Westerse druk op Turkije

Aldo Braccio (2021)

April 2021: De westerse druk op Turkije neemt toe, nu het land tussen een Atlantische heroriëntering (waarvoor echter een aanzienlijke “regimewisseling” en een passende heropvoeding van de publieke opinie nodig zouden zijn) en de Euraziatische dialoog wordt geplaatst. Uit de Verenigde Staten en de Europese Unie komen lessen in moraal – gewetensvol getekend door de decadente ideologie van de politieke correctheid – en in geschiedenis (met betrekking tot het conflict tussen Turken en Armeniërs) die erop gericht zijn de gezaghebbende eenzijdigheid van burgerrechten en historisch onderzoek opnieuw te bevestigen. Polemische standpunten, dreigementen en, van tijd tot tijd, vleierij die de spanningen doen toenemen in het Middellandse-Zeegebied – waar reeds een alliantie opereert om Turkije van elk spel uit te sluiten – en in de Zwarte Zee, waar de militaire inmenging van Washington voorziet in de verplichte medewerking van Ankara in een anti-Russisch perspectief.

I.

De NAVO-muur vertoont een aantal scheuren die niet altijd gemakkelijk te verbergen of te minimaliseren zijn: dit is bijvoorbeeld het geval met Turkije, waarover de voortdurende en intense aanvallen in de media (en niet alleen) bijdragen tot het vergroten van de afstand tussen de westerse wereld en de Turkse wereld.

Achter de betreurenswaardige – en groteske – sofagate [1] die in april 2021 ter gelegenheid van de topontmoeting tussen Turkije en de Europese Unie werd opgevoerd, gaat in de eerste plaats de ideologie van de politieke correctheid schuil, die gepaard gaat met een bevooroordeelde vijandigheid jegens wat Turks is: maar er is ook een dieper geopolitiek spel dat met name betrekking heeft op de scenario’s die zich afspelen in het Middellandse-Zeegebied en de Zwarte Zee (d.w.z. van het “ruimere Middellandse-Zeegebied”) in de context van de Russisch-Amerikaanse confrontatie.

Dit zijn scenario’s waarbij de Turkse Republiek rechtstreeks betrokken is en die haar waarschijnlijk voor een geopolitieke keuze plaatsen die beslissend is voor haar toekomst.

Maar laten we eens kijken naar de andere, zwaardere anti-Turkse controverse die in april 2021 explodeerde, die van de ”genocide op de Armeniërs”, die door de nieuwe bewoner van het Witte Huis met kracht nieuw leven werd ingeblazen.

Joe Biden heeft altijd weinig persoonlijke sympathie gehad voor het Turkije van Erdogan, maar ook voor Turken in het algemeen. Samen met leden van het Congres en senatoren van de Republikeinse en Democratische partijen – zoals Joe Knollenberg, George Radanovich en Nancy Pelosi – heeft senator Biden zich sinds het eerste decennium van onze eeuw onderscheiden in de campagne voor de erkenning van de Armeense volkerenmoord, waarbij hij verder ging dan de wil van Jerevan zelf – voorzichtiger dan de ontwrichte Armeense diaspora in het Westen – en vooral van de Armeense Kerk die in Turkije is gevestigd[2].

Tijdens de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft kandidaat Biden zijn standpunt herhaald door in augustus 2020 aan te kondigen dat hij van plan is de Verenigde Staten de Armeense genocide die aan de Turken wordt toegeschreven, te laten erkennen.

Zoals bekend erkent Turkije deze these niet en betwist zij deze radicaal; Turkije gaat zelfs zo ver dat het de aanhangers van deze these vervolgt – en dit in navolging vab het Westen, waar degenen die moedig historisch onderzoek voorstellen dat niet strookt met de officiële “waarheid”, vaak het zwijgen wordt opgelegd en gevangen worden gezet.

Wat ook de historische realiteit van deze – pijnlijke maar controversiële – zaak moge zijn, Turkije heeft deze ernstige beschuldiging aan zijn adres altijd opgevat als een onaanvaardbare en ongerechtvaardigde inmenging in zijn nationale waardigheid. Een nieuwe stap in deze richting werd gezet, gekenmerkt door wereldwijde media-aandacht: de New York Times van 21 april meldde als eerste dat president Biden had besloten “de moord op 1,5 miljoen Armeniërs als genocide te erkennen”, en dat de officiële aankondiging drie dagen later zou worden gedaan.

Zo schreef de heer Biden op 24 april plechtig dat “het Amerikaanse volk alle Armeniërs eert die zijn omgekomen in de genocide die 106 jaar geleden begon.

De Amerikaanse president liet blijken dat hij de toon van de verklaring – die voor het overige een echo is van soortgelijke moties die tussen oktober en november 2020 door het Amerikaanse Congres en de Senaat zijn goedgekeurd, zij het niet-bindend – wilde verzachten door te hopen op een “verzoening tussen Armenië en Turkije” en een “normalisering van hun betrekkingen”. Maar de reactie van Ankara, zijn president en minister van Buitenlandse Zaken, was begrijpelijk hard en boos.

Maar in feite gaat de plechtige verklaring van Biden in een geheel andere richting dan verzoening en normalisatie: zij onderbreekt de moeizame poging tot confrontatie – zelfs op het gebied van historisch onderzoek – die tussen Turken en Armeniërs aan de gang is, waardoor de nationalistische impulsen van extremisten aan beide zijden nog worden versterkt.

Een recente, redelijke publieke verklaring van Erdogan (“Ik denk met respect terug aan de Ottomaanse Armeniërs die hun leven verloren onder de moeilijke omstandigheden van de Eerste Wereldoorlog, en ik betuig mijn medeleven aan hun kleinkinderen”) wordt tenietgedaan door de door Washington gesanctioneerde “officiële waarheid”, die tussenbeide komt om de gemoederen op te hitsen: zoals dat altijd gebeurt, vooral in het Midden-Oosten.

Nog een aanval op Erdoğan, die de Amerikaanse president voor zichzelf had gereserveerd ter gelegenheid van het uittreden van Turkije uit het zogenoemde Verdrag van Istanbul, dat wil zeggen het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, dat sinds augustus 2014 van kracht is: een verdrag dat volgens Turkije onzuiver is door een ideologische oriëntatie die vijandig staat tegenover het traditionele gezin onder het mom van de bestrijding van geweld.

“Een plotselinge en ongerechtvaardigde keuze, terwijl we in de wereld getuige zijn van een toename van gevallen van huiselijk geweld, met inbegrip van het nieuws over de toename van vrouwenmoorden in Turkije,” merkte Biden op, die Erdogan eerder had beschuldigd van “autocratie,” een begrip dat volledig vergelijkbaar blijkt te zijn met dat van dictatuur, zij het misschien minder expliciet.

De Europese Unie heeft zich, zoals gewoonlijk, aangepast aan de versnellende Amerikaanse toon: de Commissie buitenlandse zaken van het Europees Parlement veroordeelde Ankara bijvoorbeeld wegens “provocerende verklaringen tegen de EU en haar lidstaten, vijandig beleid, toenemende afstand van de Europese waarden en normen, voortdurende massa-arrestatie van journalisten, mensenrechtenactivisten en politieke tegenstanders”; het bovengenoemde belachelijke sofagate deed vervolgens alle redenen en voorwendselen voor beschuldigingen tegen het land van de maansikkel herleven.

Ook Italië speelt een rol in het anti-Turkse – evenals het anti-Russische en anti-Chinese – spervuur, zoals blijkt uit de plotselinge aanval van premier Draghi op president Erdogan, die hij niets minder dan een “dictator” noemt, tegen de achtergrond van een voortdurende en gehamerde anti-Turkse mediacampagne van de Italiaanse pers.

De rol van Italië lijkt de rol te zijn die minister van Buitenlandse Zaken Blinken aangaf tijdens de ontmoeting/convocatie van minister van Buitenlandse Zaken Di Maio in Washington: een “sterke samenwerking inzake Libië, Oekraïne en Afghanistan”. “Italië en de Verenigde Staten delen dezelfde bezorgdheid over de aanwezigheid van buitenlandse troepen in Libië,” bevestigde Di Maio ijverig, waarbij hij duidelijk zinspeelde op Turkije en Rusland, die worden gezien als lastige indringers in een land dat Italië ook heeft geholpen in totale chaos te storten.

II.

Dit alles is zeker een voorbode van een nieuwe Westerse poging tot regimeverandering in Turkije – deze keer misschien langs electorale weg, in plaats van door een militaire staatsgreep – maar het veroorzaakt nu al sterke druk op Ankara [3], om mee te werken aan het extremistische beleid van de Verenigde Staten tegen Rusland, China en Iran [4].

Wij hebben reeds gewezen op het belang van de scenario’s voor de Middellandse Zee en de Zwarte Zee : terwijl in het eerste geval de speerpunt van de campagne om Turkije te verdrijven de ongekende alliantie tussen Frankrijk, Israël en Griekenland is (met de uitdrukkelijke instemming van de Europese Unie), wordt in het tweede geval de optie van het “rehabiliteren” van Turkije geëist door Washington, dat zich altijd comfortabel voelt met de politiek van dreigementen en vleierij. In deze fase eisen de Amerikanen met name dat hun oorlogsschepen – en uiteraard die van de NAVO – door de zeestraten (Bosporus, Dardanellen, Zee van Marmara) varen naar de Zwarte Zee, een cruciaal gebied in de anti-Russische inzet; daar werd voor de zomer de grote oefening VS-Oekraïne-NAVO, Sea Breeze genaamd, aangekondigd. De rol die aan Turkije wordt toegekend door het Verdrag van Montreux, dat de doorvaart door de “Straat” regelt, is in dit perspectief belangrijk en doorslaggevend.

De betrekkingen tussen Ankara en Kiev zijn goed, maar dit is niet genoeg voor Washington: in het kader van een recente topontmoeting van de Turks-Oekraïense Samenwerkingsraad verklaarde Erdogan namelijk dat “Ankara voorstander is van een snelle en vreedzame oplossing van de geschillen tussen Rusland en Oekraïne door middel van onderhandelingen” teneinde “de vrede in de Zwarte Zee te bewaren”.

Dit staat ver af van het standpunt van Washington, dat eenvoudigweg niets wil horen over een gelijke afstand tussen Rusland en Oekraïne en in plaats daarvan, zoals de Turkse politicoloog en universiteitsprofessor Volkan Özmedir opmerkt, probeert “opzettelijk een toename van deze spanningen te bevorderen door een strategie te volgen om NAVO-leden als Duitsland en Turkije aan zijn kant te krijgen.”[5]

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: https://www.eurasia-rivista.com/richiamo-occidentale-alla…

Voetnoten

1] Een objectieve beschrijving van de gebeurtenis, ver van de hypocriete voorstellingen van de mainstream media, in: Giuseppe Mancini, Il sofà della Von der Leyen: dietro lo scandalo inesistente c’è solo il protocollo, http://www.laluce.news 7 april 2021.

2] Denk met name aan de Armeniërs in Turkije: Beraaa Gőktürk, Armeens patriarch van Turkije – “De uitbuiting van andermans pijn bedroeft ons”” http://www.aa.com.tr 23 april 2021. Patriarch Sahak Mashalian merkt op dat het op de agenda zetten van de historische kwestie van de ”genocide” in de parlementen van andere landen “de toenadering tussen Armeniërs en Turken niet ten goede komt en zelfs hun verzoening vertraagt”.

3] Op 29 april ging de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken nog verder door sancties aan te kondigen in geval van een tweede aankoop van S-400 defensiesystemen van Russische makelij.

4] Maar deze arrogante en simplistische houding leidt in toenemende mate tot een algemeen Turks ongeduld met Westerse pretenties, alsmede tot een groter historisch en geopolitiek bewustzijn. Wij citeren bijvoorbeeld Ibrahim Karagül in Yeni Şafak (de meest representatieve krant van het regeringsgebied) van 26 april 2021, die erop wijst dat er in Turkije krachten zijn “die voor de bescherming van de Verenigde Staten en het Westen zijn ten opzichte van Turkije”. “Een bescherming – legt zij uit – die sinds de Ottomaanse tijd door pro-Amerikaanse liberalen, conservatieven en islamisten wordt geëist; de Verenigde Staten staan in het middelpunt van de aanval op Turkije (…) zij zijn een staat die werd opgericht op het bloed van miljoenen mensen, die zelfs in de 21e eeuw honderdduizenden mensen heeft afgeslacht (. … maar zij staan niet meer in het middelpunt van de wereld”: zij verliezen terrein aan de opkomende mogendheden van de 21e eeuw, en zij liggen overhoop met de halve wereld, zij zijn niet meer geloofwaardig (…). De Verenigde Staten, Europa, Israël, alle mogendheden die verontrust en bezorgd zijn over de opkomst van Turkije, steunen de strijd (daartegen) nog meer dan bij de couppoging van 2016.” Eveneens in Yeni Şafak en op dezelfde dagen stelt Abdullah Muradoğlu dat “de valse beschuldigingen van Biden aan het adres van Turkije het meest recente voorbeeld zijn van de leegheid van het Amerikaanse begrip van de term ‘bondgenoot’ (…) Onnodig te zeggen dat er geen plaats was voor een genocidale mentaliteit in de orde die door het Ottomaanse Rijk werd gevestigd.” Muradoğlu geeft vervolgens een overzicht van de precedenten van het Amerikaanse buitenlands beleid, met inbegrip van de gevallen van de bloedbaden in de Tweede Wereldoorlog, Dresden en de atoombommen op Japan, en concludeert dat “de Verenigde Staten in de spiegel moeten kijken lang voordat zij genocide prediken”.

5] Over dit onderwerp en de fall-out van het Verdrag van Montreux (niet ondertekend door de Verenigde Staten), het interessante artikel: Esperto turco: la Convenzione di Montreux ostacola gli USA nel Mar Nero, in http://www.it.sputniknews.com van 17 april 2021.Categorieën:Geopolitiek

Tags: , , , , , , ,