Gesprek met Alberto Puela over metapolitiek

Dit is een uittreksel van het interview dat professor Alberto Buela gaf aan het tijdschrift perfil.com.

Hoe zou u metapolitiek uitleggen aan een leek?

In 1994 zijn we begonnen met het uitgeven van een tijdschrift genaamd Disenso in druk. In die tijd was er nog geen internet, of in ieder geval hadden we dat niet. Het tijdschrift bracht mij in contact met vele persoonlijkheden uit Europa en de Verenigde Staten. Op een bepaald moment stuurde een Italiaans-Chileense auteur, Primo Siena, mij een brief en zei: “Alberto, wat je doet is metapolitiek, waarom lees je Silvano Panunzio niet? Een Italiaanse auteur die hier niet bekend was. Ik vroeg een vriend uit Rome, Aldo La Fata, om mij een van zijn teksten te sturen. Don Silvano stond op het punt te sterven. Ik vond het interessant, ook al had het een ietwat esoterische visie. In de filosofie zijn we gewend te denken met de rede. Wij weten dat de mens, zoals José Ortega y Gasset zei, een rationeel eiland is, omgeven door een zee van irrationaliteiten, maar wij moeten er steeds naar streven de rationaliteit van de mens te redden. Als ik in het irrationele blijf, maak ik horoscopen, wijd ik mij aan de occulte wetenschappen; iets anders dan strikte filosofie. Dus ik begin het te bestuderen, ik lees het en ik ontdek andere auteurs. Primo Siena schrijft me opnieuw. Ik vraag mensen die politieke wetenschappen doen, onderzoekers van CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)… Niets.

 Toen schreef een zeer belangrijke filosoof in Spanje aan het eind van de 20e eeuw, Gustavo Bueno, mij. Bueno was een materialistische filosoof van de Communistische Partij. Hij had later de CP verlaten, hoewel hij materialist bleef tot aan zijn dood. Hij was het die mij zei dat ik “de ideale voorwaarden had om metapolitiek te ontwikkelen, want metapolitiek is niets anders dan de metafysica van de politiek. Ik antwoordde dat ik dat niet leuk vond dat politiek kan worden gekoppeld aan metafysica. Metafysica spreekt over het noodzakelijke en metapolitiek spreekt over het contingente, omdat politiek contingent is, het kan de ene of de andere kant op gaan. Het noodzakelijke kan maar één kant op. Ik definieer metapolitiek liever als de brede categorieën die het politieke handelen bepalen. Zo kwam ik op een tekst van Max Scheler. Men moet altijd naar de groten gaan, want de klassieken zijn niets anders dan auteurs van weleer met hedendaagse antwoorden. Het is moeilijk om verkeerd te gaan als je je wendt tot Max Scheler. Ik vond een van zijn lezingen aan het Duitse oorlogscollege in 1927, een jaar voor zijn dood, over de nivelleringsfase. Daarin zei hij: “Laten we hopen dat deze cursus die ik geef uiteindelijk in staat zal zijn om de Duitse heersende klasse, die vandaag de dag verouderd is, cultureel te vervangen”; er was in die tijd inderdaad sprake van de hele decadentie van de Weimar Republiek. En Scheler voegde daaraan toe: “… en dat wij in staat zullen zijn een hoge politiek op te bouwen”. Dit is waar ik de ware basis van metapolitiek ontdekte.

Is metapolitiek een vooruitgang voor de politieke theorie?

Het brengt het in een crisis, onderwerpt het aan kritiek. Indien goed beoefend, laat de metapolitiek zien wat de politieke vooronderstellingen van de actoren zijn, de ideologie. Onze politieke actoren, van onze president tot een van de 88 staatssecretarissen, zijn in wezen bezig met ideologie. Het idee van de studie van de metapolitiek is de confrontatie aan te gaan met de grote categorieën, zoals homogenisering, eenrichtingsdenken, gendertheorie, en andere.

Is metapolitiek louter een culturele activiteit of gaat zij noodzakelijkerwijs vooraf aan latere politieke actie?

Er zijn twee versies. Eén versie is de Franse versie, die zegt dat metapolitiek moet worden bedreven zonder politiek. Wij daarentegen stellen dat wij aan metapolitiek moeten doen, maar een verankering in de politiek moeten zoeken. Wij hebben een dringende en duidelijke behoefte om het te bestuderen, vooral in Argentinië. We zien dat we een progressieve, linkse, liberale, sociaal-democratische regering hebben, waarin Bob Dylan meer invloed heeft dan Perón. Ergens moeten we deze mix ophelderen.

Hoe wil je het verduidelijken?

In plaats van te spreken over mensenrechten, zou ik spreken over de rechten van de volkeren. In plaats van te praten over het bevoordelen van minderheden, zou ik meerderheden bevoordelen. Aangezien er vandaag geen regering is, verkiezen zij minderheden boven meerderheden, zelfs als zij zichzelf Peronisten noemen. In tegenstelling tot wat het Peronisme altijd heeft gedaan. “Metapolitiek is een set van brede categorieën die politieke actie conditioneren.

(…)

 Wat vindt u van het gebruik van metapolitiek door Nieuw Rechts?

Nieuw rechts vergist zich in zijn benadering van de politiek. Het wil metapolitiek bedrijven zonder politiek. Het is als Gramsci, maar dan van rechts. Het heeft voor mij geen zin na te gaan denken over hoe de categorieën die het politieke handelen van politieke actoren bepalen, kunnen worden veranderd, en vervolgens niets te doen om dat te veranderen.

Heeft dit iets te maken met de huidige libertariërs die zo in de mode zijn in Argentinië?

De liberalen en de “terra-planisten” zijn minderheden die overal als paddestoelen uit de grond zijn geschoten.

Nieuw rechts voert geen partijpolitieke actie omdat het van mening is dat de politieke partijen in hun initiatiefvermogen zijn voorbijgestreefd door de mega-media en dat daar de stroming van het denken te vinden is en het protest moet worden gevoerd?

Dit is eindeloze metapolitiek. Het is een metapolitiek die aansluit bij de ideologie van de Verlichting. Rechts doet in dit geval aan een “metapolitiek van de Verlichting”. Het is filosoferen zoals Descartes vanuit zijn kamer: hij ziet een man met een paraplu voorbij komen en filosofeert vanuit zijn stolp. Dit is ook geen filosofie. We handelen zoals we denken, of we denken zoals we handelen.

(..)

Wat vindt u van wat Argentinië momenteel doormaakt en welk advies of welke boodschap zou u de lezers kunnen geven?

Allereerst een gevoel van droefheid. Ik ben geboren in een land waar we werden opgenomen in een gemeenschap. Ik ben vandaag 72 jaar oud. Ik ben half in de stad, half op het platteland opgegroeid. Ik ben geboren in Parque Patricios, maar twee dagen later brachten mijn ouders me naar Magdalena, waar al mijn familie was, dus daar ben ik eigenlijk geboren. Ik ben daar opgegroeid, we hadden de school, de Huracan club, er was de parochie van San Bartolomé in Chiclana en Boedo. We hadden veel organisaties die ons steunden; we waren een bescheiden gezin. Ik ging vroeger naar het zwembad in Pepirí Street, ik was een zwemmer. In de Huracán club speelde ik pelota of fronton, wat ik ook leuk vond. In de parochie gingen we altijd naar kampen. Op school studeerden we. Ik ben geboren in een gemeenschap. Ik ben geboren in een polis. En we hebben iets buitengewoons voortgebracht: net zoals de Grieken van stammen naar polis gingen, volgden wij dezelfde weg. Dit is wat Plato zegt in het laatste boek van de wetten: “Het verschil met de barbaren is dat wij de polis hebben en zij niet. En wij hebben een systeem van wetten dat Socrates deed zeggen : “De wet is mijn moeder en mijn vroedvrouw”. Argentinië gaat de verkeerde richting uit. Ja, er zijn Lionel Messi en Diego Maradona. Maar ik ben geboren in een polis en ik zal sterven in een stam. We hebben de stammen van voor- en tegenstanders van abortus, de terraplanisten, gesubsidieerde mensen, moeders, kinderen, neven, indianen. Het idee van het volk als meerderheid is doorbroken. Wij hebben het tegenovergestelde gedaan van de Grieken.

Vertaling: OvM

Oorspronkelijke tekst: Ex: https://www.tradicionviva.es/2021/05/06/una-gran-entrevista-en-la-que-alberto-buela-habla-sobre-metapolitica/Categorieën:Metapolitiek

Tags: , , , ,