Over de wereldwijde militaire aanwezigheid van de Verenigde Staten

Leonid Savin (2021)

Het Pentagon definieert zijn taken voor de nabije toekomst van fysieke aanwezigheid tot  gesofisticeerde internetoperaties.

Afgelopen maart was een vruchtbare maand voor de Amerikaanse militair-politieke gemeenschap in termen van doctrines en strategieën van allerlei aard. Wij hebben reeds opgemerkt dat het Witte Huis begin maart het startsein heeft gegeven voor de publicatie van het tijdelijke handboek voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten.

En op 16 maart heeft het Amerikaanse leger de nieuwe strategie van de Army Multi-Domain Transformation bekendgemaakt. Klaar om te winnen in competitie en conflict.

Het is ook van groot belang. In dit document wordt gesproken over het uitbreiden van de aanwezigheid van Amerikaanse grondtroepen over de hele wereld. Zij merkt op dat “in de Indo-Pacific regio van 24 van de 29 hogere officieren landmachtofficieren zijn, en dat 22 van de 30 NAVO-lidstaten legerhoofden uit hun respectieve landmachten hebben. Door deze professionele affiniteit kan het Amerikaanse leger een belangrijke rol spelen bij de ondersteuning van de doelstellingen van de interagentschappen van de VS in een “whole-of-government“-benadering. Dit principe van “zachte macht” binnen “harde macht” is lang door het Amerikaanse leger gebruikt om partners uit andere landen in zijn invloedssfeer te trekken.

De bevelhebber van het Amerikaanse leger, generaal McConville, merkte in zijn commentaar op de nieuwe strategie op dat niet-militaire methoden van oorlogvoering nu zeer in trek waren. Hij zei: “De narratieve competitie is een constante wereldwijde strijd om de harten en geesten van veel verschillende publieken in veel verschillende landen. Het is een strijd om het verhaal van Amerika te vertellen en zijn reputatie te verfraaien wanneer tegenstanders het proberen te besmeuren en verkeerd te informeren. Alles wat het leger doet dat geen geheim is, draagt bij aan de nationale reputatie, goed of slecht, aldus de krant. Ongevoelige of onethische acties die vandaag de missie aanvullen, kunnen blijvende reputatieschade veroorzaken waar alle andere eenheden in de toekomst mee te maken zullen krijgen”.

Hij legt uit dat de directe en indirecte concurrentie rechtstreeks wordt bepaald door de bereidheid van de Verenigde Staten om al dan niet over te gaan tot het gebruik van gewapend geweld. In wezen is “rechtstreekse” concurrentie elk geval waarin politici bereid zijn Amerikaanse troepen buitenlanders te zien doden. Indirecte concurrentie betekent daarentegen dat het gebruik van dodelijk geweld door de Verenigde Staten niet aan de orde is, hoewel openlijke vijandelijkheden door bondgenoten, partners en proxies heel goed mogelijk zijn. Zo was de levering van Stinger-raketten aan Afghaanse opstandelingen tegen de USSR een indirect conflict, zelfs ondanks het verlies aan mensenlevens, terwijl de inzet van een gevechtsbrigade op het grondgebied van een bedreigde bondgenoot een direct conflict is omdat het potentieel voor een confrontatie tussen VS- en buitenlandse strijdkrachten bestaat.

Er wordt duidelijk verwezen naar de manier waarop de Verenigde Staten moeten omgaan met China (met inbegrip van steun voor Taiwan), alsook met Rusland en Iran.

In het document wordt ook besproken hoe landen die goede betrekkingen hebben met potentiële tegenstanders aan zijn kant kunnen worden aangetrokken.

Het stelt dat “de meest voorkomende van deze situaties de vele gevallen zijn waarin de Verenigde Staten en een tegenstander een voortdurende relatie of aanwezigheid hebben. Dit is een van de belangrijke verschillen tussen de huidige grootmachtconcurrentie en de Koude Oorlog. Vandaag hebben zelfs sommige van de meest naaste en oudste bondgenoten van de Verenigde Staten belangrijke betrekkingen met tegenstanders.

Debatten binnen de regeringen van sommige van onze naaste bondgenoten over de vraag of voorrang moet worden gegeven aan de veiligheid en de banden met de Verenigde Staten dan wel aan de economie en China of aan de infrastructuur van de informatietechnologie, zijn voorbeelden van de indirecte concurrentie die zich bijna overal voordoet.

In een bepaald land zullen de twee grootmachten interbellumuitwisselingen houden, technische bijstand verlenen, studenten ontvangen voor militaire opleiding en training, de capaciteit van de veiligheidstroepen opbouwen, uitrusting verkopen of goederen en diensten kopen van de plaatselijke bevolking… De partner stuurt graag studenten naar de militaire hogescholen van beide grootmachten of koopt materiaal van beide.”

En om eindelijk partners aan hun kant te krijgen, stelt het Amerikaanse leger voor de reputatie te ondermijnen van landen die als concurrenten worden beschouwd. “Een goede reputatie is een strategische troef. Narratieve concurrentie houdt de opkomst en ondergang in van de reputatie van een land, gebaseerd op gedeelde percepties van zijn kracht, betrouwbaarheid en vastberadenheid. Narratieve competitie is continu, open en breder dan een enkele gebeurtenis of actie. Het is een verband dat meerdere ondergeschikte gevallen van concurrentie over specifieke kwesties tot een samenhangend geheel verbindt.

Narratieve concurrentie is aanhoudend en cumulatief; de reputatie van de Verenigde Staten stapelt zich in de loop van de tijd op. Ondanks deze kracht, gaat de verhalende concurrentie vrij ver. De Verenigde Staten kunnen een uitstekende wereldwijde reputatie hebben, maar niet in staat zijn effectief te concurreren op een bepaald gebied omdat zij geen relatie hebben opgebouwd, niet aanwezig zijn, of eenvoudigweg niet over de juiste capaciteiten voor de situatie beschikken”.

Ook zouden asymmetrische acties worden ondernomen, gericht op het bestaande imago van de Verenigde Staten als beschermer van de democratie.

“Voor zover open democratische stelsels en waarden de Verenigde Staten in een nadelige positie brengen in wat soms politieke oorlogvoering wordt genoemd, maken diezelfde kenmerken de Verenigde Staten tot een aantrekkelijker partner. Indien een tegenstander in een gewapend conflict gebruik maakt van concurrentie door bijvoorbeeld vissers in betwiste gebieden lastig te vallen of desinformatiecampagnes te voeren, kan de beste reactie van de strijdkrachten zijn om te proberen niet-symmetrisch te reageren met een vorm van agressie van dit type. De agressieve acties van een tegenstander creëren de mogelijkheid van een asymmetrische reactie waarbij de bedreigde bondgenoot of partner zijn samenwerking met de Verenigde Staten tracht te verdiepen”.

En de strekking van dit soort nieuw materiaal wordt mondeling bevestigd door andere hoge militaire functionarissen op officieel niveau.

Tijdens een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat op 25 maart 2021 zei viceminister van Defensie voor Special Forces en Conflicten met Lage Intensiteit Christopher Meyer dat “de Special Forces vooruitgang hebben geboekt bij het aanpassen van hun capaciteiten aan de uitdagingen van de concurrentie met de grootmachten China en Rusland.”

Generaal Richard Clarke, die het rechtstreekse bevel voert over de Special Operations Forces (SOF) van het Pentagon, verklaarde dat vijfduizend SOF-strijders zich in 62 landen bevinden. Zij voeren gezamenlijke acties uit met partners uit andere landen, werken samen met andere instanties om transregionale netwerken op te sporen, terreurdaden te voorkomen, financiële transacties te controleren, enz. In de toekomst zal de SDF een centrale rol spelen in de strijd tegen China en Rusland. Dit omvat “het uitvoeren van psychologische operaties, het actief betrekken van buitenlanders bij onderzoek, het tegengaan en bestrijden van vijandige propaganda en desinformatie”.

Er werd gezegd dat “we in 2021 onze eerste overzeese partners zullen introduceren en inter-agentschappelijke relaties zullen creëren… Tenslotte zijn wij dankbaar voor de waaier van door het Congres verleende bevoegdheden die het SDF in staat stellen een enorme impact te hebben op diverse missiegroepen. Operaties in het kader van 10 U.S.C. § 127e (CT) bieden de flexibiliteit om terrorismebestrijdingsoperaties toe te passen op andere ontoegankelijke of betwiste gebieden, en operaties in het kader van FY18 NDAA § 1202 (ongeregelde oorlogsvoering) zijn nodig om CCO-vermogens aan te wenden om kwaadwillige actoren op te sporen en de kosten daarvan op te leggen. Voorts hebben de autoriteiten op grond van 10 USC Section 127f (intelligence/counterintelligence) en FY20 NDAA Section 1057 (covert operational training) de uitgavenregels gewijzigd, waardoor de CCO-capaciteiten efficiënter en transparanter kunnen worden ingezet.”

Schending van soevereiniteit van andere landen met goedkeuring van Congress

Dat betekent dat de Amerikaanse wetgevers het groene licht hebben gegeven om de reikwijdte van allerlei geheime operaties uit te breiden tot het schenden van de soevereiniteit van andere naties. En het tegengaan van propaganda betekent een breed arsenaal aan informatieoperaties, variërend van het denigreren van het imago van Rusland op het internationale toneel tot het introduceren van bots en trollen bij online-activiteiten.

Digitale transformatie en de invoering van kunstmatige intelligentie staan ook op de agenda van de Amerikaanse Special Forces. Het hoofd van Cyber Command, generaal Paul Nakasone, sprak die dag ook voor de Senaat. Hij zei: “Rusland is een geraffineerde cyberaanvaller. Rusland heeft aangetoond dat het in staat is krachtige beïnvloedingscampagnes te voeren met gebruikmaking van sociale media. Moskou voert doeltreffende cyberspionage- en andere operaties uit en heeft cyberactiviteiten in zijn militaire en nationale strategie geïntegreerd. Ondanks de publieke onthullingen en beschuldigingen van Russische cyberactoren, blijft Rusland gericht op het vormgeven van het mondiale verhaal en het uitbuiten van Amerikaanse netwerken en cybersystemen.”

Nakasone schetste de uitgebreide agenda van zijn agentschap voor 2021.

Gezien deze voorbereiding op actieve militaire actie van de VS en hun vooringenomenheid ten opzichte van andere landen, is er weinig hoop op normalisering van de betrekkingen tussen Rusland en de VS.

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: http://euro-synergies.hautetfort.com/Categorieën:Verenigde Staten

Tags: , , , , ,