Malthus’ is terug: ontvolking als plicht

Nicolas Bonnal (2021

Marx schreef veel teksten tegen Malthus. Hij meende dat de zware of laatste tendens zou gaan in de richting van het malthusianisme, dat het kenmerk is van de Angelsaksische (eerder Normandische) elites. Deze eeuwig meedogenloze elites ontvolkten Schotland, Ierland en ook Wales, ontvolkt door oorlogen en steenkool, en waar de angstaanjagende Gevangene werd doodgeschoten. Daarna creëerden zij een Amerika zonder zeldzame kolonisten, waar de Indianen werden afgeslacht en de Afrikaanse slaven uitgebuit. De Europese demografische explosie en het industrieel kapitalisme bevolkten dit Amerika, maar Canada, Nieuw-Zeeland en Australië bleven leeg; we weten dat deze middelmatige overheersingen de sanitaire dictatuur naar de letter toepassen, met een geweten dat alleen het Frankrijk van Macron of het Duitsland van Merkel kan benijden, dat het plan Morgenthau bijna naar de letter toepast.

Marx legt vooral uit dat het voor Malthus noodzakelijk is de bevolking boventallig te maken. Dat is het niet in het begin, maar het wordt het wel. We produceren een goed-voor-niets mens in de megalopolissen en dan verwijten we hem dat. Wij zijn met te veel, en om met te veel te zijn – en dus “uitroeibaar” – moeten wij zonder werk zitten, hetgeen nu overal gebeurt. Complex of debiel, de menselijke boventallige laat zich uitwissen.

Zoals ik in mijn tekst over de Reset heb uitgelegd, zijn wij door de film geconditioneerd om te sterven, en dat al een halve eeuw lang.  We leven in grootse tijden die inderdaad onder de paraplu van goede 70’s dystopieën vallen. Ik zou ironisch genoeg “Woody and the Robots (Sleeper)” aanraden… Reizend naar de jaren 2200 in een neo-totalitaire maatschappij, vindt onze goede Woody dat het lijkt op zijn goede oude maatschappij Californië. Er is geen vrijheid, geen liefde, geen humor… En wat we eten… We zien geen kinderen. Je ziet ze nooit in dystopische films. Waarvoor zouden ze dienen als ze niet gegeten werden? Kronos de kindereter rijmt met chronos het verstrijken van de tijd.

Technologische verslaving, nieuws, gendertheorie, geïmproviseerde migraties, de proliferatie van wetgeving (herlees Lao Tse), fiscale onbekwaamheid, ultra-feminisme, windmolens, ecologische onzin en hyper-vegetarische mode hebben allemaal één enkel doel: de vermindering van het menselijk bestand, dat als overvloedig wordt beschouwd. Maar dit alles blijft timide naast het definitieve middel dat door onze grote geldmannen en woekeraars wordt ingezet: geld.

Niets nieuws sinds Marx en Malthus, zou je kunnen zeggen.

De kosten van levensonderhoud zijn in het Westen aan het stijgen en worden door de statistische instituten ontkend; wij weten natuurlijk waarom. Want de door de centrale bankiers en hun trawanten gewilde bullish madness heeft een neveneffect – een zeer zichtbaar objectief gevolg: ontvolking. Het is te duur om kinderen te maken, om ze op te voeden, om ze ter wereld te brengen in de nobele zin van het woord.

Mijn vriend Hervé had voor lesakerfrancophone.fr een verbazingwekkende tekst vertaald van de ketterse econoom Chris Hamilton. En geeft hem een stukje informatie dat Michael Snyder niet vermeldde in zijn columns over de decadente VS: de prachtige demografische daling.

En er staat:

“Van 2007 tot 2018 daalde het aantal geboorten in de Verenigde Staten met 470.000 op jaarbasis, een daling van 11%. Het vruchtbaarheidscijfer in de VS daalde ook van 2,12 tot 1,72 geboorten, een daling van 18% (2,1 geboorten onder vrouwen in de vruchtbare leeftijd wordt beschouwd als nulgroei). Dit betekent dat er in de Verenigde Staten sinds 2007 netto 4,5 miljoen minder geboorten zijn dan de volkstelling in 2000 en 2008 had geraamd. Dat is meer dan een heel jaar van geboortes die nooit hebben plaatsgevonden. “

Chris geeft de gevolgen van deze gedwongen ineenstorting van het geboortecijfer:

“De scherpe daling van het aantal geboorten in vergelijking met de verwachte stijging en de vertraging van de verwachte immigratie hebben ertoe geleid dat de volkstelling de groei van de Amerikaanse bevolking tot 2050 met meer dan 50 miljoen mensen naar beneden heeft bijgesteld. “

De details komen van onze econoom en hou je vast…want ze zijn eng en alle rassen zijn erbij betrokken (zelfs gele hesjes?)…

“De daling van het aantal geboorten in de VS was bijzonder sterk onder degenen met de laagste inkomens en vermogens. Van 2007 tot 2016 daalde het Amerikaans-Indiaanse vruchtbaarheidscijfer van 1,62 tot 1,23. Het Spaanse geboortecijfer daalde van 2,85 tot slechts 2,1. Het zwarte geboortecijfer daalde van 2,15 tot ongeveer 1,9 en het blanke geboortecijfer daalde van 1,95 tot 1,72 (bijgewerkt met het National Vital Statistics Report tot en met 2017 … Het Spaanse geboortecijfer daalde onder het vervangingsniveau tot 2,006, het zwarte geboortecijfer daalde tot 1,824 en het blanke geboortecijfer daalde tot 1,667). Nogmaals, deze geboortecijfers zijn slechts geldig tot en met 2016, de dalingen in 2017 en 2018 zijn aanzienlijk en versnellen. “

De geboortecijfers dalen of storten in, in Griekenland, Frankrijk, Spanje, Italië, enz. Idem in Zuid-Amerika of Azië waar de kosten van levensonderhoud onbetaalbaar zijn.

Hamilton verklaart de samenzwering van Harpagon om ons uit te roeien:

“De reden voor de snelle daling van de geboortecijfers sinds 2007 in de VS en het grootste deel van de wereld lijkt te liggen in de huidige ZIRP-programma’s, lage rentetarieven en kwantitatieve versoepelingsprogramma’s die de activaprijzen opblazen. “

Belangrijke observatie van onze ketter:

“Het merendeel van de activa is in handen van grote instellingen en van bevolkingsgroepen die niet langer de vruchtbare leeftijd hebben. Dit beleid heeft tot gevolg dat de prijzen van activa veel sneller stijgen dan de inkomens. Zo rijzen de niet-discretionaire uitgaven voor huisvesting, huur, onderwijs, gezondheidszorg, verzekering, kinderopvang, enz. de pan uit in verhouding tot de lonen. “

Tenzij je in het voetbal werkt of als elektronicakamp-GAFA-verzorger-senior, worden jongvolwassenen opgeofferd, we zien het overal om ons heen.Ober in een godvergeten koffiehuis of onderbetaalde ingenieur in een overvolle metropool; ik ken persoonlijk tientallen gevallen, allemaal oud-studenten overigens.

Hamilton schrijft:

“Voor jongvolwassenen betekent dit dat zij veel meer op schulden zijn aangewezen om zich te scholen en dat een veel groter deel van hun latere inkomen wordt besteed aan de aflossing van die schuld. Het betekent ook dat jongvolwassenen meer schulden maken om een huis te kopen of een groter deel van hun inkomen gebruiken om de huur te betalen, voor gezondheidszorg, verzekeringen of de zorg voor hun kinderen (aangezien beide ouders meestal voltijds werken). “

We liquideren de arme bevolkingsvoorraden:

“Het nettoresultaat van dit beleid van de federale regering en de centrale banken om de aandelenmarkt en de huizenprijzen te stimuleren en de ineenstorting van de rente op spaargelden is de ineenstorting van het geboortecijfer en het totale aantal geboorten. Dit vermindert de huidige en toekomstige vraag en de kwaliteit van het leven voor de jongeren, de armen, vooral de niet-blanken, hetgeen misschien wel de grootste overdracht van rijkdom is die de mensheid ooit heeft gezien. “

De robot zal de Filippino vervangen. De aandelenmarkt gaat op miraculeuze wijze omhoog, ongeacht de verkoop en de macro-economische vooruitzichten. Centrale banken zijn genoeg om de markten gerust te stellen met hun bitcherige gedrag. De super-Mario heeft veel krediet gekregen van zijn werkgever Goldman Sachs. Aan de andere kant, als de markt onze consumptie niet meer nodig heeft, maar alleen onze verdwijning of vervanging, laten we dan onze gebeden zeggen…

En Chris sluit af om ons te verlichten:

“Dus de VS gaat door met het belachelijke “Trump Wall” debat en de internationale geboortes blijven instorten van China naar Rusland, Europa, Japan, Zuid-Korea, enz. De schuldige voor de vertraging van het geboortecijfer is het “medicijn” van de centrale bank en de federale regering om de prijzen van activa op te krikken en de toekomst te vernietigen om het leven voor de rijken en de ouderen gemakkelijker te maken. Het resultaat is een ineenstorting van de vruchtbaarheidscijfers over de hele wereld… waardoor financiële winsten worden verschoven naar een krimpende minderheid van bezitters van activa en verliezen worden geleden door de jongeren, de armen en degenen met weinig of geen activa. “

Het was Gilles Chatelet die ik hier noemde die Hermes (het communicatiebedrog dat typisch is voor onze neototalitaire wereld) en de oude Anglicaanse schurk door elkaar haalde. Want zoals Malthus en zijn onberispelijk en onverslijtbaar essay over bevolkingen werden geciteerd:

“Een mens die geboren wordt in een wereld die al bezet is, als hij van zijn ouders niet het levensonderhoud kan krijgen dat hij terecht van hen kan vragen, en als de maatschappij geen behoefte heeft aan zijn arbeid, heeft geen recht op de kleinste portie voedsel, en in feite is hij te veel. Aan het grote banket van de natuur heeft hij geen plaats voor zichzelf. “

Zeer waar dan, grote meester en inspirator van onze socialistische-neo-liberalen. Behalve dat men vandaag niet tevreden is met het weren van de armen van de tafel, maar ook een deel van hen die al zaten eruit gooit. Dit is zelfs waarom we gevraagd worden te stemmen… we zullen zien of de uitgeroeiden zullen reageren…

Laten we niet vergeten dat de Harpagon’s die de wereld regeren, de besluitvormers, genocidale negentigjarigen zijn. We hebben de familie van Engeland, Prins Charles, Schwab, Rockefeller, Soros, Rothschild, Gates (die 66 jaar oud is maar er twee keer zo oud uitziet), een handvol afzichtelijke afbrokkelende gezichten die maar één obsessie hebben: de jeugd liquideren en ontvolken door o.a. ontbering.

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: Du retour de Malthus et du devoir de dépeuplement : Euro-Synergies (hautetfort.com)Categorieën:totalitarisme

Tags: , , ,

1 reply

Trackbacks

  1. Baïonnette ou seringue ? L’art de fabriquer de l’absence : du retour de Malthus et du devoir de dépeuplement. Article de N.B. traduit en néerlandais. – nicolasbonnal.com