De Great Reset : een groteske schijnvertoning

Alexandre Karadimas (2021)

1. De Grote Reset is schaarste plus het internet!

Laten we ons om te beginnen in de huidige economische context schetsen:

– het Westen, d.w.z. de dollarzone (Noord-Amerika, niet-Russisch Europa, voormalige Britse dominions zoals Australië of Israël, enz. Geruïneerd, al lang voor COVID, waarschijnlijk al voor de crisis van 2008.

– de conventionele oliepiek vond plaats in 2006, en de uitputting van de voorraden, die al in 1970 nauwkeurig werd voorspeld (we moeten bijvoorbeeld altijd denken aan de studie van Dennis Meadows, die hier wordt genoemd: https://www.rtbf.be/info/economie/detail_2030-l-annee-de-…) wordt zichtbaar, met name door de inflatie van de prijzen van reële goederen.

Nu vertegenwoordigt dit “Westen” een aanzienlijk deel van de wereldhandel. Op conventionele wijze staat het tegenover Rusland (energie, militaire macht) en China (industriële productie), maar deze twee landen zijn economisch zeer nauw verbonden met het Westen. Het is dus het einde van een economisch tijdperk op planetaire schaal.

Onze elite heeft het over een lang van tevoren vastgesteld plan, de “Grote Reset”, die een technologisch modieuze verpakking is van een toestand van permanente schaarste.

Kortom, we willen graag geloven dat het leven van een arbeidersgezin in de jaren 1900 (fietsen, één keer per week vlees, een klein appartement) het toppunt van hipheid is, en dat allemaal omdat het internet eraan is toegevoegd, in zijn verschillende vormen (smartphone, toestellen die met het internet verbonden zijn, enz.).

Dankzij COVID is het Internet het centrale instrument van het Systeem geworden in zijn fase van maximale controle en opent het de weg naar de utopie van de Grote Reset.

2. COVID, een baan voor Aquaman

Op www.tvtropes.org, de uitstekende encyclopedie van narratieve processen, vinden we de beschrijving van een proces genaamd “This looks like a job for Aquaman”.

Aquaman is een superheld die iets met water heeft. Aangezien de meeste mensen zeer weinig tijd in een aquatische omgeving doorbrengen, zijn de auteurs gedwongen bizarre verhalen te verzinnen die zich afspelen in oceanen, of zelfs een in eenvoudig riool, als decor voor dit personage.

De COVID-crisis is vergelijkbaar met Aquaman, in die zin dat alles wat met deze crisis te maken heeft  alle gezond verstand tart en alleen bedoeld is om het hoofdpersonage, namelijk de Grote Reset, te promoten.

De anti-COVID-maatregelen van de meeste landen hebben geen enkele zin, behalve dan dat zij alternatieven voor het systeem vernietigen en een extreem opdringerige versie van het Internet opleggen.

De traditionele handel werkt bijvoorbeeld niet meer, je moet via de supermarkt gaan of via internet bestellen. Restaurants, behalve fast food en franchises, worden uitgeroeid.

Op een vergelijkbare manier communiceren wij via Internet, school en werk  verhuizen naar het scherm, wij krijgen onze uitgangskaarten elektronisch, enzovoort.

Informatie is totalitair geworden, en zelfs protesteren gebeurt via het Internet (zoals dit bericht bijvoorbeeld).

Deze totale controle is eigen aan een uitzonderingssituatie.COVID is tijdelijk, het is de Grote Reset die haar zal opvolgen. Dit perspectief is alles wat officieel is.

3- Veertig jaar technisch-wetenschappelijk faillissement

De Grote Reset is het hoogtepunt van het techno-magische verhaal dat verbonden is met de informatisering en de netwerkvorming van onze economieën, een verhaal dat nu veertig jaar oud is (wat de populaire cultuur betreft, maar veel ouder in technisch-wetenschappelijke kringen).

De computer wordt geacht ons leven te vereenvoudigen, de mogelijkheden van zijn gebruikers te vertienvoudigen, het gebruik van hulpbronnen te optimaliseren en ons zelfs, dankzij de kunstmatige intelligentie, voor eens en voor altijd te beschermen tegen onze eigen domheid.

Wie echter sinds de jaren ’90 in een bedrijf heeft gewerkt, heeft de tegenovergestelde evolutie gezien, tot op het punt dat management vandaag vrij universeel als inefficiënt, dom en zelfs wreed wordt beschouwd.

De ingenieur wordt uitgebuit tot het punt van burn-out, waarna hij overbodig wordt. Zijn mening telt niet meer.

Gecoöpteerde dynastieën, soms zelfs in familielijn, leiden grote structuren volgens flagrant stupide ideologieën, die alleen worden gevolgd door hen die nog nooit hebben gecreëerd of zelfs maar hebben gewerkt.

Deze structuren falen permanent, zonder dat dit verborgen wordt (de stad Parijs of het F-35 gevechtsvliegtuig bijvoorbeeld) zonder dat dit tot vragen leidt. De nooit stoppende geldpers beloont idioten en zorgt ervoor dat goed bestuurde bedrijven door grote, kapitaalkrachtige groepen opgeslokt worden.

Televisie en film weten ons niet meer aan het lachen te maken of te ontroeren, zij dienen enkel nog het regime. Eenvoudige amateurs op Youtube zijn weer eens de hansworsten en cartoonisten van het volk, en Youtube is daar blij mee zonder te beseffen dat het door zijn censuur en permanente desinformatie een hinderpaal en vervolgens een vijand is geworden.

4. De onmogelijkheid om een gedoemd systeem te redden

Als er een duidelijk teken van instorting is, dan is het wel de passiviteit van het volk. Nicolas Bonnal vindt dit jammer, maar het is eigenlijk heel begrijpelijk. We zijn verstoken van enige mogelijkheid om te handelen (wat in het Engels “agency” heet) en we hebben gezien dat zelfs een beweging zo populair (en echt populair, aangezien ze geen structuur en geen leider heeft) als de Gele hesjes door het systeem geïnfiltreerd en vervolgens gekaapt kan worden.

De manipulatie rond covid, de schokstrategie, werkte zo goed dat we het opgaven het aan de kaak te stellen. We hebben gezien dat de helft van de mensen om ons heen er in geloven, waarom zouden we dan nog moeite doen…

Het kliksysteem werkt perfect, verklikkers verkeren in de mening dat zij het juiste doen.

De anderen volgen soms nogal dwaze samenzweringstheorieën (zowel ikzelf als anderen), wat geen solide basis is voor welke politieke actie dan ook.

Aangezien er geen enkele manier meer is om het systeem te corrigeren, aangezien de verschillende vertegenwoordigers van het volk (diegenen die nog in contact staan met de realiteit) gemuilkorfd of gedemotiveerd zijn, zal het systeem falen, d.w.z. ophouden te functioneren.

Wij weten het wel, maar wij kunnen het niet aan onszelf toegeven, want toegeven is het het verval bespoedigen.

5. Het controlefantasme

Uit alle manieren waarop de Grote Reset aan ons is voorgesteld, blijkt dat het om een controlefantasme gaat. Ons wordt verteld dat “de dingen zo en zo zullen zijn” en ons wordt gevraagd hen op hun woord te geloven.

Nou, als we het over geld hebben, er is daar niets. Ze kunnen geld ex nihilo creëren, dus het is gewoon een hoop gebakken lucht, het zijn verkoper van lucht.

Dus we begrijpen veel beter de behoefte aan controle. Men zou kunnen denken dat het gewoon mensen zijn die gewend zijn grote structuren te leiden, en dus te controleren, wat waarschijnlijk tot op zekere hoogte waar is, maar niet doorslaggevend.

Van doorslaggevend belang is echter dat er geen levensvatbare vorm van uitwisseling mag zijn (geld, ruilhandel, mond-tot-mondreclame, enz.), anders zou hun munt, die zij uniek en mondiaal willen maken, onmiddellijk waardeloos blijken te zijn.

Onze elites plaatsen zichzelf in de positie van geruïneerde oplichters, niet in staat om hun beloften na te komen. Naarmate onze koopkracht verdwijnt, leidt dit hen onverbiddelijk tot het gebruik van repressie en geweld, zodat hun leugens niet in twijfel kunnen worden getrokken.

Maar onderdrukking creëert niets. Twee of drie decennia van “stress management” hebben sommige ingenieurs en technici in een burn-out doen belanden, anderen in het buitenland, en de laatsten om slechts het minimum te doen, onder het gezag van ongeschoolde bazen die eruit zien als Victoria Nuland. Wij bevinden ons in het tijdperk van de meest buitengewone technische middelen in de geschiedenis van de mensheid en wij scheppen niets meer.

Daarom zijn de beloften van de Grote Reset in termen van 3D-printen, kwantumcomputers en nanodeeltjes grotesk. Het zal gaan om situaties zoals die in het filmpje “The Expert“, maar dan nog rampzaliger: https://www.youtube.com/watch?v=BKorP55Aqvg.

De Grote Reset is een schijnvertoning.

Kortom, deze ultieme uitbreiding van de techno-wetenschappelijke droom die de Grote Reset is, zal eindigen in een nachtmerrie, de Ineenstorting, die de meesten van ons niet zullen overleven, aangezien dat is waar grote catastrofes toe leiden.

Ons tijdperk zal een van de meest realistische illusies zijn geweest, in tegenstelling tot de religieuze systemen die in andere complexe beschavingen de overhand hadden.

Onze technologie zal niet geheel verdwijnen, want zij zal zeker bijdragen tot het voortbestaan van sommigen, maar zij moet in de nog onbepaalde toekomst beter worden beheerst opdat zij beter is geïntegreerd in wat het leven zal zijn geworden. Het zal geen Grote Reset zijn, maar iets anders, omdat dingen nooit vanzelfsprekend zijn.

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: http://euro-synergies.hautetfort.com/Categorieën:pandemie

Tags: , , , ,

1 reply

  1. J’ai envoyé à l’intéressé (via Bonnal).

    Like