Rusland ondersteunt Pakistan Stream

(2021)

De deelneming van Russische bedrijven aan de aanleg van de Pakistaanse gaspijpleiding is van groot economisch en geopolitiek belang.

Op 28 mei is in Moskou een bilaterale overeenkomst gesloten over de aanleg van de Pakistan Stream-gaspijpleiding. Het document werd namens Pakistan ondertekend door de Russische minister van Energie, Nikolaj Sjoelginov, en ambassadeur Shafqat Ali Khan. Tevens werd aangekondigd dat nu gestart zal worden met de praktische uitvoering ervan.

Deze overeenkomst is sinds 2015 in de maak onder de oorspronkelijke naam “Noord-Zuidgaspijpleiding” en heeft voor beide landen een belangrijke geopolitieke betekenis.

Technische aspecten

De nieuwe pijpleiding zal 1 100 kilometer lang zijn. Het zal een jaarlijkse transportcapaciteit hebben van 12,3 miljard kubieke meter. De kosten worden geraamd op 2,5 miljard dollar. De pijpleiding zal de terminals voor vloeibaar gas in de havens van Karachi en Gwadar in Zuid-Pakistan verbinden met elektriciteitscentrales en industriële installaties in het noorden. Oorspronkelijk zou Rusland een belang van 51% hebben en het project gedurende 25 jaar beheren. Maar westerse sancties verstoorden die plannen. Nu zal het Russische aandeel 26% zijn. Maar de Russische zijde zal een beslissende stem hebben in de keuze van de aannemers, het ontwerp, de engineering, de leveringen en de bouw.

Er zijn twee potentiële projecten in Pakistan: de gaspijpleiding uit Iran, die nog niet is aangelegd, en de veelbesproken pijpleiding Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India (TAPI), die nooit van start is gegaan. Dit laatste project is bevroren vanwege de onstabiele situatie in Afghanistan. Daarom is Pakistan Stream het meest veelbelovend in termen van de verwachting van een onmiddellijk rendement zodra de bouw ervan is voltooid.

De rol en de belangen van Rusland

Als de belangen van Pakistan duidelijk zijn, zou de deelneming van Rusland aan het project een aantal directe en indirecte voordelen opleveren.

Ten eerste is het de bedoeling dat de Russische deelneming aan het project zelf bepaalde dividenden oplevert.

Ten tweede moet de Russische deelname worden gezien in termen van imagopolitiek.

Ten derde zal Rusland een tegenwicht vormen voor de buitensporige aanwezigheid van China in Pakistan, aangezien Bejing al vele jaren de belangrijkste donor en deelnemer aan deze infrastructuurprojecten is.

Ten vierde zal Rusland de mogelijkheden van de China-Pakistan Economische Corridor zorgvuldiger bestuderen om eraan deel te nemen en hem te gebruiken als een zuidelijke zeepoort voor de EEU (Gwadar Deep Sea Port). De Pakistan Stream-pijpleiding zal in feite dezelfde route volgen.

Ten vijfde zal Rusland, gezien de aardgasreserves in Pakistan zelf (provincie Balochistan), dat een betrouwbare partner is gebleken met de nodige technische deskundigheid, over enige tijd ook kunnen deelnemen aan de ontwikkeling van de binnenlandse gasvelden.

Ten zesde zal de aanwezigheid van Rusland automatisch zijn deelneming aan andere bilaterale projecten bevorderen; met de dynamische economie en de groeiende bevolking van Pakistan worden de mogelijkheden voor handel, industrie en bedrijfsleven uitgebreid.

Ten zevende versterkt de Russische aanwezigheid de trend van multipolariteit, vooral in een situatie waarin India de VS volgt en zich inlaat met diverse verdachte en destabiliserende “quadrilaterale” projecten (zoals genoemd door de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov).

De herontdekking van Pakistan

Begin april bracht Sergej Lavrov een bezoek aan Islamabad, waar hij een breed scala van samenwerkingsmogelijkheden tussen de twee landen besprak, van militaire en technische samenwerking tot het oplossen van de situatie in buurland Afghanistan. Deze reis bespoedigde uiteraard ook de ondertekening van de overeenkomst over de aanleg van de gaspijpleiding (het andere onderwerp op energiegebied was vreedzame kernenergie). De Russische president Vladimir Poetin heeft de Pakistaanse leiders ook de boodschap overgebracht dat hij bereid is in de bilaterale betrekkingen van een schone lei te vertrekken.

De verbetering en ontwikkeling van de contacten met dit land is voor Rusland van belang vanwege zijn geostrategische positie. Zowel in de context van de huidige Euraziatische integratie, met inbegrip van de samenhang met China’s one belt, one road-initiatief, als in de context van het toekomstige Greater Eurasia. Men kan de stemmen van critici van deze toenadering voorzien: “Hoe zit het met de steun aan de mujahideen in Afghanistan in de jaren tachtig en de samenwerking met de VS? Pakistan maakt echter niet langer deel uit van de allianties met Washington, en premier Imran Khan heeft herhaaldelijk verklaard dat zijn land niet zal deelnemen aan buitenlandse avonturen. De formule van Carl Schmitt dat er in de politiek geen eeuwige vrienden en vijanden zijn, bevestigt deze veranderingen. Bovendien kan de betrokkenheid van Pakistan bij andere landen en zijn deelname aan diverse internationale organisaties ook Rusland ten goede komen.

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: La Russie s’engage dans le Pakistan Stream : Euro-Synergies (hautetfort.com)Categorieën:Geopolitiek

Tags: , , , , ,