 een nieuwe Europese veiligheidsarchitectuur met Rusland voor .

Deze initiatieven voor een continentale verstandhouding na de Koude Oorlog hebben niet geleid tot een nieuwe Europese geopolitieke configuratie, omdat de Euro-Atlantische visie het belangrijkste geopolitieke kompas van de NAVO-lidstaten en de EU bleef. De Frans-Duitse geopolitieke rivaliteit heeft ook de totstandkoming van een Frans-Duitse geopolitieke synergie verhinderd. Duitsland heeft altijd wantrouwig gestaan tegenover de visie van generaal de Gaulle van een land dat de westelijke verankering van Duitsland en zijn bevoorrechte band met de Verenigde Staten zou kunnen betwisten. Frankrijk is ook bezorgd over een verschuiving van het Europese geopolitieke zwaartepunt naar Duitsland als gevolg van een Duits-Russische toenadering.

Hoe kan dit obstakel worden overwonnen? Zowel Frankrijk als Duitsland, maar ook hun Europese partners, zouden vandaag geopolitieke voordelen hebben bij onderhandelingen over een draaipunt naar Rusland, om niet opgesloten te blijven in de groeiende rivaliteit tussen de Verenigde Staten en China, vooral nu Rusland een reset van de betrekkingen met West-Europa voorstelt. Een Frans-Russische toenadering in geostrategische kwesties en een Duits-Russische toenadering in economische kwesties zouden de breuk in het hart van Europa met Rusland kunnen helpen overbruggen. Naar het model van het Europa der naties zou het erom gaan een beter geopolitiek evenwicht in de wereld tot stand te brengen, op pan-Europees niveau, maar ook tussen Frankrijk en Duitsland binnen een nieuwe Frans-Duits-Russische driehoek.

Zullen Duitsland en Frankrijk in staat zijn deze nieuwe kans te grijpen?

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2021/06/23/la-russie-retour-a-l-europe-de-l-atlantique-au-pacifique.html  Categorieën:Geopolitiek

Tags: , , , , , , , , , ,