Gendertheorie en hersenspoeling

Guillaume Faye (2014)

Mevrouw Vallaud-Belkacem, die in de Franse regering belast is met de “rechten van de vrouw” (regering in 2014, nota van de vertaler), d.w.z. feministische propaganda (1), is van plan de “gendertheorie” van jongs af aan in de scholen te laten onderwijzen. Volgens een rapport dat haar is voorgelegd door dezelfde lobby die het rapport voor Matignon over het einde van de “integratie” en de Franse identiteit heeft opgesteld – is het doel “de strijd tegen genderstereotypen, een kwestie van gelijkheid en co-educatie vanaf de kindertijd”. Stereotypen, zoals u hebt begrepen, betekenen dat men denkt dat meisjes anders zijn dan jongens, en omgekeerd.

Olivier Vial, woordvoerder van het Observatiecentrum voor Gendertheorie, bevestigde het soft-totalitaire karakter van het initiatief: “Het is slechts het begin van soft propaganda: we gaan proberen om door middel van een reeks stiekeme microstimulansen het gedrag van de mensen te sturen en geleidelijk het ene samenlevingsmodel door het andere te vervangen”. De hele onderneming heeft dezelfde ideologische wortels als het totalitaire communisme: het maken van de utopische nieuwe mens tegen de natuur in. Het is belangrijk om de verschillen tussen mannen en vrouwen met geweld uit te roeien in de hoofden van kinderen. Masculiniseer de meisjes, vervrouwelijk de jongens, bouw het androgyne wezen.

Er is een heel arsenaal gepland om de hersenen van jonge kinderen te spoelen, om volgens bovengenoemd rapport “jongeren in staat te stellen zich een atypisch pad voor te stellen met betrekking tot hun geslacht”.  Om te begrijpen: om jonge jongens te laten geloven dat het heel normaal en positief is om met een andere jongen te vrijen.

Het met jargon gevulde verslag wil “genderstereotypen” tegengaan met “contra-stereotypen”. De implicatie is dat meisjes en jongens precies hetzelfde zijn, dat seksuele fysiologie (natuur) er niet toe doet, alleen seksuele keuze. Dit idealisme hangt nauw samen met links egalitarisme. Men komt al snel in het hokje “cretinisme” terecht wanneer men de inhoud van de voor de kinderen bestemde programma’s betreedt.

Om aan te tonen dat verschillen in kleding tussen de seksen geen betekenis hebben, toont een leerboek bijvoorbeeld het officiële portret van Lodewijk XIV en wijst erop dat hij hoge hakken droeg. Dus hij verkleedde zich als een vrouw, nietwaar? De Zonnekoning was een travestiet, dat is algemeen bekend.  Er kleeft een stigma aan “een pop kopen voor je kleine meid en geen vrachtwagen” en het afschuwelijke vooroordeel geen poppen aan kleine jongetjes te geven, en al de rest. Evenzo wordt in het verslag aanbevolen niet meer te spreken van “école maternelle” maar van “école pré-élementaire”, omdat de term “école maternelle” verwijst naar de zorg die moeders aan kleine kinderen geven, terwijl vaders uiteraard uitgerust zijn om zuigelingen te verzorgen. (2) Geef je ze ook borstvoeding?

Men zal in deze gendertheorie, die de deconstructie van het gezin beoogt, de haat tegen het moederschap opmerken, dat zogenaamd onderdrukkend is voor vrouwen. Dit moet in verband worden gebracht met de extremistische pro-abortus standpunten en de homofilie die door de heersende ideologie worden verdedigd. Het impliciete doel (nihilistisch en suïcidaal) is de uiteindelijke vernietiging van het model van het koppel en het gezin in Frankrijk, door het installeren van de verwarring van seksuele rollen, de vervaging van vrouwelijkheid/moederschap, en de apologie van steriliteit.  Achter deze ideologie gaat ook een diep egoïstische en onverantwoordelijke geest schuil.

Maar men kan slechts met afschuw constateren dat het middel dat door de socialistische machthebbers wordt gebruikt, de vorming van mentaliteiten vanaf de vroege kinderjaren is. In het absolute gebrek aan respect voor de onschuld van het kind. Dit is de soft-totalitaire logica van de heer Vincent Peillon, die het Nationaal Onderwijs niet beschouwt als een instelling van onderwijs (zoals Jules Ferry en de ware Republiek het wilden), maar van propaganda en de uitholling van de vrijheid van denken.  Het maakt deze Trotskistische bourgeois en fanatieke ideologen niet uit dat het volk ongeschoold wordt, zolang het denkt wat deze linkse  willen.

Dit alles gezegd zijnde, is het verheugend en geruststellend dat dit “onderwijs”-beleid, geïnspireerd door de gendertheorie (van Amerikaans-linkse oorsprong uit de jaren 1960 en 1970) jammerlijk zal mislukken, zoals alle linkse utopieën mislukken.

De essentie van links is de opstand tegen de menselijke natuur in het bijzonder en de weigering van de natuurlijke orde in het algemeen. De geslachten bestaan niet en de natuur is een “stereotype”, is het niet? Kinderen, die met de gender-theorie moeten worden afgestompt door het onderwijs, zullen er niet in meegaan. Hun natuur is sterker (en intelligenter) dan het gewauwel van ambtenaren die betaald worden om hen te misleiden door hen onzin wijs te maken.

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2014/01/23/titre-de-la-note-5279450.html#more

Voetnoten

(1) De officiële feministische ideologie (zie mijn essay Sex and Deviance, Éditions du Lore) heeft de paradoxale eigenschap dat zij anti-feministisch is. Ze heeft niet tot doel om vrouwen te verdedigen, maar om ze te vermannelijken, ze van hun vrouwelijkheid te ontdoen. Anderzijds is het hameren op “pariteit” een rookgordijn dat een donderend stilzwijgen verbergt over de onderdrukking van de vrouw door de islam, die onaantastbaar is.

(2) “Politieke correctheid” gaat eerst en vooral over taal. Woorden willen verdraaien in de hoop dingen te veranderen. Het is een proces dat geïnspireerd is op de methoden van totalitaire regimes uit de 20ste eeuw.Categorieën:totalitarisme

Tags: , , ,