De zelfmoord van het Verenigd Koninkrijk: Universiteiten trekken geen punten meer af voor taalfouten om “de kloof tussen blank en zwart” te dichten

Breizh-Info (2021)

Universiteiten trekken niet langer punten af voor taalfouten:  een correcte spelling, grammatica en interpunctie in examens eisen is al te  “elitair”, zegt de Daily Mail in een krankzinnig nieuw artikel dat boekdelen spreekt over de toestand van de geestelijke zelfmoord in het Verenigd Koninkrijk.

Academici hebben te horen gekregen dat het eisen van goed geschreven Engels discriminerend is voor etnische minderheden en degenen die op “slecht presterende” scholen hebben gezeten. Het Studentenbureau wil de kloof verkleinen tussen het percentage blanke en zwarte studenten dat een goed diploma behaalt en het aantal voortijdige schoolverlaters onder armere studenten terugdringen.

In reactie op deze doelstellingen hebben sommige universiteiten gekozen voor de zogenaamde “inclusieve beoordeling”, een flexibeler systeem dat in eerste instantie werd ingevoerd om het speelveld gelijk te maken voor studenten met aandoeningen zoals dyslexie. Aan de universiteit van Hull wordt in een nieuw beleid gesteld dat de eis van een hoog niveau van schriftelijke Engelse taalvaardigheid kan worden gezien als “homogeen, Noord-Europees, blank, mannelijk en elitair”.

De Universiteit voegt daaraan toe dat leerlingen voor wie Engels een tweede taal is of die op slecht presterende scholen hebben gezeten, ontmoedigd kunnen raken als hoge eisen aan het geschreven Engels worden gesteld. In plaats daarvan is ze van plan studenten aan te moedigen een “authentiekere academische stem te ontwikkelen…die hun specifieke achtergrond of kenmerken viert, in plaats van verdoezelt.”

Aan de University of the Arts London staat in de richtlijnen voor het beoordelen van schriftelijk werk dat het personeel “spelfouten, grammaticale fouten en andere taalfouten die de communicatie niet noemenswaardig belemmeren, actief moet accepteren, tenzij de specificatie formeel nauwkeurig taalgebruik vereist”.

Het roept academici op hun eigen idee van ‘correct Engels’ niet op te leggen aan het werk van studenten”.

Academici aan de Universiteit van Worcester hebben ook te horen gekregen dat als spelling, grammatica en interpunctie niet “centraal staan in de beoordelingscriteria”, het eerlijker is studenten alleen te beoordelen op hun ideeën en kennis van het onderwerp. Het besluit komt op een moment dat de universiteiten onder toenemende druk staan om de vooruitgang van etnische minderheden, gehandicapten en kansarme studenten te bevorderen en cursussen te “dekoloniseren”.

Maar een paar moedige stemmen – moedig in een context van stalinistische politieke lynchpartijen – zijn al opgegaan: “Inclusief beoordelen brengt me aan het huilen,” zei professor Alan Smithers, een onderwijsdeskundige aan de Buckingham University. Examens zijn er om onderscheid te maken tussen degenen die dat wel kunnen en degenen die dat niet kunnen, inclusief het duidelijk kunnen zeggen wat je bedoelt. Deze aanpak zal de studenten geen dienst bewijzen bij het vinden en behouden van een baan. De kloof kan alleen echt worden verkleind door leerlingen meer te ondersteunen en hen te leren goed te schrijven in plaats van hun fouten te negeren.”

Professor Frank Furedi van de Universiteit van Kent voegde hieraan toe: “Inclusieve beoordeling is een social engineering instrument dat de normen van het universitair onderwijs schendt. Door de beoordelingsnormen te verlagen, worden de verwachtingen van de leerlingen naar beneden bijgesteld. Erger nog, de normalisering van analfabetisme vleit de studenten in plaats van hen op te voeden.”

De universiteit van Hull zei dat de nieuwe regels alleen zouden worden toegepast op opleidingen waar geen externe instantie goed geschreven Engels eist. Zij weigerde echter te zeggen op welke vakken de versoepeling betrekking zou hebben – en zelfs of de versoepeling zou gelden voor degenen die Engels studeren. Een woordvoerder van de University of the Arts London zei dat de richtlijnen afhankelijk zijn van het onderwerp en “gezien moeten worden in de context van blended learning en onze voortdurende inspanningen om de puntenkloof te verkleinen/op te heffen”.

Vertaling: rv

Oorspronkelijke tekst: breizh-info.comCategorieën:totalitarisme

Tags: