Gesprek met Dominique Venner over de jacht

Gesprek opgetekend door Antaios (2001)

Antaios: Wie bent u? Hoe definieert u zichzelf ? Een weerwolf, een giervalk?

DV: Ik ben een Europese Fransman, een Franssprekende Europeaan, van Keltische en Germaanse afkomst. Via mijn vader stam ik af van een oude boeren- en Lotharingse stam, die in de 17e eeuw uit Duitstalig Zwitserland kwam. De familie van mijn moeder, voor het grootste deel militairen, kwam uit de Provence en de streek van Vivarais. Ik ben zelf in Parijs geboren. Mijn stamboom heeft van mij dus een Europeaan gemaakt. Maar geboorte zou een ontoereikende kwaliteit zijn zonder het besef te zijn wat men is. Ik besta alleen vanwege mijn wortels, mijn traditie, mijn geschiedenis, de grond waarin ik geworteld ben. Ik zou willen toevoegen dat ik, door het lot, voorbestemd was voor het zwaard. Iets daarvan is zeker in het staal van mijn pen gebleven, het instrument van mijn beroep als schrijver en historicus. Moet ik aan dit korte portret de bijnaam weerwolf toevoegen? Waarom niet? De weerwolf, schrik van de weldenkenden, ingewijd in de mysteries van het woud, is een personage waarin ik mijzelf kan herkennen.

Antaios: In Le Cœur rebelle (Belles Lettres, 1994) roept u met sympathie “een onverdraagzame jongeman die de geur van een storm in zich droeg” op: uzelf ten tijde van de militaire gevechten in Algerije en vervolgens de politieke gevechten in Frankrijk. Wie was deze jonge Kshatriya, waar kwam hij vandaan, wie waren zijn meesters, zijn favoriete auteurs?

DV: Hier vinden we de zinspeling op de “gyrfalcon” in uw eerste vraag, een herinnering aan een opwindende en gevaarlijke tijd toen de jongeman die ik was geloofde dat hij met geweld een ongunstig lot kon keren. Dit lijkt misschien erg aanmatigend, maar in die tijd erkende ik geen meester. Natuurlijk zocht ik naar stimulansen en recepten in Lenins Wat te doen? of Ernst von Salomons Die Geächteten. Ik zou daaraan willen toevoegen dat de lectuur uit mijn kindertijd heeft bijgedragen tot de vorming van een bepaalde visie op de wereld, die betrekkelijk onveranderd is gebleven. Ik verwijs naar Education et discipline chez les Anciens, een boekje over Sparta dat ik van mijn grootvader van moeders kant, een voormalig officier, gekregen had,  la légende de l’Aigle van Georges d’Esparbès, La bande des Ayaks van Jean-Louis Foncine, The Call of the Wild van Jack London, in afwachting dat ik veel later de bewonderenswaardige Martin Eden zal lezen. Dit waren de vormende boeken van mijn tiende of twaalfde jaar. Later, toen ik een jaar of twintig, vijfentwintig was, was ik natuurlijk overgestapt op andere lectuur, maar de boekhandels waren toen schaars. Het was een tijd van intellectuele schaarste die men zich vandaag niet kan voorstellen. De bibliotheek van een jonge activist, zelfs een boekenwurm, was dun. In de mijne waren er, naast historische werken, Réflexions sur la violence van Georges Sorel, Les Conquérants van Malraux, Généalogie de la morale van Nietzsche, Service inutile van Montherlant, en Le Romantisme fasciste van Paul Sérant, een openbaring van de jaren zestig. Je kunt zien dat het niet erg ver ging. Maar als mijn ideeën kort waren, waren mijn instincten diep. Al heel vroeg, toen ik nog soldaat was, had ik het gevoel dat de Algerijnse oorlog iets heel anders was dan wat er over gezegd werd of wat de naïeve verdedigers van “Frans Algerije” dachten. Ik had begrepen dat het voor de Europeanen om een identiteitsstrijd ging, aangezien zij in Algerije in hun bestaan werden bedreigd door een etnische tegenstander. Ik had ook het gevoel dat wij – zeer slecht – de zuidelijke grenzen van Europa verdedigden. Tegen invasies worden grenzen altijd verdedigd over zeeën of rivieren.

Antaios: In ditzelfde boek, dat een beetje uw autobiografie lijkt, schrijft u: “Ik kom uit het land van de boom en het woud, van de eik en het zwijn, van de wijnstok en de hellende daken, van de chansons de geste en de sprookjes, van de winterzonnewende en de midzomer. Wat voor soort parochiaan bent u?

DV: Kortom, ik ben te bewust Europeaan om te voelen dat ik op enigerlei wijze de geestelijke zoon ben van Abraham of Mozes, terwijl ik mij ten volle die van Homerus, Epictetus of de Ronde Tafel voel. Dit betekent dat ik mijn houvast in mijzelf zoek, zo dicht mogelijk bij mijn wortels, en niet op een verre plaats die mij volkomen vreemd is. Het heiligdom waar ik heen ga om mij te bezinnen is niet de woestijn, maar het diepe en mysterieuze woud van mijn oorsprong. Mijn heilig boek is niet de Bijbel, maar de Ilias, het stichtende epos van de westerse psyche, dat de tijd wonderbaarlijk en zegevierend heeft overleefd. Een gedicht dat uit dezelfde bronnen put als de Keltische en Germaanse legenden waarvan het de spiritualiteit uitdraagt, als we de moeite nemen het te ontcijferen. Toch trek ik geen streep onder de christelijke eeuwen. De kathedraal van Chartres is evenzeer een deel van mijn wereld als Stonehenge of het Parthenon. Dit is de erfenis die we moeten aannemen. De geschiedenis van de Europeanen is niet eenvoudig. Na duizenden jaren inheemse godsdienst werd het christendom ons door een reeks historische toevalligheden opgedrongen. Maar het werd zelf gedeeltelijk omgevormd, “barbaars” gemaakt door onze voorouders, de Barbaren, de Franken en anderen. Het werd vaak ervaren als een omzetting van oude religie. Achter de heiligen bleven de vertrouwde goden zonder veel nadenken gevierd worden. En in de kloosters werden oude teksten vaak gekopieerd zonder ze noodzakelijkerwijs te censureren. Dit is vandaag de dag nog steeds zo, maar in andere vormen, ondanks de inspanningen van de bijbelse prediking. Ik denk dat met name rekening moet worden gehouden met de evolutie van de traditionalisten, die vaak eilanden van gezondheid vormen en hun robuuste gezinnen, hun talrijke kinderen en hun groep jongeren in goede gezondheid afzetten tegen de omringende chaos. De duurzaamheid van het gezin en het vaderland waarop zij zich beroepen, de discipline in de opvoeding, de standvastigheid in beproevingen, zijn uiteraard niet specifiek christelijk. Het zijn de overblijfselen van het Romeinse en stoïcijnse erfgoed dat de Kerk tot het begin van de 20e eeuw min of meer had overgenomen. Omgekeerd zijn het individualisme, het huidige kosmopolitisme en het schuldgevoel natuurlijk de geseculariseerde erfenissen van het christendom, net als het extreme antropocentrisme en de desacralisatie van de natuur, waarin ik de bron zie van een Faustiaanse moderniteit die gek is geworden en waarvan we de gevolgen duur zullen moeten bekopen.

Antiaos: In Le coeur rebelle, schrijft u “Draken zijn kwetsbaar en sterfelijk. Helden en goden kunnen altijd terugkeren. Er is alleen fataliteit in de hoofden van de mensen. Denkt u aan Jünger, die u kende, die Titanen en Goden aan het werk zag…

DV: Het doden van de fatalistische verleidingen in zichzelf is een oefening die geen rust duldt. Wat de rest betreft, laten wij aan de beelden hun mysterie en hun veelvoudige uitstralingen over, zonder ze uit te doven door een rationele interpretatie. De draak heeft altijd deel uitgemaakt van de westerse verbeelding. Het symboliseert op zijn beurt de aardse krachten of de kwade machten. Herakles, Siegfried en Theseus werden helden door hun zegevierende strijd tegen een monster. Bij gebrek aan helden is het niet moeilijk in onze tijd de aanwezigheid van verschillende monsters te onderkennen, die naar mijn mening niet onoverwinnelijk zijn, ook al lijken zij dat wel.

Antaios: In uw Dictionnaire amoureux de la chasse (Plon, 2000), onthult u de geheimen van een zeer oude passie en beschrijft u de geheimen van een inwijding. Wat hebben deze uren besteed aan de jacht gebracht, hoe hebben ze u veranderd, zelfs getransfigureerd?

DV:Ondanks de titel is dit werk geen woordenboek. Ik heb het opgevat als een pantheïstisch lied waarvoor de jacht het voorwendsel is. Mijn mooiste jeugdherinneringen heb ik te danken aan de jacht. Ik heb het ook aan haar te danken dat ik moreel heb kunnen overleven en dat ik mezelf weer in evenwicht heb kunnen brengen in de perioden van vreselijke wanhoop die volgden op de ineenstorting van mijn jeugdige hoop. Met of zonder wapen, door te jagen, keer ik terug naar mijn noodzakelijke bronnen: het betoverde woud, de stilte, het mysterie van het wilde bloed, het oeroude compagnonnage-genootschap. Voor mij is jagen geen sport. Het is een noodzakelijk ritueel waarbij ieder, roofdier, jager of prooi, de door zijn natuur opgelegde partituur speelt. Samen met de bevalling, de dood en het zaaien geloof ik dat de jacht, mits volgens de regels uitgevoerd, de laatste primordiale rite is om gedeeltelijk te ontsnappen aan de misvormingen en dodelijke manipulaties van de moderniteit.

Antaios: Toch roept u in dit boek meer dan één oude mythe op, meer dan één figuur uit pantheons die nog steeds clandestien zijn. Ik denk aan de mythe van de Wilde Jacht en de figuur van Mithras. Wat inspireren ze jou?

DV: We zouden de lijst kunnen uitbreiden, vooral met Diana-Artemis, Godin van de bevalling, beschermster van zwangere vrouwen, van drachtige dieren, van vitale kinderen, van het leven bij de dageraad. Zij is zowel het grote roofdier als de grote beschermster van de dierlijkheid, wat ook de beste jagers zijn. Haar figuur sluit aan bij het idee dat de Ouden van de natuur hadden, in tegenstelling tot het verzachte beeld van een Jean-Jacques Rousseau en de zondagswandelaars. De Ouden wisten hoe ontzagwekkend de natuur voor de zwakken en ontoegankelijk voor medelijden was. Het is met geweld dat Artemis het onschendbare koninkrijk van de wreedheid verdedigt. Zij doodt op wrede wijze stervelingen die door hun uitspattingen de natuur in gevaar brengen. Zo was het ook met twee woedende jagers, Orion en Actaeon. Door haar te beledigen, hadden zij de grenzen overschreden waarboven de wereldorde in chaos vervalt. Het symbool is niet verouderd, integendeel.

Antaios: Als er een alomtegenwoordige figuur in uw boek is, dan is het wel het woud, het toevluchtsoord van verschoppelingen en rebellen…

DV: Alle literatuur van de Middeleeuwen, van de chansons de geste tot de Bretonse cyclus, is doordrenkt van Keltische spiritualiteit en verweeft steevast het thema van het woud, een gevaarlijke wereld, een toevluchtsoord voor geesten en feeën, voor kluizenaars en rebellen, maar ook een plaats van zuivering voor de gekwelde ziel van de ridder, of zijn naam nu Lancelot, Perceval of Yvain is. Door een hert of een zwijn te achtervolgen, drong de jager door tot zijn geest. Door het hart van het dier op te eten, eigende hij zich de kracht ervan toe. In Tyolet’s Lai, , wordt de held door het doden van het hert in staat om de geest van de wildernis te begrijpen. Ik voel dit heel sterk. Naar het woud gaan is voor mij veel meer dan een fysieke behoefte, het is een spirituele noodzaak.

Antaios: Kun je een paar goede jachtromans aanraden die nog verkrijgbaar zijn?

DV: Ik denk onmiddellijk aan de Veillées de Saint-Hubert van de Markies de Foudras, een verhalenbundel door Pygmalion is heruitgegeven. Foudras was een fantastische verteller, net als zijn landgenoot en opvolger Henri Vincenot – wiens La Billebaude natuurlijk gelezen moet worden. Hij was voor de wereld van kastelen en de oude herberg wat Vincenot is voor die van rieten huisjes en stroperij. Onder de grote romans die toegang geven tot de mysteries van de jacht, plaats ik zeer hoog Le Guetteur d’ombres van Pierre Moinot, dat verder gaat dan het goed verzorgde literaire relaas. In de overvloedige productie van Paul Vialar, beroemd geworden door La grande Meute, heb ik een zwak voor La Croule, de naam die de paringszang van de houtsnip aanduidt. Het is een vrij vlotte roman waarvan de held een jonge vrouw is zoals men die af en toe zou willen ontmoeten, en die een passie heeft voor het voorouderlijk domein. Ik stel ook voor La Forêt perdue te lezen, een korte en prachtige middeleeuwse roman waarin Maurice Genevoix de geest van de Keltische mythologie doet herleven door middel van de onmogelijke achtervolging van een groot onkwetsbaar hert door een woeste wreker, in wie we een jonge en onverschrokken amazone ontdekken met een zuivere ziel.

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: http://archaion.hautetfort.com/Categorieën:Identiteit

Tags: , ,