Europa: een “kriegsspiel” voor de VS-NAVO

Manlio Dinucci (2021)

In 2020 werd de landmobiliteit van mensen in de Europese Unie verlamd door blokkades, voornamelijk als gevolg van de blokkering van het toerisme. Hetzelfde gebeurde in de luchtvaartmobiliteit: volgens een studie van het Europees Parlement (maart 2021) leed deze sector een nettoverlies van 56 miljard euro en gingen 191 000 directe banen teloor, en nog eens meer dan een miljoen in aanverwante sectoren. In 2021 ziet het herstel er zeer problematisch uit. Slechts één sector heeft zijn mobiliteit sterk verhoogd en is tegen de trend ingegaan: de militaire sector.

Op dit moment verplaatsen ongeveer 28 000 soldaten zich met tanks en vliegtuigen van het ene land naar het andere in Europa: zij zijn bezig met Defender-Europe 21, de grote militaire oefening van de VS (niet van de NAVO) in Europa waaraan 25 Europese bondgenoten en partners deelnemen. Italië neemt niet alleen deel met zijn strijdkrachten, maar ook als gastland. Tegelijkertijd staat de NAVO-oefening Steadfast Defender op het punt te beginnen, waaraan meer dan 9 000 Amerikaanse en Europese troepen deelnemen, waaronder Italiaanse soldaten. Het is de eerste grootschalige test van de twee nieuwe commando’s van de NAVO: Joint Force Command, met hoofdkwartier in Norfolk (VS), en Joint Support Command met hoofdkwartier in Ulm (Duitsland). Norfolk Command heeft als “opdracht” het beschermen van de Atlantische routes tussen Noord-Amerika en Europa, die volgens de NAVO worden bedreigd door Russische onderzeeërs; Ulm Command heeft als “opdracht” het verzekeren van de mobiliteit van troepen over de Europese grenzen heen om een snelle versterking van het bondgenootschap aan het oostfront mogelijk te maken, dat volgens de NAVO door Russische troepen wordt bedreigd.

Voor deze tweede “missie” speelt de Europese Unie een belangrijke rol, aangezien het Amerikaanse leger heeft verzocht om de totstandbrenging van een “militair Schengengebied”. Het actieplan voor militaire mobiliteit, dat de Europese Commissie in 2018 heeft gepresenteerd, voorziet in aanpassingen aan “infrastructuur (bruggen, spoorwegen en wegen) die niet is aangepast aan het gewicht of de omvang van zware militaire voertuigen.” Als een brug bijvoorbeeld het gewicht van een tankkolom van 70 ton niet kan dragen, moet zij worden versterkt of herbouwd. Nadat de ministers van Defensie van de EU (Lorenzo Guerini voor Italië) een eerste bedrag van ongeveer 2 miljard euro voor dit doel hadden uitgetrokken, in de vorm van overheidsmiddelen die in mindering worden gebracht op de sociale uitgaven, besloten zij op 8 mei de Verenigde Staten, Canada en Noorwegen te betrekken bij het militaire mobiliteitsplan van de EU. NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg, die de bijeenkomst bijwoonde, benadrukte dat “bondgenoten die geen lid zijn van de EU een essentiële rol spelen bij de bescherming en verdediging van Europa”. Zo neemt de NAVO (21 van de 27 EU-landen zijn lid van de NAVO), die de EU de opdracht heeft gegeven de herstructurering van de Europese infrastructuur voor militaire doeleinden te leiden en te financieren, in feite het beheer van het “militaire Schengengebied” over.

In de tot oefenterrein omgevormde Europese regio wordt de aanpassing van de infrastructuur aan de mobiliteit van de VS/NAVO-strijdkrachten getest in oorlogstests, waaronder “de inzet van land- en zeestrijdkrachten van Noord-Amerika naar het Zwarte-Zeegebied”. Zij dienen – in de woorden van de heer Stoltenberg – “om aan te tonen dat de NAVO in staat en bereid is om al haar bondgenoten tegen elke dreiging te beschermen”. Dit soort “dreiging” werd ook uitgesproken door de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 (Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Italië en Japan), die op 5 mei in Londen bijeenkwamen. De zeven ministers (Luigi Di Maio voor Italië), die de feiten omdraaiden, beschuldigden Rusland van “onverantwoordelijk en destabiliserend gedrag, illegale annexatie van de Krim, hergroepering van militaire troepen aan de Oekraïense grens, gebruik van chemische wapens om tegenstanders te vergiftigen, kwaadwillige activiteiten gericht op het ondermijnen van het democratische systeem van andere landen, bedreiging van de op regels gebaseerde internationale orde”. Het feit dat de G7 deze beschuldigingen uitte met dezelfde woorden die door het Pentagon werden gebruikt en door de NAVO werden herhaald, bevestigt het bestaan van dezelfde matrix in de strategie van spanning die Europa in een steeds gevaarlijkere situatie duwt.

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: https://www.zeit-fragen.ch/fr/archives/2021/   Categorieën:Geopolitiek

Tags: , , , , , , , ,