Saboteert EU onderhandelingen over nucleaire deal met Iran?

Tomas Röper (2021)

Terwijl de EU officieel verkondigt dat zij het nucleaire akkoord met Iran wil redden, provoceert zij Iran zonder dat de media er veel aandacht aan besteden. En dat onmiddellijk nadat de Israëlische inlichtingendienst een Iraanse kerninstallatie had gesaboteerd.

Zoals altijd ga ik eerst in op de achtergrond, zodat het begrijpelijk wordt wat voor dubbelspel de EU nu aan het spelen is.

De nucleaire deal

President Trump verbrak in 2018 het nucleaire akkoord met Iran en legde het land zware sancties op. De hoop dat zijn opvolger Biden de overeenkomst in ere zou herstellen en de crisis zou bezweren, is niet uitgekomen, integendeel.

Het nucleaire akkoord moest voorkomen dat Iran een kernbom zou ontwikkelen en bouwen. Met uitzondering van Israël, dat een onverzettelijk streng beleid tegen Iran voert, haalde de hele wereld opgelucht adem toen het akkoord in werking trad. Daarin werd bepaald dat Iran de facto zou stoppen met het verrijken van uranium en inspecties door het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie zou toestaan. In ruil daarvoor zouden de economische sancties worden opgeheven.

De overeenkomst bevat geen ontsnappingsclausule. De “uittreding” van de VS uit de overeenkomst was dus een schending van het verdrag.

De media formuleren het echter als de VS die “unilateraal uit de overeenkomst stapte”. Dat is een zeer beleefde formulering voor een schending van niet alleen een internationaal verdrag, maar zelfs van het internationaal recht, aangezien een resolutie van de VN-Veiligheidsraad de overeenkomst de status van een overeenkomst krachtens het internationaal recht heeft gegeven.

De EU heeft altijd beweerd dat zij de nucleaire overeenkomst wil redden. Afgezien van mooie woorden gebeurde er echter niets; de facto ging de EU mee met de VS-sancties. Europese banken weigerden betalingstransacties met Iran te verwerken omdat zij dan onder de Amerikaanse sancties zouden kunnen vallen. Maar zonder betalingsverkeer is er geen handel mogelijk en de VS hadden hun doel bereikt: de EU steunde de sancties van de VS de facto.

INSTEX

In het nucleaire akkoord hebben de staten van de EU zich er echter toe verbonden handel met Iran toe te staan. Daarom heeft de EU volmondig aangekondigd dat zij de afhandeling van de betalingen zou overnemen. De EU had dat gemakkelijk via de ECB kunnen doen, maar heeft dat niet gedaan. In plaats daarvan kondigde zij de ontwikkeling aan van een afzonderlijk instrument voor betalingen met Iran en noemde dit INSTEX.

INSTEX is echter geen betalingssysteem zoals SWIFT, maar eerder iets als een ruilbeurs, waarbij in- en uitvoertransacties met Iran tegen elkaar moeten worden afgewogen. Ik heb al in mei 2019 een uitgebreid artikel over INSTEX geschreven, dat u hier kunt vinden. De eerste transactie werd pas in maart 2019 via INSTEX verwerkt en bij mijn weten is dat de enige gebleven.

EU-vertegenwoordigers hebben ten overstaan van de media volmondig verklaard dat zij de nucleaire overeenkomst wilden redden, maar deden het tegenovergestelde en gingen de facto mee met het VS-beleid van Trump. En ook Biden zet het beleid van Trump voort in plaats van de schending van de overeenkomst door Trump in te trekken, die in strijd is met het internationaal recht.

Explosie in Iraanse nucleaire installatie

Op 11 april 2021 meldde Iran een incident in een Iraanse nucleaire installatie. Op 12 april meldde de New York Times dat het om een explosie ging die was veroorzaakt door de Israëlische inlichtingendienst Mossad.

De timing was slim gekozen door de Israëlische Mossad, aangezien er momenteel onderhandelingen gaande zijn over de toekomst van het nucleaire akkoord. De VS zitten niet aan de onderhandelingstafel omdat zij weigeren rechtstreeks met Iran te onderhandelen tenzij het land aan zijn eisen voldoet, maar de EU verkondigt eens te meer dat zij het akkoord wil redden en een compromis wil vinden.

Natuurlijk zorgt de door de Israëli’s georganiseerde explosie niet bepaald voor een goed onderhandelingsklimaat, temeer daar de EU nauwe betrekkingen met Israël onderhoudt en een veroordeling van de Israëlische aanval vanuit Brussel niet te verwachten is.

De explosie en de berichten in de New York Times dat Israël erachter zat, werden ook gemeld door de Duitse “kwaliteitsmedia”.

Waar de pers het niet over heeft

Kennelijk om het klimaat voor besprekingen verder te verbeteren, heeft de EU op 12 april nieuwe sancties opgelegd aan acht Iraniërs en drie Iraanse organisaties. Is dit hoe men zich gedraagt wanneer men in moeilijke onderhandelingen is en tot een akkoord wil komen?

Iran reageerde door de samenwerking met de EU op het gebied van terrorisme, drugsbestrijding en vluchtelingen stop te zetten. Het Russische persbureau TASS citeert een verklaring van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken:

“Als reactie op het optreden van de EU schort het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken de onderhandelingen met de Europese Unie op, met inbegrip van de dialoog over de mensenrechten en de samenwerking op het gebied van terrorisme, drugshandel en vluchtelingen.

De hardliners in Iran eisen zelfs dat Iran niet deelneemt aan de geplande onderhandelingen over het nucleaire akkoord.

De Israëli’s en de haviken in Washington lijken een grote stap dichter bij hun doel te zijn gekomen om het nucleaire akkoord te verhinderen, en zij krijgen alle steun van de EU, die niet alleen de terreuraanslag op de Iraanse nucleaire installatie niet veroordeelt, maar tegelijkertijd zelfs de sancties tegen Iran zelf verscherpt.

Vertaling: rv Oorspronkelijke tekst: https://www.anti-spiegel.ru/2021/die-eu-sabotiert-verhandlungen-zur-rettung-des-atomabkommens/Categorieën:Europese Unie

Tags: , , , ,