Gesprek met Kontre Kulture: “De Edda’s zijn veel meer dan alleen maar een verzameling teksten die de verhalen van goden of helden vertellen”.

Gesprek met David van Kontre Kulture, gesprek opgetekend door YV van Breizh-Info (2021)

Onlangs hebben wij melding gemaakt van de uitgave van een prachtige editie van de Edda’s, deze fundamentele teksten van de Europese beschaving in die zin dat zij onze voornaamste bron zijn van kennis van het Noordse mentale universum. Een door Kontre Kulture gesigneerde editie, in het kader van de collectie imaginaire européen, en in het kielzog van de schitterende Ilias en Odysseus.

Om de release van het boek te bespreken, spraken we met David, van Kontre Kulture.

Breizh-info.com: Wat bracht Kontre Kulture ertoe de Edda’s opnieuw uit te willen geven ?

David (Kontre Kulture): Dit nieuwe opus binnen de collectie “Europese verbeelding” is een voortzetting van de twee eerdere heruitgaven, namelijk de Ilias en de Odyssee van Homerus. Deze verzameling wordt in de eerste plaats gekenmerkt door de wens om naar de wortels van onze beschaving te gaan, om teksten aan te bieden die in de loop der eeuwen voor de meeste Europese volkeren als oriëntatiepunten hebben gefungeerd bij de vorming van hun verschillende voorstellingen. De Edda’s, belangrijke teksten uit de middeleeuwse literatuur en het Scandinavisch erfgoed, hebben hier hun plaats.

Met deze prestigieuze uitgave doet Kontre Kulture ook de Platonische weddenschap van het mooie, het ware en het goede. Wij hebben hier te maken met een voorwerp van kwaliteit, dat de tand des tijds kan doorstaan, maar dat ook kan worden aangeboden of doorgegeven, een prachtig voorwerp dat een zekere vorm van adel teruggeeft aan het boek, dat al te vaak als een eenvoudig verbruiksartikel wordt beschouwd.

Breizh-info.com: Wat zijn de Edda’s? Wat is hun belang in de Europese mythologie?

David (Kontre Kulture): Beide zijn geschreven in het Oud-Noors in de 13e eeuw, maar de Edda’s zijn van zeer verschillende oorsprong. De liederen en gedichten die samen de Poëtische Edda vormen, ook bekend als de “Oude Edda” of “Saemund’s Edda”, in verwijzing naar Sæmundr Sigfússon, bekend als Saemund de Wijze, de IJslandse priester en historicus die de meeste van deze teksten schreef onder de naam van de Codex Regius, dateren voor de oudste uit de 7e eeuw. Ze worden mondeling overgeleverd en vertellen over de daden van de Scandinavische mythologie en de heldenverhalen.

De tweede Edda, de Edda van Snorre, werd geschreven door een IJslandse diplomaat, historicus en dichter, Snorre Sturlason. Het is de belangrijkste bron van onze kennis van de Noorse kosmogonie, die Snorre verbindt met het bijbelse Genesis en met de Romeinse wereld via Aeneas, de Trojaanse stichter van Rome. Door de Scandinavische mythologie op een gestructureerde manier te presenteren, kunnen we beter doordringen in de wereld van de Poëtische Edda, die hier na geplaatst is.

Deze twee teksten zijn kostbaar vanuit historisch oogpunt, omdat wij zonder deze teksten heel weinig zouden weten over deze primitieve mythologie, die de basis vormde van de beschaving van het oude Europa.

Breizh-info.com: Wat vertellen de Edda’s ons vandaag de dag? Zijn er berichten die als tijdloos kunnen worden omschreven?

David (Kontre Kulture): De Edda’s zijn veel meer dan een eenvoudige verzameling teksten over de verhalen van goden of helden. Er is ook en vooral een Noordse wijsheid, een ethiek die de lezer ertoe aanzet de begrippen lotsbestemming, moed en waarde in vraag te stellen. Wij vinden een hele reeks voorschriften over de kunst en de wijze om een goed leven te leiden – maar ook om goed te sterven – door matiging van de hartstochten en vriendschap tot kardinale deugden te maken; het oude denken in het algemeen en Aristoteles in het bijzonder bevestigden niets anders. Zonder in filosofische beschouwingen te willen treden, is het niettemin mogelijk een filiatie te ontdekken tussen de Griekse mythologie en de Noordse mythologie, die door hun rijkdom alleen maar stof kunnen geven aan elke Europeaan die zich in deze nihilistische wereld moreel wenst op te bouwen.

Breizh-info.com: In een tijd waarin de Noordse mythologie soms misbruikt wordt, vooral via bepaalde Amerikaanse blockbusters, hoe belangrijk was het om iedereen toegang te geven tot de bronnen van deze mythologie?

David (Kontre Kulture): Kijken naar de film Troy met Brad Pitt verkleed als Achilles is geen substituut voor het lezen van de Ilias, omdat deze twee activiteiten radicaal verschillend zijn. Enerzijds is er een spektakel dat de plaats van het amusement inneemt en passiviteit afdwingt, en anderzijds een activiteit die, als ze gewetensvol is – want men kan heel goed lezen zonder te begrijpen – het veld openlaat voor toe-eigening.

Enerzijds een activiteit die twee uur duurt en zeer weinig sporen nalaat; anderzijds een activiteit die meerdere dagen in beslag neemt, die een zekere vorm van intellectuele vertering vereist, maar die een kwalitatieve meerwaarde kan opleveren: de lezer is niet meer precies dezelfde, zodra hij de laatste bladzijde van het boek heeft bereikt. Deze kracht van het lezen komt des te duidelijker tot uiting in deze historische boeken, omdat zij, juist omdat zij vectoren van verandering waren, uiteindelijk voor altijd een stempel op de mensheid hebben gedrukt.

Breizh-info.com: Zijn er na de Ilias, de Odysseus, de Edda’s nog andere uitgaven van Kontre Kulture in de maak die teruggaan tot de diepten van ons geheugen?

David (Kontre Kulture): Er komen natuurlijk nog andere boeken die deze verzameling zullen vervolledigen, maar de keuzes zijn nog niet helemaal bepaald. Toch kan ik jullie alleen maar aanraden om op de hoogte te blijven van de volgende uitgaven van Kontre Kulture, die waarschijnlijk explosief zullen zijn !

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: Kontre Kulture : « Les Eddas sont bien plus qu’un simple recueil de textes relatant les histoires de dieux ou de héros » [Interview] (breizh-info.com)Categorieën:Mythologie

Tags: , , ,