Het rijk van de clowns vs. het gele gevaar

Pepe Escobar (2021)

Het vergt veel goedgelovigheid te denken dat de G7, de meest exclusieve club van degenen die beweren democratisch te zijn, in 2020 nog relevant is. In werkelijkheid bedraagt de economische output van de G7, zelfs als rekening wordt gehouden met de structurele ongelijkheid die inherent is aan het huidige wereldsysteem, amper 30% van het wereldtotaal.

Cornwall was op zijn best een gênante vertoning. Een stelletje middelmatigen dat zich voordoet als “leiders” en gemaskerd op de foto gaat en elkaar ter begroeting een elleboogstoot geeft, terwijl op het privé-feestje met de 95-jarige koningin van Engeland iedereen ongemaskerd was en zich vrolijk mengde in een apotheose van “gedeelde waarden” en “mensenrechten”.

De quarantaine bij aankomst, de maskers die 24 uur per dag worden opgezet, en de sociale afstand zijn natuurlijk alleen voor het plebs.

Het slotcommuniqué van de G7: de gebruikelijke gemeenplaatsen en beloften. Maar het bevatte wel enkele verhelderende unten. Te beginnen met de “Build Back Better” – of B3 – die in de titel staat. B3 is nu de officiële codenaam voor de Grand Reset en de New Green Deal.

Dan is er de Yellow Peril remix, met de stoottroepen bestaande uit “onze waarden” die “eisen dat China de mensenrechten en de fundamentele vrijheden eerbiedigt”, met speciale aandacht voor Xinjiang en Hong Kong.

Het verhaal hierachter werd mij bevestigd door een EU-diplomaat, een realist (ja, die zijn er in Brussel).

De hel brak los in de – exclusieve – G7-zaal toen de Anglo-Amerikaanse as, zachtjes gesteund door Canada, probeerde de EU-3 en Japan ertoe te bewegen China in het slotcommuniqué expliciet te veroordelen wegens het volstrekt valse “bewijs” van concentratiekampen in Xinjiang. In tegenstelling tot de gepolitiseerde beschuldigingen van “misdaden tegen de menselijkheid”, werd de beste analyse van wat er werkelijk in Xinjiang gebeurt gepubliceerd door het Qiao Collectief.

Duitsland, Frankrijk en Italië – Japan maakt zich bijna onzichtbaar – hebben tenminste enige ruggengraat getoond. Het internet was afgesloten in de kamer tijdens deze zeer harde “dialoog”. Over realisme gesproken – een waarheidsgetrouwe weergave van “leiders” die in een luchtbel tieren.

De ruzie ging in wezen tussen Biden – in feite zijn handlangers – en Macron, die erop stond dat de EU-3 niet zou worden meegesleept in de logica van een Koude Oorlog 2.0. Een punt waarover Merkel en Mario “Goldman Sachs” Draghi het alleen maar eens konden zijn.

Uiteindelijk koos de verdeelde G7-tafel ervoor het eens te worden over een “initiatief” genaamd “Build Back Better World” – of B3W – om China’s Nieuwe Zijderoute-initiatief tegen te gaan.

Reset of anders…

Het Witte Huis liep, zoals te verwachten was, vooruit op de slotverklaring van de G7. In een verklaring die later van de website werd verwijderd en vervangen door het officiële communiqué, wordt verzekerd dat “de Verenigde Staten en hun G7-partners zich ernstig zorgen blijven maken over het gebruik van alle vormen van dwangarbeid in wereldwijde toeleveringsketens, met inbegrip van door de staat gesteunde dwangarbeid van kwetsbare groepen en minderheden in de landbouw-, de zonne- en de kledingsector – waarbij de belangrijkste getroffen toeleveringsketens zich in Xinjiang bevinden”.

“Dwangarbeid” is de nieuwe mantra die gemakkelijk het verband legt tussen de gezamenlijke demonisering van Xinjiang en de Zijderoutes. Xinjiang is het cruciale knooppunt dat de zijderoutes verbindt met Centraal-Azië en verder. De nieuwe mantra “dwangarbeid” maakt de weg vrij voor B3W om de arena te betreden als een “pakket” dat de mensenrechten komt “redden”.

Hier hebben we een welwillende G7 die de ontwikkelingslanden een vaag infrastructuurplan “aanbiedt” dat zijn “waarden”, “hoge normen” en manier van zakendoen weerspiegelt, in tegenstelling tot het gebrek aan transparantie, de afschuwelijke arbeids- en milieupraktijken en de dwangmethoden die het kenmerk zijn van het gele gevaar.

Vertaling: bijna 8 jaar nadat president Xi de Nieuwe Zijderoute heeft aangekondigd, wordt het Zuiden geacht bewondering te tonen “initiatief” dat wordt gefinancierd door westerse particuliere belangengroepen die in de eerste plaats winst op korte termijn nastreven, nadat ze 24/7 zijn genegeerd en/of gedemoniseerd.

Alsof het Zuiden in deze schuldenval van het IMF en de Wereldbank zal trappen. Alsof “het Westen” de visie, de aantrekkingskracht, het bereik en de fondsen heeft om dit tot een echt “alternatief” te maken.

Er zijn geen details over hoe dit B3W werkt, wat de prioriteiten zijn en waar het geld vandaan zal komen. De idealisten van B3W zouden er goed aan doen te leren van de Zijderoutes zelf, via professor Wang Yiwei.

Het B3W-initiatief heeft niets te maken met een strategie voor handel en duurzame ontwikkeling voor de landen van het Zuiden. Het is een illusoire wortel die wordt voorgehouden aan degenen die dwaas genoeg zijn om te geloven in het idee van een wereld die verdeeld is tussen “onze waarden” en “autocratieën”.

We komen steeds weer op hetzelfde thema terug: gewapend met de arrogantie van onwetendheid, toont het “Westen” zijn onvermogen om de Chinese waarden te begrijpen. Vandaar de visie van China als een “bedreiging voor het Westen”.

Nog verontrustender is dat B3W een onderdeel is van de Grote Reset.

Om dit verder te onderzoeken, is er niets beters dan Mark Carney’s Building a Better World For All onder de loep te nemen.

Carney bekleedt een unieke positie: voormalig gouverneur van de Bank of England, speciaal gezant van de VN voor klimaatactie en -financiering, adviseur van premier Boris “Global Britain” Johnson en de Canadese premier Justin Trudeau, en trustee van het World Economic Forum (WEF).

Vertaling: een vooraanstaand ideoloog van de Great Reset, de New Green Deal en de B3W.

Zijn boek – dat samen met het opus van Herr Schwab over Covid-19 moet worden gelezen – predikt een totale controle van de individuele vrijheden, alsook een reset van de industrie en de financiering door de bedrijven. Carney en Schwab zien Covid-19 als de perfecte “gelegenheid” voor deze reset, waarvan het goedaardige en altruïstische aspect de nadruk legt op een eenvoudige “regulering” van het klimaat, het bedrijfsleven en de sociale betrekkingen.

Deze Brave New Woke World, die u wordt gebracht door een alliantie van technocraten en bankiers – van het Economisch Wereldforum en de VN tot de hologrammatische “Biden”-manipulatoren – leek tot voor kort de wind in de zeilen te hebben. Maar tekenen aan de horizon verraden dat het nog lang geen uitgemaakte zaak is.

De woorden van Tony Blair, een steunpilaar van B3W, afgelopen januari zijn veelzeggend: “Hoe eerder we dit begrijpen en hoe eerder we beginnen met het nemen van de besluiten [die nodig zijn om] in de komende jaren een diepgaand effect te hebben, hoe beter. “

Met een Freudiaanse verspreking geeft Blair niet alleen het spel weg (“ingrijpende gevolgen in de komende jaren”, “nieuwe wereld”) maar toont hij ook zijn ergernis: de schapen worden niet zo snel gehoed als nodig is.

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: The Saker’s Blog en L’Empire des Clowns contre le Péril Jaune : Euro-Synergies (hautetfort.com)Categorieën:Internationaal

Tags: , , , , , , , , ,