Verenigde Staten weigeren internationale controle van hun laboratoria voor biologische oorlogvoering

Thomas Röper (2021)

In de Duitse “kwaliteitsmedia” zijn de biowapenlaboratoria van de VS nauwelijks een onderwerp, maar toch weigert de VS hardnekkig internationale controle op zijn laboratoria, hoewel de VS een partner is van het Verdrag biologische wapens.

Maria Zakharova, de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, is op eenpersconferentie gevraagd naar de Amerikaanse biowapenlaboratoria. Het Pentagon heeft geheime biowapenlaboratoria in veel staten buiten de VS. In de westerse media is dit vrijwel nooit aan de orde, maar in de Russische wel. De Russische televisie heeft bijvoorbeeld herhaaldelijk bericht over de minstens 15 Amerikaanse laboratoria voor biowapens in Oekraïne, en ook het mysterieuze laboratorium voor biowapens van het Lugar Center in Georgië is een steeds terugkerend onderwerp in Rusland.

Ook China maakt zich hier zorgen over; nog maar enkele dagen geleden eiste het Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS informatie over de activiteiten in zijn biowapenlaboratoria binnen en buiten de VS. China heeft een onderzoeksteam van de WHO toegelaten in zijn het inmiddels bekende laboratorium in Wuhan om de oorsprong van Covid-19 te achterhalen. De VS daarentegen, die met klem op dit onderzoek hadden aangedrongen, weigeren een dergelijk onderzoek in hun eigen laboratoria toe te staan, hoewel de vraag zeer legitiem is. Als er geen reden tot ongerustheid is, zoals de VS ons verzekeren, wat is dan het bezwaar tegen een onderzoek door de Wereldgezondheidsorganisatie, zoals China voor zichzelf heeft toegestaan?

Rusland is vooral bezorgd over het Lugar Center in Georgië. De Russische regering beschuldigt de VS ervan dat ze tijdens proeven in 2015 en 2016 in totaal 73 testdeelnemers in het lab hebben laten sterven. Uiteraard verwerpen de VS de beschuldigingen, maar zij weigeren een neutraal onderzoek in het lab.

De kwestie komt niet aan bod in de Duitse media. Op Wikipedia is er geen vermelding over in het Duits en een zoekopdracht bij Spiegel onder de zoekterm “Lugar center” levert 27 treffers op, maar slechts één van de artikelen gaat daadwerkelijk over Georgië. Het artikel uit de zomer van 2020 gaat echter over waarom Georgië zo goed door de Corona-crisis is gekomen.

Aangezien er vrijwel geen informatie is over de biowapenlaboratoria van de VS, volgt hier de vertaling van de officiële verklaring van Rusland over dit onderwerp.

Begin vertaling:

Vóór de persconferentie ontvingen wij veel vragen van Russische en buitenlandse media over de militair-biologische activiteiten van de VS, ook in de buurt van de Russische grenzen.

De secretaris van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie, Nikolai Patrushev, heeft uitvoerig met de Russische media over deze kwestie gesproken.

Naast de beantwoording van de vragen die over deze persconferentie zijn ontvangen, zou ik willen opmerken dat van Russische zijde – niet voor het eerst, maar al vele jaren – uiting wordt gegeven aan ernstige bezorgdheid over de militair-biologische activiteiten van de Verenigde Staten, zowel op eigen grondgebied als daarbuiten. Ik zou erop willen wijzen dat wanneer wij over “bezorgdheid” spreken, wij niet alleen dat woord bedoelen, maar een reeks praktische stappen die wij ondernemen. Het gaat om samenwerking met onze buren, onderhandelingen over deze kwestie, het aan de orde stellen van de problematiek in internationale organisaties die in deze materie gespecialiseerd zijn, en nog veel meer. Begrijp het woord “zorg” niet als gewoon een reeks letters en klanken. Dat is het niet. Het betekent een reeks systematische acties die ons land in die richting onderneemt.

Er zijn legitieme vragen over de vraag of de activiteiten van de Amerikaanse biolaboratoria in overeenstemming zijn met de bepalingen van het Verdrag over biologische wapens. Bij gebrek aan een toetsingsmechanisme binnen dit Verdrag, dat sinds 2001 door Washington wordt geblokkeerd, is er geen wettelijke mogelijkheid om de VS te verplichten informatie over hun onderzoek te delen.

Er zijn reeds gevallen geweest waarin Amerikaanse laboratoria in het middelpunt stonden van grote internationale schandalen. Bij het onderzoek naar de terroristische aanslagen met sporen van miltvuur in de Verenigde Staten in 2001 werd bijvoorbeeld onthuld dat de wetenschapper die de omslagen met het gif had verstuurd, werkte in lab van Fort Detrick, het belangrijkste biowapenlab van het Pentagon.

Bovendien heeft Rusland herhaaldelijk zijn standpunt kenbaar gemaakt in verband met de militair-biologische activiteiten van de VS in de post-Sovjetruimte. Er zijn met name veel redelijke vragen over de activiteiten van het door het Pentagon gebouwde en gefinancierde Lugar Public Health Research Center in Georgië, waar het gezamenlijke Medical Research Office van het Amerikaanse en het Georgische leger werkzaam is. Deze kwestie heeft veel aandacht gekregen, ook van het publiek.

Om de kritiek in verband met de uitvoering van de bepalingen van het Verdrag inzake biologische wapens weg te nemen, pleiten wij consequent voor grotere inspanningen om het Verdrag inzake biologische wapens te versterken, onder meer door de aanneming van een juridisch bindend Protocol bij het Verdrag inzake biologische wapens met een doeltreffend toetsingsmechanisme. Dit zou worden vergemakkelijkt door de uitvoering van het Russische initiatief om de vertrouwensmaatregelen in het kader van het Verdrag inzake biologische wapens te verbeteren door de verdragsluitende staten elkaar informatie te laten verstrekken over militaire en biologische activiteiten buiten hun grondgebied. Wij geloven ook dat het mogelijk is gebruik te maken van het mechanisme van artikel V van het Verdrag, op grond waarvan de lidstaten met elkaar overleg moeten plegen over alle aangelegenheden die verband houden met het Verdrag inzake biologische wapens.

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: https://www.anti-spiegel.ru/2021/die-usa-verweigern-internationale-kontrolle-ihrer-biowaffenlabore/Categorieën:Verenigde Staten

Tags: , , , , , , ,